Privacybeleid

1. Inleidende bepalingen

In dit Privacybeleid (“Privacybeleid“) wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u (i) zich inschrijft of onze website, www.ideastatica.com (de "Website") bezoekt of (ii) gebruik maakt van onze producten of diensten (de "Producten"). Het betreft ook informatie over personen die solliciteren om te werken bij IDEA StatiCa.
Dit Privacybeleid informeert u over de aard van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en hoe u ons kunt verzoeken deze te wissen, bij te werken, te verstrekken en/of u toegang tot deze gegevens te verlenen.
Dit Privacybeleid is bedoeld om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het gebruik van de Website en onze Producten en/of om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt als u solliciteert om bij IDEA StatiCa te werken.
Houd er ook rekening mee dat dit Privacybeleid alleen van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens die door ons zijn verkregen.

2. IDEA StatiCa

IDEA StatiCa is een besloten vennootschap gevestigd in Tsjechië die software ontwikkelt voor bouwkundig ingenieurs, constructeurs, consultants en alle anderen die constructieberekeningen uitvoeren of gebruiken. Onze software en bijbehorende diensten worden wereldwijd gedistribueerd via het netwerk van onze resellers (de "Resellers"). Details over Resellers vindt u hier.
IDEA StatiCa treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.
Onze identificatie- en contactgegevens zijn als volgt:
IDEA StatiCa s.r.o.
Tsjechische KvK-nr. 283 56 586
met de zetel te Sumavska 35, Brno, 602 00 Tsjechische Republiek
tel. +420 511 205 263
e-mail info@ideastatica.com

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van uw gebruik van onze Website, als u contact met ons opneemt of informatie bij ons aanvraagt en wanneer u onze Producten gebruikt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Als u onze Website bezoekt of als u zich inschrijft voor onze marketingcommunicatie:
  • naam en beroep,
  • contactgegevens, waaronder het bedrijf waarvoor u werkt, e-mailadres en het land waarin u zich bevindt, uw voorkeuren en interesses met betrekking tot onze Producten.
 • Als u een klant bent die de Producten rechtstreeks bij ons heeft gekocht:
  • naam en beroep,
  • contactgegevens, waaronder het bedrijf waarvoor u werkt, adres en e-mailadres,
  • betalings- en facturatiegegevens,
  • informatie die u ons verstrekt als onderdeel van het leveren van de Producten aan u,
  • diverse gegevens die voortvloeien uit het gebruik van onze Producten door u en die noodzakelijk zijn voor ons antipiraterij-programma,
  • informatie die u ons verstrekt tijdens onze enquêtes en informatie die u ons verstrekt voor het bijwonen van evenementen,
  • telemetrie van productgebruik en -prestaties en gegevens over crash- en foutdiagnostiek.
 • Als u een klant bent die de Producten van onze Reseller heeft gekocht, verwerken wij dezelfde gegevens als bij rechtstreekse verkoop, met uitzondering van betalings- en facturatiegegevens.
 • Onze producten worden meestal gekocht door bedrijven die geen personen zijn waarop de gegevens betrekking hebben. Als onderdeel hiervan kunnen echter persoonsgegevens wel aan ons worden verstrekt (bijv. persoonsgegevens met betrekking tot functionarissen of personeel van de respectieve bedrijven). Dit kunnen naam en contactgegevens zijn.
 • Als u bij IDEA StatiCa solliciteert:
  • naam en beroep,
  • contactgegevens, waaronder e-mailadres,
  • curriculum vitae, inclusief uw leeftijd en/of geslacht als u dit aan ons verstrekt, uw opleiding, arbeidsverleden en soortgelijke zaken en soortgelijke informatie die u aan ons verstrekt,
  • andere informatie die relevant is voor potentiële werving voor IDEA StatiCa.

Cookies

We gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen wanneer u websites gebruikt) en bijbehorende technologieën, zoals pixels en beacons (gezamenlijk "Cookies"), om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze applicaties gebruikt. Wij gebruiken analyse-instrumenten van derden, zoals Google Analytics en Smartlook, om ons te helpen begrijpen hoe, wanneer en waarom u onze applicaties gebruikt. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies zie onze Cookieverklaring.

Behalve zoals beschreven in onze Cookieverklaring is het aan u of we gegevens verzamelen door het gebruik van Cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen door naar uw Instellingen binnen de applicatie te gaan of door uw Cookievoorkeuren te beheren in het dialoogvenster voor cookies (het pictogram in de linkerbenedenhoek van de pagina).

Gegevens van sociale netwerken

Onze applicaties kunnen inhoud, knoppen of andere instrumenten bevatten die linken naar de diensten en/of platform(en) van een ander bedrijf ("Plugins"). Wij verzamelen informatie over uw gebruik van Plugins via programma's van derden, zoals Facebook Ads, LinkedIn Campaign manager en andere. Als u een applicatie gebruikt die Plugins bevat, kan informatie rechtstreeks van uw apparaat worden verstrekt aan een externe leverancier van diensten en/of platforms. Wij hebben geen controle over de gegevens die door Plugins worden verzameld. Als u bent aangemeld bij een sociaal netwerk, kan het sociale netwerk uw gebruik van onze applicatie mogelijk koppelen aan hun diensten en/of platform.

