Ocelová konstrukce nové autobusové stanice, Rosenheim, Německo

| LEICHT Structural engineering and specialist consulting
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Spolu s firmou LEICHT Structural engineering and specialist consulting GmbH („LEICHT“) vám představujeme případovou studii o využití IDEA StatiCa na projektu nové autobusové stanice v Rosenheimu v německém Bavorsku.

Autobusová stanice je tvořena konzolovou střešní konstrukcí (konzola cca 4,5 m) o celkové délce 84 metrů. Celá konstrukce je podepřena 4 sloupy.

Člen představenstva společnosti LEICHT, pan Florian Weininger, komentuje využití IDEA StatiCa u tohoto projektu:

Software IDEA StatiCa jsme použili během fáze 5 (Leistungsphase 5) podle HOAI – plánování realizace (Ausführungsplanung).

Architektonické požadavky určovaly návrh připojů – všechny musely být skryty.

To vedlo k mimořádným ocelovým spojům s vysokými nároky na konstrukční analýzu, návrh a posouzení. Proto jsme se rozhodli použít program IDEA StatiCa pro návrh těchto mimořádných spojů – např. spoj hlavního centrálního nosníku se sloupy a spoj v poli u hlavního nosníku.

Konstrukce je zatížena všemi 6 typy sil, vč. ohybů (kroucení) okolo všech os. V IDEA StatiCa jsme dokázali nastavit obecnou typologii a zatížení uzlu v požadovaných směrech.

Navrhli jsme, zatížili a posoudili všechny spoje v IDEA StatiCa. Získali jsme přesnou analýzu a normové posouzení přípojů, což nám umožnilo navrhnout nejlepší geometrii a topologii tak, aby splňovaly jak architektonické, tak stavební požadavky.

Konstrukční zpráva s výpočty a posudky byla předložena kontrolnímu inženýru (Prüfstatiker), tak jak požaduje německé nařízení. Kontrolní inženýr schválil výpočet.

Stavba byla realizována od června do srpna 2017.

Spoj hlavního a vedlejšího nosníku ke sloupu

Montážní spoj hlavního nosníku

LEICHT Structural engineering and specialist consulting

LEICHT Structural engineering and specialist consulting

Německo
LEICHT Structural engineering and specialist consulting GmbH je nezávislá inženýrská firma navrhující nosné konstrukce se sídlem v Rosenheimu, Mnichově v Německu, Nantes ve Francii a Atlantě USA. Jako profesionálně známý odborník pro lehké konstrukce, stavební inženýrství a nevšední fasády dokázala společnost LEICHT od založení společnosti v roce 2007 úspěšně dokončit více než 600 národních i mezinárodních stavebních projektů. Detail