Chybová hláška - Licence neumožňuje používat aplikace verze

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud se zobrazí tato zpráva, vaše licence neumožňuje používat verzi IDEA StatiCa, kterou se pokoušíte spustit. Ujistěte se, že spouštíte verzi aplikace IDEA StatiCa, na kterou máte licenci. Chcete-li zjistit, ke které verze aplikací IDEA StatiCa máte licenci, navštivte ovládací panel uživatelského portálu nebo se obraťte na vašeho licenčního správce. Chcete-li provést upgrade na nejnovější verzi aplikace IDEA StatiCa, obraťte se na svého prodejce.

Tags: #License #LicenseAppVersion