Kotvení s úhelníky

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Jeklový sloupek ukotvený do betonového bloku pomocí úhelníků, obecných plechů, kotev, šroubů a svarů. Jedná se o příklad atypického kotvení dutého průřezu s kloubovým systémem v jednom směru a momentově tuhým systémem v druhém směru. Model je analyzovaný v aplikaci IDEA StatiCa Connection.