Plooi of lokale instabiliteit berekenen met IDEA Connection enhanced ( knik)

Met de module IDEA STEEL ENHANCED is het mogelijk om de 6 meest ongunstige lokale knik/plooivormen uit te rekenen met de bijbehorende knikfactor. 

1) U dient eerst een standaard spanning / rek berekening uit te voeren. 

2) Na de berekening van de spanningen en rekken is het vervolgens mogelijk om de 'Knikberekening' in IDEA Connection te doen.

Nadat de berekening is afgerond is een aantal knikvormen beschikbaar met bijbehorende knikfactor. 

Een factor van 10 of hoger geeft meestal een knik veilige constructie aan, zie bijvoorbeeld artikel 5.2.1. van de NEN-EN 1993-1-1.

IDEA Connection adviseert een knikfactor van 15 te gebruiken voor veiligheid. In verband met het feit dan IDEA Connection uitgaat van een gedeeltelijk plastische rekenmethode.

Professor Wald omschrijft dat een knikfactor van 3 veilig is voor platen alleen belast op afschuiving , verstijvers en kleine platen in de verbinding die niet verplicht zijn voor de stabiliteitsberekening.  


Zie ook het artikel van IDEA StatiCa erover.

Hoe moeten knikresultaten worden geïnterpreteerd in IDEA StatiCa Connection?

Laten we de knikresultaten van een echt project in IDEA CONNECTION evalueren. Wat te doen als de factor van de kritische belasting onder de limiet ligt? Hoe de verbinding te versterken en te werken met verstijvingsplaten.


Gerelateerde artikelen

Knik analyse (Eurocode)

Buckling analysis

Algemene knik vs. lokale knik. Wat is het verschil?

Hoe moeten knikresultaten worden geïnterpreteerd in IDEA StatiCa Connection?