Novinky k verzi IDEA StatiCa Steel 9.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Hlavní vylepšení

Jsme velice rádi, že vám můžeme představit vylepšení IDEA StatiCa verze 9.1. Z velkého množství vašich podnětů k vylepšení a připomínek jsme vybrali ty nejlepší. Implementovali jsme parametrické šablony, které se nyní mohou adaptovat na různé velikosti průřezů. Nové automatické kontroly modelu pro zlepšení návrhového procesu byly také implementovány. Code-check manager je nová aplikace, která slouží ke správě exportovaných styčníků z FEM/CAD aplikací, čímž došlo také ke sjednocení pracovních postupů pro jednotlivé aplikace. Tato nová aplikace nabídne jak přehled všech exportovaných styčníků, tak možnost okamžitého přepočtu všech položek, a navíc umožňuje vygenerování IDEA StatiCa Connection projektu se všemi nezbytnými daty bez nutnosti manuálního zadání. Aplikace IDEA StatiCa Connection nyní podporuje také Australskou normu (všechny typy posudků, normově závislé vzorce, materiály a databáze průřezů).

Verze 9.1 je další velký krok dopředu v efektivním návrhu pro statiky, inženýry a konstruktéry.

Spočítejte včerejší odhady s IDEA StatiCa!

IDEA StatiCa Connection

Parametrické jednoprvkové šablony

Šablony pro vytvoření styčníku mezi jednotlivými prvky jsou nyní parametrické. Tato změna udělala z jednoprvkových šablon ještě více účinný nástroj pro návrh připojení. Aplikovaná šablona může měnit své parametry (rozměry plechů, pozice šroubů atd.) v závislosti na výšce průřezu prvku, takže může být nyní okamžitě aplikována ve více případech.

Všechny tyto šablony jsou přístupné v nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši nad jedním z prvků. Tímto máme nyní možnost okamžité volby šablon, které mohou být kombinovány v komplexním styčníku tvořeného několika dílčími přípoji.

Torzní rotační tuhost

IDEA StatiCa Connection nyní umožňuje provést analýzu torzní rotační tuhosti styčníku.

Závislost torzního kroutícího momentu na natočení je nabídnuta uživateli stejně jako hodnoty sečné rotační tuhosti, moment na mezi únosnosti v krutu a další.

Díky vylepšením, které byly implementovány můžeme nyní efektivněji navrhovat roštové styčníky a lépe se vypořádat s vázaným kroucením.

Auto kontroly modelu, varování

 • Kontrola přetížení modelu – aplikace dovolí pouze aplikovat zatížení, které model výrazně nepřetíží. Limitní hodnota pro kontrolu je nastavena na trojnásobek mezní plastické únosnosti prvku (pro osové namáhání, ohybové a také smykové).

Tato kontrola je automaticky provedena vždy před spuštěním výpočtu tak, aby bylo zamezeno zbytečným a nesmyslným analýzám.

 • Varování o nekorektním podepření modelu – v modelech ve kterých jsou použity prvky omezené jiným než obecným typem modelu (například typ N-Vz-My atd.). Hodnoty reakcí vygenerovaných v těchto omezených stupních volnosti jsou zobrazeny s varováním. Tyto dodatečné sekundární síly jsou zahrnuty ve výpočtu a pokud dosahují hodnot vyšších než několik procent vnějšího zatížení styčníku, pak je model nevhodně navržen a je nutné jej upravit.

Paleta výsledků napětí/přetvoření ve 3D scéně

Paleta výsledků napětí/přetvoření byla převedena ze samostatného okna do 3D scény. Tímto krokem bylo docíleno zlepšení přehlednosti a čitelnosti výsledků. Tímto krokem bylo docíleno zlepšení přehlednosti a čitelnosti výsledků.

Nastavení Norma

Došlo ke změnám v nastavení Norma. Nyní lze pomocí volby Uložit uchovat veškeré změny jako nastavení nového projektu. Tato možnost umožňuje zrychlit typické úlohy v každodenní inženýrské praxi. Tato možnost umožňuje zrychlit typické úlohy v každodenní inženýrské praxi.

Volba Reset zruší veškeré uložené změny a nastavení se vrátí k původním doporučeným hodnotám.

Australská norma

Nyní můžeme zvolit Australskou normu v parametrech průvodce tvorbou nového styčníku. Šablony pro třídy, topologie a návrhy jsou k dispozici v Australské normě - AU normě.

 • Knihovny průřezů a materiálů

Byly implementovány vlastnosti materiálů pro AU normu a jsou nyní dostupné v knihovně materiálů.

Průřezy typické pro AU normu jsou k dispozici v knihovně průřezů (UC-universal columns, UB – universal beams a tak dále).

 • Posudky – posudky pro AU normu pro plechy, šrouby, svary, kotvy, atd. byly implementovány.
 • Normové vzorce

Normové vzorce dle AU normy byly také implementovány a mohou být zobrazeny v podrobných výsledkových tabulkách nebo v protokolu.

IDEA StatiCa Code-check manager

Verze 9 byla velkým krokem vpřed v oblasti BIM propojení. Avšak aplikace Code-check manager byla dále vyvíjena i ve verzi 9.1.

CAD propojení (Tekla Structures a Advance Steel)

Do teď bylo nutno pro posouzení styčníku pracně exportovat z TS/AS ručně. To znamená několikrát otevřít stejný projekt a opakované spouštění výpočtu, což vedlo ke ztrátám drahocenného času.

