Advance Design

Advance Design

Ocel

IDEA StatiCa spolupracuje s vaším programem Advance Design. V aplikaci Advance Design můžete vybrat libovolný počet ocelových spojů a prutů a exportovat je do aplikace IDEA StatiCa pro statické výpočty a kontrolu podle norem. Všechny nosníky, průřezy a vnitřní síly se nejen exportují, ale také se synchronizují, pokud se model v Advance Design změní. IDEA StatiCa a Advance Design vám poskytují efektivní pracovní postup pro návrh ocelových konstrukcí, který šetří čas, minimalizuje chyby a otevírá možnosti optimalizace.

Pracovní postup propojení Advance Design a IDEA StatiCa

Pracovní postup BIM propojení FEA (MKP) softwaru a IDEA StatiCa

Začít používat propojení IDEA StatiCa se Advance Design není nijak složité - stačí stáhnout a nainstalovat obě aplikace do počítače. IDEA StatiCa automaticky detekuje Advance Design a aktivuje plugin. Poté můžete ihned začít exportovat a navrhovat ocelové spoje!

Export, návrh, synchronizace, vygenerování reportu

Jste připraveni řešit různé typy ocelových spojů? Advance Design v kombinaci s IDEA StatiCa vám umožní modelovat, navrhovat, zatěžovat a posuzovat ocelové spoje libovolné topologie i zatížení. Tato data můžete také zpřístupnit svým kolegům nebo subdodavatelům, kteří se zabývají návrhem detailů a výrobou.

Rozsah propojení BIM

Napojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Podívejte se na seznam podporovaných verzí

Jak funguje BIM ve starších verzích aplikace IDEA StatiCa?

Verze IDEA StatiCa až do verze 21.0 (vydaná v dubnu 2021) včetně používají aplikaci Code-check manager. Ta má omezené některé možnosti exportu a synchronizace ocelových spojů. Je však samozřejmě stále podporována produktovým týmem IDEA StatiCa.

Návod k BIM propojení s Advance Design 

Advance Design BIM propojení pro návrh a posouzení styčníku

OVĚŘENO INŽENÝRY Z CELÉHO SVĚTA!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
110173
Aktivních uživatelů IDEA StatiCa za posledních 12 měsíců
8256
Počet zákazníků celosvětově

Přečtěte si více o návrhu ocelových konstrukcí

Advance Design propojení pro návrh a posouzení styčníku

Prosté kotvení s patní deskou

Smykové přípoje – použijte je co nejlépe!

Začínáme s IDEA StatiCa Connection - Složité styčníky