Realistické rozložení výztuže v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Chcete mít v reportu hezčí obrázky třmínků? Můžete je mít, protože jsme vylepšili zobrazení 3D reálného rozložení výztuže. A nejde jen o obrázky. Přibyla také možnost zohlednit průměr třmínků při výpočtu betonové krycí vrstvy.

Vylepšení betonové krycí vrstvy (pro ACI a Eurokód) - při modelování prvku nosníku lze vypočítat krytí betonu pro podélnou výztuž s ohledem na největší průměr třmínků. Rozložení výztuže je také blíže skutečnosti a podélná výztuž nekoliduje se třmínky.

Tato možnost může být zapnuta či vypnuta v Nastavení.

Dostupné v edici Enhanced pro IDEA StatiCa Concrete a Prestressing.

Download and try features of IDEA StatiCa 23.0

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 23.0