Berekening bereikt geen 100% belasting

Dit artikel is ook beschikbaar in:

Als de berekening geen berekeningsresultaat geeft ( bijv. 0%) of een waarde onder de 100%, kunnen er verschillende redenen zijn waarom dit gebeurt. 

Stop bij grensrek 

In the Code setup, there is an option to activate the Stop at limit strain feature. If this is turned on, the analysis halts when the capacity of any part of the connection (e.g. a plate, a weld, etc.) is reached. In case the connection is overloaded, the analysis stops before the inputted load effects are fully applied and the actual percentage of used loads is displayed.

In de norm-instelling is er een optie om de functie Stop bij grensrek te activeren. Als dit is ingeschakeld, stopt de berekening wanneer de maximale capaciteit van een deel van de verbinding (bijvoorbeeld een plaat, een las, enz.) Is bereikt. In het geval dat de verbinding overbelast is, stopt de berekening voordat de ingevoerde lasteffecten volledig worden toegepast en wordt het werkelijk percentage toegepaste lasteffect weergegeven.

Stop bij grensrek aangevinkt bij IDEA CONNECTION

Te complexe verbinding

Wanneer het rekenmodel erg complex is, is de standaardcapaciteit van de eindige-elementenberekening mogelijk niet voldoende, waardoor de berekening 0% bereikt. In dat geval kan de rekencapaciteit worden aangepast om de berekening uit te kunnen voeren.

Verhoog in de norm-instellingen de waarden van het aantal analyse-iteraties van standaardwaarde 25 naar hoger (bijvoorbeeld 50) en het aantal divergerende iteraties van standaardwaarde 3 naar hoger (bijvoorbeeld 5 of 10 ). Dit draagt bij aan de rekencapaciteit maar zorgt er ook voor dat de berekening langer duurt.

Ruimere iteratie instellingen in IDEA CONNECTION voor een complexe verbinding.

Geometrische niet-lineairiteit (GMNA)

GMNA betekent geavanceerde geometrisch niet-lineaire analyse die nauwkeurigere resultaten oplevert voor modellen die voornamelijk bestaan uit holle doorsnedes. De GMNA-solver wordt alleen gebruikt als de verbinding minimaal een hol profiel heeft. GMNA-analyse kan worden in- / uitgeschakeld in norm-instellingen.

Bij overbelasting van de verbinding kunnen de kokerprofielen hun stabiliteit verliezen, wat resulteert in een stop van de berekening bij het huidige percentage toegepaste belasting.

geen volledig toegepaste belasting door GMNA berekeningstype in IDEA CONNECTION

Door de GMNA uit te schakelen in de norm-instellingen, eindigt de berekening met 100% en onthult waar en wanneer het falen van de holle sectie en andere delen van de verbindingen optreedt.

GMNA uitschakelen voor holle doorsnedes in IDEA CONNECTION

Instabiel rekenmodel (wrijving)

CBFEM-model in IDEA StatiCa kan geen directe wrijving tussen platen berekenen en controleren bij het modelleren van een verbinding op basis van wrijving en voorgespannen bouten, zoals een klemverbinding.

In het geval van een dergelijke verbinding, waarbij alleen trek- / compressiekracht wordt uitgeoefend en via contact wordt overgedragen (alleen compressie), wordt er een kleine wrikkracht gegenereerd. Omdat er geen rekening wordt gehouden met wrijving en dus de dwarskracht niet wordt overgedragen, kan het model niet worden berekend.

Geen klemverbindingen mogelijk met IDEA CONNECTION

In dat geval is het nodig om een las toe te voegen om de kleine afschuifkracht op te vangen. Hiervoor kan een gedeeltelijke las met offset worden gebruikt. De berekening kan dan worden uitgevoerd, terwijl de impact van de las op het modelgedrag verwaarloosbaar is.

gedeeltelijk las toegevoegd om klemverbinding te modelleren in IDEA CONNECTION

Snede van holle doorsnedes

Wanneer de bewerking Snede en de bijbehorende snijmethode Versteksnede wordt gebruikt om staven met ronde holle doorsnedes te snijden en te lassen, krijgt u soms geen berekening, wat resulteert in Analyse 0%.

Geen berekeking 0% belasting in IDEA CONNECTION

Dit komt door de uitlijning van 1D-elementen van de verbonden staven. Met verschillende hoeken of afmetingen kan de bewerking mogelijk niet de stuiklas maken die nodig is voor de berekening.

verschil in uitlijning van de holle doorsnedes in IDEA CONNECTION

Verander in dat geval de waarde van α - Rotatie voor een van de verbonden staven zodat de elementen op één lijn liggen en de stompe las wordt gemaakt. De stompe las wordt weergegeven door een gele lijn die zichtbaar is wanneer het 3D-scherm wordt overgeschakeld naar de transparante modus.

Alpha rotatie van een staaf in IDEA Steel

Gerelateerde artikelen

Theoretische achtergrond - Convergeren van de berekening

Bouten te dicht bij de plaatrand

Evenwicht en ondersteunende elementen

Code-check manager (BIM link) start niet