SAP2000 BIM-link voor structureel ontwerp van een staalverbinding (EN)

Dit artikel is ook beschikbaar in:
Door deze stap-voor-stap tutorial te volgen leert u structurele staalverbindingen ontwerpen en normen controleren met behulp van de BIM-link tussen SAP2000 en IDEA StatiCa.

Hoe activeer je de link.

IDEA StatiCa integreert BIM-links in uw FEA/BIM-oplossingen tijdens de installatie ervan. U kunt de status controleren en meer BIM links activeren voor software die na de installering in de BIM link installer is opgenomen.

Houd er rekening mee dat sommige FEA-oplossingen extra stappen vereisen om de BIM-link met IDEA StatiCa volledig te activeren.

Open IDEA StatiCa en navigeer naar de BIM tab en open de BIM link installer (Activate your BIM link...).

Er kan een melding verschijnen "Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aanbrengt aan uw apparaat?", zo ja, bevestig dan met de Ja-knop.

De BIM-link voor de geselecteerde software (indien gevonden) wordt geïnstalleerd. Het scherm toont ook de status van andere BIM-links die mogelijk al zijn geïnstalleerd.

Er zijn enkele extra handmatige stappen nodig in SAP2000 om de integratieprocedure te voltooien. Deze zijn afhankelijk van de versie van SAP2000:

Hoe gebruik je de link

Open het bijgevoegde EN project in SAP2000 en voer de berekening uit.

De BIM-link zou automatisch geïntegreerd worden. U kunt het vinden in het bovenste lint onder Tools -> IDEA StatiCa Checkbot. Hiermee wordt de Checkbot-app geopend.

Selecteer de optie Nieuw met projecttype Staal en ontwerpnorm EN. Selecteer vervolgens Project creëren.

Het nieuwe Checkbot-project is klaar om verbindingen uit SAP2000 te importeren.

Selecteer een van de binnenste kolommen in SAP2000 en zorg ervoor dat u ook het laagste knooppunt selecteert.

Import

Selecteer dan Verbindingen in Checkbot.

Dit importeert de kolom en de belastingseffecten ervan in Checkbot - met dezelfde coördinaten, oriëntaties en doorsneden als in het FEA/BIM-model.

De nummering van uw knooppunten en elementen kan verschillen.

De 3D-werkruimte is bedoeld om een overzicht te geven van de geïmporteerde constructie en niet om de werkelijke verbindingen in detail te bekijken.

Voor meer informatie over Checkbot, zie hier.

Voor verschillende FEA/BIM oplossingen kunt u ook meerdere verbindingen in Checkbot importeren op dezelfde manier als hierboven.  In plaats van één knoop en de aangesloten elementen te selecteren, kunt u meerdere knopen en elementen selecteren met behulp van de selectiemethoden in de applicatie.

We raden aan niet alle verbindingen tegelijk te importeren, maar de verbindingen stapsgewijs op te bouwen.

Geometrie

In de lijst van projectonderdelen onder Verbindingen en met een verbinding gemarkeerd in Checkbot kunt u ofwel met de rechtermuisknop klikken en Openen selecteren, ofwel op het lintcommando Openen klikken om te beginnen met ontwerpen, code-checken en rapporteren.

De instellingen van elementen worden overgenomen uit de oorspronkelijke FEA/BIM-app. U kunt echter de profielgrootte van elk element in het hoofdscherm van Checkbot wijzigen, maar daardoor verbreekt u de koppeling met de FEA/BIM-app in deze sessie, tenzij deze opnieuw wordt gesynchroniseerd.

De geïmporteerde verbinding wordt geopend in de IDEA StatiCa Connection-app

Afhankelijk van hoe de combinaties van belastinggevallen zijn gedefinieerd, kunnen er geen of andere Belastingseffecten worden weergegeven dan in uw favoriete FEM/BIM* oplossing. Standaard selecteert IDEA StatiCa de meest kritische voor het code-checken (* Sommige BIM-oplossingen kunnen de resultaten van de combinaties van belastinggevallen niet opslaan).

Meer informatie over Belastingseffecten vindt u hier.

Ontwerp

We gaan een enkele boutverbinding gebruiken voor de diagonale wandstaaf. Voor dit type verbinding moeten we ook het modeltype van het wapeningselement wijzigen in N-Vy-Vz. Selecteer de wandstaaf in de lijst van Elementen en wijzig het modeltype in de keuzelijst.

We gaan de Connection Browser gebruiken om een verbinding te genereren. Selecteer Voorstellen en IDEA StatiCa zal mogelijke oplossingen voor de huidige geometrie voorstellen.

