Advance Design

Advance Design

Beton

IDEA StatiCa spolupracuje s aplikací Advance Design. Můžete si vybrat libovolný prvek nebo část celého modelu Advance Design a exportovat jej do IDEA StatiCa pro návrh výztuže a posouzení. Všechny prvky, průřezy a vnitřní síly se nejen exportují, ale také se synchronizují, pokud se model Advance Design změní. IDEA StatiCa a Advance Design vám poskytují efektivní pracovní postup pro návrh betonové konstrukce, který šetří čas, minimalizuje chyby a otevírá možnosti optimalizace.

Pracovní postup propojení Advance Design a IDEA StatiCa


Pro začátek nepotřebujete nic speciálního - stačí stáhnout a nainstalovat obě aplikace do počítače a v několika jednoduchých krocích aktivovat propojení BIM. A hned můžete začít exportovat a navrhovat betonové prvky. Veškeré exporty spravuje IDEA StatiCa Checkbot, kde si můžete zvolit libovolný prvek a podrobně jej posoudit.

Export, návrh, synchronizace, vygenerování reportu

Jste připraveni řešit různé betonové prvky? Advance Design v kombinaci s IDEA StatiCa vám umožní modelovat, navrhovat, zatěžovat všechny betonové pruty a průřezy.

Rozsah propojení BIM

Napojené aplikace: IDEA StatiCa

Podívejte se na seznam podporovaných verzí

Potřebujete také navrhnout oblasti dikontinuit?

IDEA StatiCa Beton and Prestressing obsahuje také jedinečnou aplikaci IDEA StatiCa Detail pro statický návrh oblastí dikontinuit v betonových konstrukcích, jako jsou otvory ve stěnách a nosnících, diafragmata, rámové styčníky, závěsy a konzoly. Aplikace IDEA StatiCa Detail není v současné době propojena s Checkbotem, takže návrh je třeba vytvořit od začátku. IDEA StatiCa Detail však nabízí širokou škálu šablon a také možnost importu výztuže ze souboru DXF - zde je příklad konstrukčního návrhu ozubu s otvorem.

Video k BIM propojení s Advance Design 

Návod k BIM propojení s Advance Design 

Advance Design BIM link for concrete design

OVĚŘENO INŽENÝRY Z CELÉHO SVĚTA!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
110173
Aktivních uživatelů IDEA StatiCa za posledních 12 měsíců
8256
Počet zákazníků celosvětově

Přečtěte si více o navrhování betonových konstrukcí

Moderní konstrukce vs. otvory v nosnících

Nosník s otvorem (EN)

Metody a posudky požární odolnosti konstrukcí

Jak jednoduše navrhnout předpjatý vazník s otvory?