Hoe om te gaan met spanningsconcentratie in beton details

Dit artikel is ook beschikbaar in

Sometimes an unreal stress concentration can occur in concrete details. It is influenced by mesh size, topology of the concrete member, type of loads, result interpretation etc. We bring you some tips how to avoid it. The first one is using coarser mesh, the second one is consider more suitable topology to enable continuous stress flow.

Soms kan een onwerkelijke spanningsconcentratie optreden in een betondetail. Het wordt beïnvloed door de netgrootte, de topologie van het betonelement, het type belasting, de interpretatie van het resultaat, enz. We geven u enkele tips om dit te vermijden. De eerste gebruikt een grovere mesh, de tweede is een meer geschikte topologie om een continue spanningsstroom mogelijk te maken.