IDEA StatiCa Excellence Awards 2023 už znají své vítěze

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
S velkou radostí představujeme vítěze druhého ročníku soutěže IDEA StatiCa Excellence Awards! Letos jsme obdrželi opravdu velké množství přihlášek od talentovaných stavebních inženýrů z celého světa, díky čemuž byl výběr nejlepšího projektu opravdu velmi složitý. Podívejte se, kdo nakonec prestižní ocenění získal!

Soutěž začala 14. prosince 2022 a skončila 28. února 2023. Během dvou měsíců nám účastníci zaslali celou řadu mimořádných projektů, každý z nich byl originální a něčím zajímavý. Konkurence byla silná a naše interní technická komise musela učinit několik těžkých rozhodnutí, ale nakonec se do závěrečného kola hodnocení dostalo 24 projektů.

Odborná porota složená z osobností z akademické i profesní sféry pak měla nelehký úkol vybrat z užšího výběru pět vítězů. Projekty byly hodnoceny na základě úrovně komplexnosti, inovace designu a využití technologie IDEA StatiCa.

Pojďme si tedy představit vítěze letošního ročníku soutěže IDEA StatiCa Excellence Awards:

Vítěz v kategorii Ocel: Projekty malého rozsahu

Projekt: Přístupové schodiště k tobogánům, Caldiero, Itálie

Autor: Giovanni Predicatori

Představené dílo je přístupovým schodištěm k tobogánům v parku Parco delle Terme di Giunone..

Tato nová atrakce bude otevřena v červnu 2023 a schodiště je v současné době ve výstavbě. Autorem architektonického návrhu je Massimo Alberti, hlavním projektantem je společnost Contec, stavbu realizuje Gesia. Statický výpočet je dílem předkladatele projektu.


Vítěz v kategorii Ocel: Projekty velkého rozsahu

Projekt: Ocelová konstrukce pro vertikální les, Barcelona, Španělsko

Autor: Antonio Lara Silva

Společnost: Most Enginyers, SL 

Cílem projektu bylo navrhnout ocelovou konstrukci a několik jejích součástí pro udržení jednoho z prvních vertikálních lesů na světě. Projekt podpořila nadace La Caixa jako dárek k 20. výročí barcelonského CaixaForum. Konstrukce pojme 22 000 rostlin, 12 vysokých zavěšených stromů a všechny související služby, má plochu 535 m² a na stavbu bylo využito 60 tun oceli.


Vítěz v kategorii Beton: Projekty velkého rozsahu

Project: Obloukový železniční most, Jetetice

Autor: Jakub Göringer

Společnost: SUDOP PRAHA a.s.

Projekt představuje nový železobetonový obloukový železniční most o rozpětí 156 metrů, který je nejdelší svého druhu v České republice. Most překlenuje údolí vodní nádrže Orlík na řece Vltavě na kilometru 41,791 železniční trati Tábor - Písek.

Nový mostní objekt je navrhován jako železniční jednokolejný most s průběžným kolejovým ložem v odsunuté poloze cca 10 m severním směrem. V hlavním mostním otvoru je navrhována nosná konstrukce ze železobetonového oblouku, ve vedlejších mostních otvorech je navrhována konstrukce trámová spojitá z předpjatého betonu s betonovou deskou mostovky. Nová spodní stavba je navržena ze železobetonu s plošným založením na skalním podloží. Základové bloky paty oblouku jsou navrženy na březích vodní nádrže. Železniční svršek je navržen ve standardním uspořádání s průběžným kolejovým ložem.

Pro návrh jednotlivých nosných částí byl použit software IDEA StatiCa, primárně s využitím modulu BIM a sekundárně s využitím modulu RCS, kdy bylo možné zanedbat fáze výstavby, což umožnilo zkrátit výpočetní časy. Kromě toho byly pomocí MIDAS Civil řešeny další problémy: ověření účinnosti podpěrných táhel pomocí geometricky nelineárního výpočtu; problém druhého řádu pro štíhlé pilíře pomocí lineární analýzy vzpěru v kombinaci s nelineárním výpočtem pro vyhodnocení dodatečných vnitřních sil.


Vítěz v kategorii Studentské projekty

Projekt: The Guild of Satirists and Humourists, Edinburgh, Spojené království

Autor: Ying Xuan Chian

Projekt je hypotetickým návrhem muzea satirického umění v Edinburghu.

V tomto projektu jsou použity jak nízkouhlíkové materiály a výrobky, tak i udržitelné stavební metody. Konstrukční schéma je založeno na nízkoemisních a lehkých materiálech. Nosná konstrukce je hybridním řešením oceli a CLT s ocelovým sloupovým rámem a nosnými zaizolovanými panely CLT, která navíc zahrnuje recyklované materiály.

Program IDEA StatiCa byl použit k posouzení konstrukcí nosníků, sloupů a rámů za účelem optimalizace úspory materiálu a návrhu spojů. Odkazuje se na normy pasivní výstavby, což představuje příležitost pro další využití programu IDEA StatiCa pro specifikaci přípojů, aby se zabránilo tepelným mostům a umožnilo se ovládání oken a pohyblivých příček.

Mezi další cíle patří přizpůsobivost, snadná demontáž a možnost opětovného použití.


Vítěz v kategorii Hlasování veřejnosti

Projekt: The Queens Wharf Skydeck, Brisbane, Austrálie

Autor: Dallas Lee

Společnost: Robert Bird Group

Queens Wharf Skydeck bude nepřehlédnutelným místem pro ty, kteří chtějí vidět celé Brisbane. Skydeck, který se bude nacházet 100 metrů nad řekou Brisbane, poskytne vyhlídkovou terasu pod širým nebem a veřejný prostor mezi věžemi komplexu Queens Wharf a zpostředkuje panorama řeky, parku South Bank a celeho města.

Skydeck je vyroben z oceli a skládá se ze tří polí o délkách 25 m, 30 m a 35 m, které přemosťují věže komplexu . Dvě rozpětí jsou navržena s trvalými pohybovými klouby, které umožňují nezávislý pohyb spojených věží. Nosníky Skydeck jsou sestaveny a opláštěny na úrovni podesty, poté jsou horizontálně zasunuty do polohy pomocí kolejnicového systému a následně jsou vertikálně zavěšeny.


Všem vítězům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem, kteří zaslali své projekty a hlasovali!

Zaujaly vás vítězné projekty a čeho se dá dosáhnout? Neváhejte a pustťe se do návrhu projektu i vy!