Styčníkový plech s HEA diagonálami s výřezem

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příhradový spoj s diagonálními ztužidly s výřezy připojenými k vodorovnému válcovanému I-nosníku pomocí styčníkového plechu a šroubů. Styčníkový plech je přivařen k spodní pásnici vodorovného nosníku. Na ztužení spoje byly použity výztuhy. Modelováno a analyzováno v aplikaci IDEA StatiCa Connection.