Als u bijvoorbeeld interactie hebt met een Plugin door op "Vind ik leuk", "Volgen" of "Delen" te klikken of door een opmerking te schrijven, kan deze informatie automatisch verschijnen in uw profiel op de betreffende sociale netwerk of het betreffende platform. Zelfs als u niet bent ingelogd, kunnen de Plugins uw IP-adres naar sociale netwerken en/of platforms sturen. Houd hier rekening mee als u onze applicaties gebruikt.

Als u verbinding maakt met een sociale netwerk of platform op een apparaat dat ook door anderen wordt gebruikt, kunnen deze andere gebruikers mogelijk de informatie zien die is opgeslagen of wordt weergegeven in verband met uw profiel op de servicepagina van de sociale netwerk.

4. Wat zijn de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrond voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Verkoop van Producten

Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt om onze Reseller of ons in staat te stellen de verkoop van Producten aan u te beïnvloeden, en die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst en de verkoop van Producten.

De rechtsgrond hiervoor is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Diensten leveren en nakomen van contractuele verplichtingen

Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt om ons of onze Reseller in staat te stellen onze diensten aan u te leveren en/of om te voldoen aan contractuele verplichtingen die wij met u hebben.

De rechtsgrond hiervoor is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

 • Marketingcommunicatie

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u ontvangen of die we over u waarnemen uit uw interacties met ons om u marketingcommunicatie te sturen.

We sturen u alleen marketingcommunicatie als u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketingcommunicatie te ontvangen of als we een wettelijk recht hebben om dit te doen.

Als u onze klant bent, is de rechtsgrond voor deze verwerking ons legitieme belang. Als u geen klant van ons bent, is uw toestemming de rechtsgrond.

 • Inzicht van de klant

Wij analyseren de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens onze klanten- en andere onderzoeken om onze Producten en bijbehorende diensten te verbeteren.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

 • Antipiraterij

We verzamelen en analyseren persoonsgegevens die we verkrijgen in verband met ons antipiraterij-programma en relevante technische maatregelen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons legitieme belang.

 • Personeelswerving

We gebruiken uw persoonsgegevens om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons legitieme belang.

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens

Indien nodig, kunnen we persoonsgegevens delen met verschillende derden van de volgende categorieën:

 • onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants,
 • overheden of regelgevende instanties,
 • derden aan wie we bepaalde diensten uitbesteden.

6. Externe aannemers

Zoals hierboven vermeld, kunnen we samenwerken met onderaannemers die namens ons en in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. We voeren de nodige zorgvuldigheidsonderzoeken uit en stellen contractuele documentatie op met betrekking tot elke onderaannemer om ervoor te zorgen dat zij persoonsgegevens op de juiste manier en in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen verwerken.

7. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die op basis van uw toestemming zijn verzameld, worden door ons bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken. Voor de levering van Producten en bijbehorende diensten bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste vijf jaar vanaf de beëindiging van het betreffende contract, de datum van de laatste release van de update of upgrade van het betreffende Product of de datum van onze laatste interactie met u.

Als uw persoonsgegevens slechts voor een korte periode nuttig zijn, wissen we ze.

8. Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We zetten ons in om de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, veilig te houden en we hebben passend informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die we onder ons beheer hebben, te beschermen tegen onbevoegde toegang, onjuist gebruik of openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze partners, medewerkers, adviseurs, werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren.

9. Wat zijn uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren:

 • Recht van inzage

Als u het ons vraagt, zullen we bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken en, indien nodig, u een kopie van die persoonsgegevens geven (samen met sommige andere gegevens). Als u extra kopieën nodig hebt, kunnen we een vergoeding vragen.

 • Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren, onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om rectificatie aan te vragen. Als u recht hebt op rectificatie en als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de rectificatie. Als u ons hierom vraagt, zullen we u, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 • Recht op gegevenswissing

U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld als we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als u recht hebt op gegevenswissing en als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de verwijdering. Als u ons hierom vraagt, zullen we u, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 • Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken, bijvoorbeeld als u de juistheid van die persoonsgegevens betwist of als u bezwaar tegen ons maakt. Als u recht hebt op beperking en als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de beperking. Als u ons hierom vraagt, zullen we u, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht, in bepaalde omstandigheden, om persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) op te vragen en elders te hergebruiken of ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij van uw keuze.

 • Recht van bezwaar

U kunt ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, en we zullen dat doen:

 • met een beroep op onze eigen legitieme belangen of die van iemand anders om uw persoonsgegevens te verwerken, behalve als we dwingende juridische gronden voor de verwerking kunnen aantonen; of
 • als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing.


 • Recht om de toestemming in te trekken

Als wij ons baseren op uw toestemming (of expliciete toestemming) als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen maakt over een aspect van ons privacybeleid, waaronder de manier waarop we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u dit melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn, met name als we een hoger belang of een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken.

10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in ons gebruik van uw persoonsgegevens weer te geven. We kunnen ook wijzigingen aanbrengen als dat nodig is om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten. Voor zover mogelijk zullen we u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. We raden u echter aan dit Privacybeleid regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.