Theoretische achtergrond - Convergeren van de berekening

Dit artikel is ook beschikbaar in

De eindige-elementenanalyse kan om verschillende redenen niet convergeren, meestal vanwege een element dat niet voldoende wordt ondersteund en vrij kan bewegen of roteren.

Finite element analysis requires slightly increasing stress-strain diagram of material models. In some cases of complicated models, e.g. with multiple contacts, the increase in divergent iterations might help with convergence. This value can be set in Code setup. Most common causes of analysis failure are singularities when the parts of a model are not connected properly and are free to move or rotate. A user is notified and should check the model for missing welds or bolts. The deformed shape is shown with the items which caused the first singularity moved 1 m so that singularity may be easily detected.

Eindige elementenanalyse vereist een toenemend spannings-rek diagram van materiaalmodellen. In sommige gevallen van complexe modellen, b.v. bij meerdere contacten kan een toename van divergerende iteraties helpen bij de convergentie. Deze waarde kan worden ingesteld in Code-instellingen. De meest voorkomende oorzaken van mislukte berekeningen zijn singulariteiten of instabieliteiten wanneer de onderdelen van een model niet goed zijn aangesloten en vrij kunnen bewegen of roteren. Een gebruiker wordt op de hoogte gebracht en moet het model controleren op ontbrekende lassen of bouten. De vervormde vorm wordt weergegeven met de items die de eerste singulariteit veroorzaakten, zodat singulariteit gemakkelijk kan worden gedetecteerd.

Missende lassen bij een schetsplaat zorgen voor een instabiliteit

Missende lassen bij een schetsplaat zorgen voor een instabiliteit/onvolkomendheid