Brexit zatočil s fyzikou – Newtony v Evropě končí!

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Vyjmenovat všechny komplikace, které přinesl Brexit evropským firmám i jednotlivcům asi není ani možné. V té záplavě se pak toto téma může na první pohled zdát jako nepodstatné. Po hlubším průzkumu se ale zdánlivá banalita mění v noční můru nejen pro stavební inženýry, ale pro všechny vědce i studenty na celém světě.

Začněme s podstatným faktem: protože politici nenašli včas vzájemnou dohodu mezi Evropskou unií a Velkou Británií, od 31. března 2022 se všechny matematické, chemické a fyzikální měrné jednotky související se jmény vědců narozených ve Velké Británii nebudou smět v Evropské unii používat a zůstanou výhradním právním vlastnictvím Britské královské akademie věd, měření a vzdáleností. 

Kvůli této přehlížené součásti dohody o brexitu (Dohoda o vystoupení) nebude možné v EU používat několik důležitých měrných jednotek, jako je newton, watt, joule a mnoho dalších. Stále se vedou diskuse o kelvinech, protože William Thomson, známý spíše pod šlechtickým titulem lord Kelvin z Largsu, byl napůl Ir a napůl Skot. 

Termín "výhradní práva" se navíc bude vztahovat i na veškeré obrazové materiály (včetně litografických a digitálních) týkající se daných jednotek, přičemž veškeré obrázky nebo vyobrazení například sira Isaaca Newtona, jak přemýšlí o tom, jak jablko padá ze stromu, musí být nyní výslovně anglické odrůdy Pippin.

Isaac Newton pod jabloní

Absence dohody nicméně funguje v obou směrech, takže britští inženýři se musí obejít bez pascalů, hertzů, tesel a mnoha dalších fyzikálních jednotek.

Příčina problému

Nejdůležitější otázkou je zcela očividná: Jak se vůbec mohlo stát, že si této skutečnosti nikdo během jednání obou stran o brexitu nevšiml?

Odpověď je poměrně překvapivá: Vše způsobil sir Isaac Newton a potažmo jeho zákony. Zkrátka a dobře, tato specifická část dohody o brexitu spadla ze stolu vyjednávacího týmu a byla nalezena, když už byly všechny dohody uzavřeny a zveřejněny. Z později nalezeného dokumentu vyplývá, že jména dotčených inženýrů, fyziků a vědců jsou ochrannými známkami příslušných zemí, což vzhledem ke krátkému termínu aplikace potřebných opatření způsobilo mimořádný zmatek.

Dohoda o brexitu vypracovaná politiky z obou stran Lamanšského průlivu se totiž soustředila na tzv. důležité věci týkající se hraničních kontrol, dotací a zaměstnanosti. Byla tak složitá, že přispěla k tomu, že jeden z britských premiérů opustil svůj post. 

Stačí říci, že dohoda rozdělila nejen Evropu, ale i Spojené království. Na finální podobě dohody se však podílelo jen málo inženýrů (a pokud ano, nebyli neutrální). Proto se při vyjednávání chybovalo právě v těchto pojmenovávacích konvencích a nutno říci, že vzhledem k historickému významu vědců Spojeného království, je dohoda výsledná dohoda pro EU nepříliš výhodná. 

Dopad na stavebnictví a inženýring

Profesor Proton z Institutu velkého třesku se k uvedené problematice vyjádřil slovy: "jak si dokážete představit, dopad na evropskou vědu a inženýrství bude kolosální". 

A my s ním tentokrát souhlasíme, to skutečně bude!

Všichni stavební inženýři v EU se budou muset velmi rychle naučit počítat v jiných jednotkách než v newtonech. O jednotlivých jednotkách, které se budou používat, se stále diskutuje. Kipy jsou již obsazeny, takže se budeme vracet k základním 12 formám měření!

Evropa měla nový systém jednotek vypracovat do konce března 2022. Od dnešního dne, tedy od 1. dubna 2022, se tedy upouští od veškerého používání zákonného majetku Britské královské akademie věd, protože stanovené lhůty vypršely.

Jedním z největších problémů a překážek, které jsou pro stavební inženýry naprosto zásadní, jsou vzájemně propojené jednotky, jako jsou pascaly a newtony s notoricky známým vzorcem: 1 Pa = 1 N/m2. Tento vztah přímo propojoval Velkou Británii a Evropu (nebo to tak alespoň vypadalo).

Nové jednotky na obzoru

Nakonec ale z ohně povstal fénix a tento vztah mezi pascaly a newtony umožňuje zbytku Evropy (a vlastně i dalším zemím) nadále používat jednotky odvozené z jednotek původních.

Jako náhrada newtonů totiž dneškem vstupuje v platnost nová jednotka "Pam". Jednotka byla odvozena z výše uvedeného vzorce pro newtony jako 1 Pa*m2, oficiálně se nazývá "pam na druhou" (anglicky "pamsquared"), neoficiálně a logicky se nazývá prostě "Pams". 

Stejně výhodné bude i označení momentové síly, které (jak si jistě sami dokážete odvodit) = 1 Pa*m3, tedy "pam na třetí" (angl. "pamcubed"). Z něj je odvozena také zkratka "Pamc".

IDEA StatiCa je na změnu připravena

Můžeme hrdě říci, že pro náš software platí známé přísloví, "Kdo je připraven, není překvapen". Díky naší pobočce ve Velké Británii jsme naštěstí na tuto změnu byli předem upozorněni a dali jsme si záležet na tom, aby náš software okamžitě implementoval nové jednotky. 

Od dnešního dne proto najdete nové jednotky v naší aplikaci. Kdykoli zvolíte metrický systém jednotek, jednotky zatížení se automaticky započítají do "Pams". 

Toto vylepšení bylo implementováno v nejnovější verzi IDEA StatiCa F000l.22, která je exkluzivně k dispozici pouze 1. dubna 2022 na tomto odkazu.

Zcela chápeme vaše obavy z používání nových jednotek a dopad tohoto rozhodnutí na vaši každodenní práci. 

Na druhou stranu se také domníváme, že není nutné brát úplně vážně vše, co někde někdo napíše. 

Veselý Apríl vám přeje IDEA StatiCa!