Theoretical backgrounds

Product

Application

Show more Show less

National code

Show more Show less
31 resultaten

Vermoeiings berekeningstype

Controle van componenten volgens de Eurocode

Capaciteit ontwerp volgens Eurocode

Controle van de ankers volgens de Eurocode

Controle van lassen volgens de Eurocode

Controle van bouten en voorgespannen bouten volgens de Eurocode

IDEA StatiCa Member Theoretical background

Loads

Knikberekening volgens de Eurocode

Controle van betonpoer volgens de Eurocode

Norm controle van platen volgens de Eurocode

Weerstand van de verbinding

Lassen

Vermoeiings berekening volgens EN 1993-1-9

Stijfheidsberekening en vervormingscapaciteit

Buckling analysis

Verbindingen staven met holle doorsnedes

Theoretische achtergrond - Convergeren van de berekening

Stijfheidsclassificatie van de verbinding (EN)

Materiaal model

IDEA StatiCa Connection – Structural design of steel connections