System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

Staalbouwkundig Adviesburo Van Odenhoven

Staalbouwkundig Adviesburo van Odenhoven je projekční firma, patřící Marcelu van Odenhovenovi, který více než 30 let pracoval jako samostatný ocelový konstruktér. Marcel se zaměřuje hlavně na detailní výpočty, ale v jeho schopnostech jsou i výpočty globálních modelů.


IDEA StatiCa Connection je velmi užitečný balík pro modelování široké škály spojů v ocelových konstrukcích. Modelování a interpretace výsledků vyžaduje pochopení sil v uzlu a odpovídá složitosti spoje.
Marcel van Odenhoven
Marcel van Odenhoven
Ředitel – Staalbouwkundig Adviesburo Van Odenhoven
Nizozemí

Zákaznické případové studie

Burgers’ Zoo Mangrove, Arnhem, Nizozemí