Staalconstructie busstation

Rosenheim
Dit artikel is ook beschikbaar in
Samen met LEICHT Structural engineering and specialist consulting GmbH ("LEICHT") willen we graag een casestudy presenteren over het gebruik van IDEA StatiCa bij een project voor een nieuw busstation in Rosenheim, Beieren, Duitsland.

Het busstation bestaat uit een uitkragende dakconstructie (uitkraging ca. 4,5 m) met een totale lengte van 84 meter. De gehele constructie wordt ondersteund door 4 kolommen.

Bestuurslid van LEICHT, de heer Florian Weininger, geeft commentaar op het gebruik van IDEA StatiCa in dit project:

We hebben de software IDEA StatiCa gebruikt tijdens de gebruiksfase 5 (Leistungsphase 5) volgens HOAI - Uitvoeringsplanning (Ausführungsplanung).

De eisen van het architectonisch ontwerp waren bepalend voor het ontwerp van de verbindingen - alles moest worden verborgen.

Dit leidde tot buitengewone staalverbindingen met hoge eisen aan constructieberekening, ontwerp en verificatie. Daarom hebben we besloten om voor het ontwerp van deze buitengewone verbindingen IDEA StatiCa te gebruiken - bijvoorbeeld de verbindingen van de primaire centrale ligger met de kolommen en de veldverbinding van de hoofdligger.

De constructie wordt belast met alle 6 soorten krachten, incl. buiging (torsie) rond alle assen. In IDEA StatiCa konden we een algemene typologie instellen en de verbinding in de gewenste richtingen belasten.

We hebben alle verbindingen ontworpen, belast en gecontroleerd in IDEA StatiCa. We hebben een nauwkeurige analyse en code-checks van de verbindingen verkregen, waardoor we de beste geometrie en topologie konden ontwerpen om te voldoen aan zowel architectonische als bouwkundige eisen.

Het ontwerpverslag met berekeningen en controles werd voorgelegd aan de beproevingsingenieur (Prüfstatiker), zoals vereist door de Duitse regelgeving. Deze keurde de berekening goed.

De bouw is in de workshopfase voltooid in augustus 2017.

Verbinding van de hoofdligger en de secundaire liggers met de kolommen

Montageverbinding van de hoofdligger

Webinar over het busstationproject

Ontwerp en code-check van de hoofdverbinding gebouwd van staven met een niet-standaard doorsnede als onderdeel van de dakconstructie werden ook geïntroduceerd op een van onze webinars in 2018. Geniet van de webinaropname: