Konzola ukotvená do zdi

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad atypického smykového přípoje. Nosný prvek vytvořený z tlustého plechu modelovaný jako roznášecí deska je přivařen ke krátké konzole tvořené zkosenými plechy a přišroubován k jedné z čelních desek. Konzola je spojena se dvěma svislými válcovanými nosníky U průřezu. Prvky jsou přivařeny k čelním deskám ukotveným do betonového bloku. Modelováno v aplikaci IDEA StatiCa Connection.

Hledáte přípoj podobný tomuto?

Nechejte se inspirovat více než 400.000 modely styčníků v Connection Library – největší světové databázi ocelových přípojů.