System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

ASK ROMEIN


Některé z výpočtů skutečně nebylo možné provést ručně. Když máte pouze jeden prvek, který chcete posoudit, tak je to jednoduché. Ale když posuzujete uzel s osmi nosníky, které jsou zatíženy různými silami a různými momenty ve všech směrech, tak se bez aplikace IDEA Connection neobejdete. Bez ní bych nebyl schopen propočítat některé styčníky s takovou spolehlivostí a přesností.
Alexander van Beelen
Alexander van Beelen
Structural Engineer – ASK ROMEIN
Nizozemí

Customer projects

Stadium roof, Netherland
Steel dome structure, Netherlands