Verze 9.1 přináší dramatické změny:

 • Vytvoříme ocelový styčník v TS/AS.
 • Provedeme export do IDEA StatiCa, zadáme vnitřní síly a provedeme posudek.
 • Řekněme, že potřebujeme optimalizovat nebo změnit část návrhu – přepneme se zpět do TS/AS a provedeme potřebné změny (pozice šroubů, tloušťka svarů, přidání výztuhy atd.).
 • Poté zvolíme příkaz Synchronize v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager a veškeré změny jsou automaticky aplikovány na IDEA StatiCa projekt bez nutnosti zadávat zatěžovací stavy znovu.
 • Řekněme, že potřebujeme provést další změnu v návrhu styčníku – přepneme se zpět do TS/AS a přidáme nebo smažeme plechy, prvky atd.
 • Poté zvolíme příkaz Modify v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager a nový výběr změněných entit styčníku může být proveden. Poté je změna promítnuta do IDEA StatiCa projektu bez nutnosti zadávat zatěžovací stavy znovu.
 • Pomocí příkazu Calculate nebo Calculate All v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager můžeme přepočítat projekt nebo všechny projekty najednou v jednom kroku.

Všechny důležité informace o exportovaných projektech jsou k dispozici v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager, což znamená že můžeme okamžitě identifikovat příslušné styčníky a prvky, prohlédnout souhrnné výsledky, zkontrolovat náhledový obrázek styčníku a tak dále. Tyto informace jsou k dispozici pro všechny položky v jednom dialogu.

Proces optimalizace návrhu můžeme opakovat libovolně dlouho, protože veškerá nutná data z TS/AS jsou uchovávány v projektech IDEA StatiCa.

FEM propojení (SAP 2000, Robot, STAAD.Pro, atd.)

Do teď bylo nutno pro posouzení styčníku pracně exportovat z FEM aplikací ručně. To znamená několikrát otevřít stejný projekt a opakované spouštění výpočtu, což vedlo ke ztrátám drahocenného času.

Verze 9.1 přináší dramatické změny:

 • Vybereme uzel ve FEM aplikaci.
 • Provedeme export do IDEA StatiCa (geometrie, průřezy a zatížení), navrhneme styčník a provedeme posudek.
 • Řekněme, že potřebujeme optimalizovat nebo změnit část modelu - přepneme se zpět do FEM aplikace a provedeme potřebné změny (zatížení, průřezy atd.).
 • Poté zvolíme příkaz Synchronize v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager a veškeré změny jsou automaticky aplikovány na IDEA StatiCa projekt bez nutnosti zadávat výrobní operace znovu.
 • Řekněme, že potřebujeme provést další změnu v návrhu styčníku – přepneme se zpět do FEM aplikace a přidáme/odebereme prut atd.
 • Poté zvolíme příkaz Modify v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager a nový výběr změněných entit styčníku může být proveden. Poté je změna promítnuta do IDEA StatiCa projektu bez nutnosti zadávat výrobní operace znovu.
 • Pomocí příkazu Calculate nebo Calculate All v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager můžeme přepočítat projekt nebo všechny projekty najednou v jednom kroku.

Všechny důležité informace o exportovaných projektech jsou k dispozici v aplikaci Code-check manager. Můžeme lehce identifikovat prvky styčníku, zkontrolovat souhrnné výsledky, prohlédnout si náhled styčníku atd. Tyto informace jsou k dispozici pro všechny položky v jednom dialogu.

Proces optimalizace návrhu a změn v modelu můžeme provádět libovolně dlouho abychom se ujistili o správnosti modelu ve FEM aplikaci i IDEA StatiCa.

Sloučení dat z exportovaných projektů

Verze 9.1 má zbrusu novou funkci – slučování exportovaných projektů z FEM aplikace do projektů exportovaných z CAD aplikace. Data v podobě importovaných zatěžovacích stavů z FEM aplikace budou načtena do exportovaného projektu z CAD aplikace. Oba dva projekty budou propojeny a změny v FEM exportovaném projektu se promítnou do druhého projektu.

Revit 2019 BIM propojení

Nové BIM propojení pro Autodesk Revit 2019 se od verze 9.1 stává nejlepším nástrojem. Konstrukční model se všemi navrženými entitami styčníku a analytický model mohou být načteny v jediném kroku do aplikace IDEA StatiCa Connection.

Tekla Structural Designer BIM propojení

Verze 9.1 přináší nové BIM propojení pro Tekla Structural Designer.

IDEA StatiCa Viewer

IDEA StatiCa Viewer je cloudová aplikace navržená jako prohlížeč projektů pro inženýry, výrobce a uživatele, kteří nemají přístup k placené klasické licenci IDEA StatiCa a navíc zdarma. Všechny navržené detaily, parametry a vlastnosti styčníku jako šrouby, kotvy, svary jsou spolu se svými vlastnostmi a výkresy tvaru dostupné k prostudování. Tento nástroj navíc umožňuje export styčníku do 3D dwg souboru.

Ve verzi 9.1 bylo implementováno nové rozhraní pro úvodní obrazovku a zvýšená celková stabilita aplikace.

Aplikace Viewer může být spuštěna z naší webové stránky nebo přímo z aplikace.

IDEA StatiCa Connection Lite

IDEA StatiCa je prvním průkopníkem cloudových výpočetních aplikací pro stavební inženýry. V online verzi IDEA StatiCa Connection s názvem Connection Lite mohou být navrženy a posouzeny stovky předdefinovaných styčníků během několika kliknutí. Stačí definovat topologii, vlastnosti styčníku a můžeme obdržet celkový posudek během několika sekund. Tato aplikace nyní běží v BETA verzi (connection.ideastatica.com).

Společně s vydáním desktopové verze 9.1, Connection Lite bude aktualizována také, například v tom, že bude implementována nová verze této cloudové aplikace.