Příhradový sloup

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Část ocelové konstrukce koplexně vyřešena v aplikaci IDEA StatiCa Member. Příhradový sloup s dvěma stojkami ukotven přes patní desku do betonového základu. Momentový spoj se sestává z přivařených prvků do hlavního nosníku a sloupu.

Vzorové projekty