All content

Product

Application

Meer tonen Minder tonen

National code

Meer tonen Minder tonen

Categorie

57 resultaten

IDEA StatiCa Detail – Structural design of concrete discontinuities

Basisaannames van de Compatibele Spanningsveldmethode (CSFM)

General introduction for the structural design of concrete details

Multiselectie en meervoudige bewerking in Detail

3D Detail - gewapende betonpoeren (BETA)

Intuïtieve werkbalk en navigatiesysteem voor IDEA StatiCa Detail

Deep beam

Gedetailleerde resultaten van de CSFM-analyse

Tot vier keer snellere CSFM solver

Constructief ontwerp van een betonligger met een opening

Soorten steunpunten in IDEA StatiCa Detail

Verification and validation of corbels strengthened by unbonded tendons and bars

Normcontrole van een betonnen kokerligger volgens Eurocode

Evaluatie van de bruikbaarheidsgrenstoestand in D-gebieden

Detail: Netverfijning rond openingen en boven steunen

SLS-controles van discontinuïteitsgebieden van voorgespannen beton

Wat is de CSFM?

Code-check van muren en diepe liggers

Reinforced concrete design via CSFM

Structural optimization of a precast beam

Dealing with beam details