Zjednodušte si importy detailů pomocí vylepšeného code-check managera

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Code-check manager je nástroj BIM propojení pro správu a synchronizaci konstrukčních detailů importovaných do IDEA StatiCa z jiných programů. Spouští se přímo v programech, odkud se mají modely importovat. V nové verzi jsme připravili celou řadu vylepšení, která vám usnadní práci s tímto nástrojem.

Sjednocené uživatelské rozhraní pro CAD a MKP aplikace

Uživatelské rozhraní aplikací IDEA StatiCa je velice důležité pro hladký průchod aplikací při každodenní práci. Od verze 20 jsme sjednotili uživatelské rozhraní Code-check managera pro CAD a MKP aplikace. Code-check manager je nyní vylepšený o příkazy pro jednu nebo více položek a další možné funkce.

Sjednocení BIM propojení pro CAD softwary

Všechna propojení s CAD aplikacemi (Tekla Structures, Advance Steel a Revit) jsou nyní postavena na stejné technologii, což nám umožnilo jednoduše vylepšit funkce u všech CAD aplikací jednou změnou. Do verze 20 byla například zavedena nová funkce pro přesné načtené pozice nesymetrických prvků jako jsou L-úhelníky, U-průřezy aj. Nyní je zarovnání prvků importováno naprosto přesně tak, jak je definováno v CAD aplikaci, bez nutnosti dalších úprav.

Vícenásobný výběr a export z FEM aplikací

Import z FEM aplikací je nyní jednodušší než dříve, protože je možné pomocí vícenásobného výběru zvolit větší část konstrukce obsahující více styčníků a jedním příkazem v Code-check manager importovat všechny zvolené styčníky v jednom kroku.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Výpočet a Synchronizace více položek najednou je k dispozici pouze ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Enhanced.

Vylepšení pro BIM propojení s RFEM a RSTAB

V dřívějších verzích byl export z FEM aplikací RFEM-RSTAB proces o třech krocích, kde bylo nutno vybrat odpovídající uzel a poté prvky. Od verze 20 může uživatel provést import pouze jedním krokem, v němž si vybere všechny nosníky a uzel.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Více o IDEA StatiCa verze 20

Zajímají vás i další vylepšení, která jsme do verze 20 implementovali? Podívejte se přehledně na všechny novinky a nebo se podívejte na nahrávku z webináře, v rámci kterého jsme tyto novinky představovali.