System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

Structural Science Ltd.

|
Structural Science Ltd. je malá mezinárodní poradenská firma v oblasti stavebního inženýrství se sídlem v jihozápadní Anglii, která poskytuje inženýrské poradenství společnostem Braithwaite a Engineering Consultancies. Má více jak 30 let zkušeností s výškovými budovami, konstrukcemi s velkým rozpětím, stadiony, letišti a speciálními konstrukcemi.


Zákaznické případové studie

Lisované ocelové nádrže na vodu
Lisované ocelové nádrže na vodu, Velká Británie