Verbindingen staven met holle doorsnedes

SupportCenter.LocalizedArticle

Joints of hollow section members may undergo serious deformations while able to carry still higher loads. On the other hand, the plates may buckle in inelastic range, for which purpose, geometrically and materially nonlinear analysis is implemented.

Verbindingen van holle profielen kunnen ernstige vervormingen ondergaan terwijl ze nog hogere belastingen kunnen dragen. Aan de andere kant kunnen de platen knikken in een niet-elastisch bereik, waarvoor geometrische en materieel niet-lineaire analyse wordt geïmplementeerd.

Uit-het-vlak vervorming 

Een van de criteria voor de uiterste grenstoestand van holle profielverbindingen is de uit-het-vlak vervorming van de holle doorsnede. De controle is beschikbaar in de software (in Code Setup als Lokale vervormingscontrole, voor holle doorsnedes standaard ingeschakeld). Het wordt herkend door CIDECT design guides. De limieten zijn 3% van de kleinere afmeting van de doorsnede (0,03 d0 voor CHS en 0,03 b0 voor RHS) voor de uiterste grenstoestand en 1% voor de bruikbaarheidsgrenstoestand.

lokale vervormingen van holle doorsnedes in IDEA CONNECTION

Definitie van doorsnedematen voor ronde buisprofielen (CHS) en rechthoekige kokerprofielen (RHS)

falen van holle dunwandige doorsnedes in IDEA CONNECTION

Typical load-deformation diagrams for hollow section joints; the red curve is for thin-walled member loaded in compression, the green curve for regular members loaded in compression, the blue curve is e.g. for X-joint loaded by tension

Typische belastings-vervormingsdiagrammen voor buisprofiel-verbindingen; de rode curve is voor dunwandige staven die op druk worden belast, de groene curve voor normale staven die op druk worden belast, de blauwe curve is b.v. voor X-verbinding belast onder trek.

Geometrisch en materiaal niet-lineare analyse (GMNA)

In het geval van sommige verbindingen van holle profielen, vooral met een hoge diameter / dikte-verhouding, kan de geometrisch lineaire analyse het gedrag van de verbinding niet met voldoende precisie vastleggen en kan de belastingsweerstand worden onderschat of overschat. Het wordt aanbevolen om meer geavanceerde geometrische en materieel niet-lineaire analyse te gebruiken voor verbindingen van holle profielen, ook al is de rekentijd iets hoger. Als GMNA-analyse voor holle profielen is geselecteerd in norm-instellingen, wordt GMNA gebruikt in plaats van geometrisch lineaire en materieel niet-lineaire analyse (MNA, gebruikt als standaard in IDEA Statica Connection) voor modellen met hol profiel als aangesloten staaf

Geef ons feedback. Was dit artikel nuttig?

Campus training IDEA StatiCa

Word een gecertificeerde professional voor het ontwerpen van verbindingen

Klaar om de analyse-, ontwerp- en norm-controle vaardigheden van verschillende staalverbindingen onder de knie te krijgen voor de dagelijkse praktijk van engineering ? Onze online cursus kan je daarbij helpen

Probeer IDEA StatiCa gratis

Download een gratis proeflicentie van IDEA StatiCa