System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

Staalbouwkundig Adviesburo Van Odenhoven

Staalbouwkundig Adviesburo van Odenhoven je projekční firma, patřící Marcelu van Odenhovenovi, který více než 30 let pracoval jako samostatný ocelový konstruktér. Marcel se zaměřuje hlavně na detailní výpočty, ale v jeho schopnostech jsou i výpočty globálních modelů.


IDEA StatiCa Connection is a very helpful package for the modeling of a wide range of joints in steel structures. Modeling and interpretation of the results requires an understanding of the forces within a node and is equal to the complexity of the connection.
Marcel van Odenhoven
Marcel van Odenhoven
Owner – Staalbouwkundig Adviesburo Van Odenhoven
Nizozemí

Zákaznické případové studie

Burgers’ Zoo Mangrove, Arnhem, Nizozemí