System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

ABT

Nizozemí |
ABT je multidisciplinární stavební společnost specializovaná na konstrukce, inženýrské stavitelství, stavbu a instalace.

Jako nezávislá stavební firma poskytuje ABT přidanou hodnotu pro budovy i infrastrukturu, nové stavby a rekonstrukce. Působíme doma i v zahraničí. Na základě našich všestranných znalostí technologie a procesů zkoumáme společně s našimi klienty limity všech možností. Děláme to v rámci stanovených rámců as plnou pozorností věnovanou udržitelnému a novému vývoji.

ABT je multidisciplinární agentura, která rychle, flexibilně a cíleně kombinuje znalosti svých více než 250 zaměstnanců. Pro projekty jakéhokoli rozsahu a v každé fázi procesu výstavby: od iniciativy přes návrh až po realizaci a provoz. Naše služby se zaměřují na znalostní oblasti staveb, stavebnictví, pozemního stavitelství, fyziky budov a instalačních technologií.

Zákaznické případové studie

Burgers’ Zoo Mangrove, Arnhem, Nizozemí