Styčník s kruhovými trubkami

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Složitý příhradový spoj prvků z dutých profilů. Vodorovné  nosníky a ztužující diagonály jsou přišroubované k připojovacím plechům přivařeným k hlavnímu sloupu. Složitější příhradové spoje jsou většinou využíváne pro vysoké konstrukce. Styčník je řešen v aplikace IDEA StatiCa Connection.