Connection Browser laat u de mogelijke oplossingen voor de huidige geometrie zien. Selecteer de aangeboden template en druk op OK.

Accepteer de voorgestelde waarden voor de bouten en het betonblok en druk op OK.

Zo ziet de initiële verbinding eruit.

Met volgende standaardparameters voor de Voetplaat.

Dit zijn de parameters voor de Verbindingsplaat.

Daarmee is het ontwerp van de verbinding voor de voetplaat met een diagonale wandstaaf voltooid.

Code-check en Rapport

Voer nu een code-check uit met het pictogram Berekening in het CBFEM-paneel in het bovenste lint.
In IDEA StatiCa Connection kunt u veel verschillende soorten analyses en code-checks uitvoeren. Meer informatie vindt u hier.

De resultaten kunnen onacceptabel zijn. In dat geval falen de ankers vanwege hun geringe ontwerpcapaciteit.

U kunt naar het tabblad Check gaan om de resultaten te bekijken en de ankers nader te bekijken door de berekening uit te breiden met het "+" symbool.  U kunt zien dat de ankers onder spanning in het betonblok falen.

We moeten het ontwerp optimaliseren om de juiste oplossing te vinden. Ga terug naar het tabblad Ontwerp, markeer de bewerking Voetplaat en verander de Verankeringslengte in 200 mm en het betonblok Offset op 300 mm, voer vervolgens de analyse en de code-check opnieuw uit.

Zodra de code-check klaar is, kunt u in het tabblad Rapport het rapport maken met de resultaten en diagrammen voor uw verbindingsmodel.

Het rapport kan worden afgedrukt of opgeslagen in verschillende formaten. Meer informatie vindt u hier.

Sla op en sluit deze verbinding af door terug te gaan naar Checkbot.

In Checkbot ziet u dat er een groen vinkje naast de verbinding staat. Dat betekent dat de verbinding in orde is en alle code-checks heeft doorstaan. Het paneel Verbinding laat ook een weergave van de verbinding en een samenvatting van de resultaten van de code-check zien.

Als er meerdere verbindingen in Checkbot aanwezig zijn, moet elke verbinding geopend, ontworpen en gecheckt worden.

In het onderstaande voorbeeld kunt u zien dat onze voetplaatverbindingen de respectieve code-check hebben doorstaan, terwijl de overige verbindingen nog beoordeeld moeten worden.

U kunt doorgaan met het ontwerpen van aanvullende verbindingen - Zie hoe u een dakverbinding met wandstaven kunt ontwerpen 

Ontwerp synchroniseren

Soms verschijnen er wijzigingen in uw FEA/BIM-model, zoals andere afmetingen van de elementen of belastingen. Deze wijzigingen kunnen gesynchroniseerd worden tussen Checkbot en het FEA/BIM-model.

Er zijn twee mogelijke alternatieven:

  • Het huidige item synchroniseren (als een of meer verbindingen geselecteerd worden)
  • Het hele geïmporteerde structurele ontwerp synchroniseren

Om deze functie te testen kunt u in uw FEA/BIM app de grootte of vorm van een element wijzigen of een belastinggeval of combinatie wijzigen enz.: doorsnede van een geselecteerde kolom verkleinen. Vergeet niet het FEA-model opnieuw te analyseren.

Selecteer de ontworpen verbindingen in Checkbot (er kunnen er meer dan één zijn) en selecteer Sync in het paneel Huidig item.

Het Checkbot-project wordt bijgewerkt, het ontwerp van de verbinding blijft behouden, maar de resultaten worden ongeldig gemaakt. U ziet dat de kolom nu is bijgewerkt - overeenkomstig de wijziging in het FEA-model.

Voer gewoon code-check van de gemarkeerde verbindingen opnieuw uit door Berekenen te selecteren in het paneel Huidig item. Vergeet niet dat grotere wijzigingen in het model aanvullende validatie met de betrokken verbindingen kunnen vereisen (zoals hierboven beschreven).

Als de verbindingen niet de gewenste resultaten opleveren, kunt u ze opnieuw openen om het ontwerp te optimaliseren (d.w.z. versterken als ze de code-check niet doorstaan of verlichten als de uitnutting te laag is).

U hebt SAP2000 succesvol gekoppeld aan IDEA StatiCa Connection via Checkbot.

Voorbeeldbestanden

Wil je je vaardigheden verbeteren? Bezoek onze campus

Leer hoe je IDEA StatiCa effectief gebruikt met onze e-learningcursussen die je zelf kunt volgen

GERELATEERDE INHOUD