Návrh přípojů (BETA)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BETA verze nové funkce Návrh vám pomůže najít vhodný typ přípoje z knihovny předdefinovaných šablon a jednoduše ji aplikovat na vaše prvky.

Po otevření Prohlížeče návrhů přípojů ihned uvidíte, které šablony lze rovnou aplikovat na zvolenou topologii prvků styčníku.

Pro nestandardní topologie doporučujeme vybrat zároveň vždy nejvýše tři připojované prvky. Učiníte tak přepnutím Typologie na Výběr a pomocí vybíracího tlačítka spolu s přidržením CTRL můžete označit vybrané prvky. Výběr potvrdíte tlačítkem Enter či mezerníkem. Prohlížeč vám v tento moment zobrazí dostupné šablony.

Vybranou šablonu můžete aplikovat na prvky přípoje. 

Pokud budete chtít zobrazit celý obsah knihovny, přepněte typologii na Žádný/á. Zároveň lze šablony filtrovat na základě šroubů, svarů a vyhledávat dle názvu (lupou nahoře).

Výhledově zapojíme i možnost ukládat si své uživatelské šablony a sdílet je s ostatními.

Dostupné v edici Expert Enhanced.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0