System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

TSA Staal Advies

Netherlands | https://www.t-sa.nl/


Implementatie van IDEA StatiCa CONNECTION met onze workflows vermindert het gebruik van materiaal en de laskosten in vergelijking met de eerder gebruikte aanpak. Dit ging hand in hand met vereenvoudiging en versnelling van het productieproces.
Thijs Oerbekke
Thijs Oerbekke
Registered Structural Engineer / Welding & Quality Engineer – TSA Staal Advies
Netherlands