Konzola ukotvená do zdi

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad atypického smykového přípoje. Nosný prvek vytvořený z tlustého plechu modelovaný jako roznášecí deska je přivařen ke krátké konzole tvořené zkosenými plechy a přišroubován k jedné z čelních desek. Konzola je spojena se dvěma svislými válcovanými nosníky U průřezu. Prvky jsou přivařeny k čelním deskám ukotveným do betonového bloku. Modelováno v aplikaci IDEA StatiCa Connection.