System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

ČEPS Invest

Česká republika | https://www.ceps.cz/cs/
Jsme provozovatelem přenosové soustavy ČR. Zajišťujeme bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav.


Údržba a vývoj elektrické sítě v České republice je plná výzev. S IDEA StatiCa Connection se pro nás návrh styčníků značně zjednodušil a zrychlil.
Čeněk Laub
Čeněk Laub
Head of the Engineering Department – ČEPS Invest
Česká republika

Zákaznické případové studie

Stožáry firmy ČEPS