Opgeloste incidenten in IDEA StatiCa patches

Dit artikel is ook beschikbaar in:
Hieronder vindt u een lijst van de opgeloste cases zoals gemeld door onze klanten. Dit is geen volledige lijst maar een samenvatting van de belangrijkste problemen die opgelost werden. We hopen dat u het nuttig vindt.

Navigatie

  Versie 24.0.0

  Uitgebracht op 24 april 2024

  Alle toepassingen 
  Case #Beschrijving
  00044581De onnauwkeurige parameters van de bibliotheekdoorsnede UC203x203x100 zijn gecorrigeerd.
  Beam 
  Case #Beschrijving
  00047351Er is een nieuwe beschrijving toegevoegd voor de niet-beschikbare niet-lineaire doorbuigingssimulatie met betrekking tot de composietsectie in de Beam app
  00047531Het is nu mogelijk om voorspankabels te modelleren zonder werkende voorspanning, dus als passieve wapening.
  BIM links 
  Case #Beschrijving
  00045299Een probleem met de verkeerde rotatie van leden geïmporteerd uit Tekla is opgelost
  00045846Het importproces van STAAD.Pro naar IDEA StatiCa is verbeterd voor elementen met rotaties.
  00045884Verkeerd geïmporteerde waarden van dwarskracht Vz van RFEM 6.05.0006 naar Checkbot zijn opgelost.
  00045913Een probleem met onjuiste rotatie (bètahoek) van sommige L-dwarsprofielen na het importeren van een constructie uit STAAD.Pro is opgelost.
  00046175Bevestiging van de invoer van afgeronde platen van Advance Steel
  00046248Het probleem met de verkeerde uitlijning van schuine balken in Checkbot na import vanuit SCIA Engineer is opgelost.
  00046266Verbeterde IOM-import vanuit BIM Expert-software 
  00046355Er is een probleem opgelost met het importeren van belastingseffecten uit het SAF-bestand.
  00046561De hoeksecties die uit STAAD.Pro komen hebben nu de juiste rotatie wanneer je ze importeert in Checkbot
  00046599Oplossing voor synchronisatieprobleem in Checkbot (Autodesk Robot)
  00046918Het probleem met exporteren van Tekla naar Connection is opgelost
  00046953De detectie en installatie van BIM-links is verbeterd voor de import tussen SDS2 en Checkbot.
  00047176De Checkbot heeft nu de mogelijkheid om niet-wijzigbare en afhankelijke materiaaleigenschappen weer te geven
  00047318Bijgewerkte BIM link voor SCIA Engineer 24
  00047536Het probleem met onjuiste import van rechthoekige holle doorsneden is opgelost
  Connection 
  Case #Beschrijving
  00044342Crashes na het maken van het rapport zijn opgelost
  00045197Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement
  00045291Verkeerd overeenkomende interne krachten opgelost bij het importeren naar een nieuw verbindingsproject (commando Verbinding importeren) vanuit een ander verbindingsproject dat naar Checkbot was geïmporteerd vanuit Modest FEA software
  00045779Verbeterde berekening door elementgrootte te vergroten op betonnen ondergronddeel
  00045871Zichtbaarheid van sleufgaten in IFC export gecorrigeerd
  00046153Het probleem met het genereren van rapporten die vastlopen in de Connection-app is opgelost
  00046342Verkeerde perspectiefweergave van de eerste ingevoegde schets in de materiaallijst opgelost
  00046388De piekbelasting van de las werd niet getoond in de "Extreme" uitvoerweergave, nu moet de algemene controle overeenkomen met de lasresultaten.
  00046524Een probleem met de wanden van CHS die 'splijten' onder belasting bij bepaalde rotaties is verholpen.
  00046744Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement
  00046895Een onverwachte fout in IDEA Connection app is opgelost
  00046915Het probleem van onjuiste weergave van samengevatte resultaten is opgelost
  00047173Het probleem met het genereren van mesh is opgelost.  
  00047215Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement
  00047309Een probleem met de operatieversteviger is verholpen
  00047325De resultaten van betonblokken waren niet zichtbaar als er geen kritische belastingseffecten voor beton in het model zaten. Dit is verholpen - de betonresultaten zijn altijd zichtbaar.
  00047457Gelaste opgebouwde secties kunnen nu hun lasnaden behouden wanneer ze van oorsprongstype veranderen
  Detail 
  Case #Beschrijving
  00045576Een probleem met ontbrekende afbeeldingen in de galerij en topologieoptimalisatie in het rapport is opgelost
  00046778Het probleem van onjuiste extreme selectie in Detail voor de samenvattingsresultaten is opgelost
  00047607Het probleem van onjuiste evaluatie van doorbuiging als gevolg van kruipfactor is opgelost
  Member 
  Case #Beschrijving
  00045888Dubbele belastingswaarden gecorrigeerd
  RCS 
  Case #Beschrijving
  00047249De RCS-codecontrole die in sommige gevallen ten onrechte OK gaf voor de maximale afstand van beugels (9.5.3) is gerepareerd.

  Uitgebracht op 24 april 2024

  All applications 
  Case #Beschrijving
  00044581De onnauwkeurige parameters van de bibliotheekdoorsnede UC203x203x100 zijn gecorrigeerd.
  Beam 
  Case #Beschrijving
  00047351Er is een nieuwe beschrijving toegevoegd voor de niet-beschikbare niet-lineaire doorbuigingssimulatie met betrekking tot de composietsectie in de Beam app
  00047531Het is nu mogelijk om voorspankabels te modelleren zonder werkende voorspanning, dus als passieve wapening.
  BIM links 
  Case #Beschrijving
  00045299Een probleem met de verkeerde rotatie van leden geïmporteerd uit Tekla is opgelost
  00045846Het importproces van STAAD.Pro naar IDEA StatiCa is verbeterd voor elementen met rotaties.
  00045884Verkeerd geïmporteerde waarden van dwarskracht Vz van RFEM 6.05.0006 naar Checkbot zijn opgelost.
  00045913Een probleem met onjuiste rotatie (bètahoek) van sommige L-dwarsprofielen na het importeren van een constructie uit STAAD.Pro is opgelost.
  00046175Bevestiging van de invoer van afgeronde platen van Advance Steel
  00046248Het probleem met de verkeerde uitlijning van schuine balken in Checkbot na import vanuit SCIA Engineer is opgelost.
  00046266Verbeterde IOM-import vanuit BIM Expert software 
  00046355Er is een probleem opgelost met het importeren van belastingseffecten uit het SAF bestand.
  00046561De hoeksecties die uit STAAD.Pro komen hebben nu de juiste rotatie wanneer je ze importeert in Checkbot
  00046599Oplossing voor synchronisatieprobleem in Checkbot (Autodesk Robot)
  00046918Het probleem met exporteren van Tekla naar Connection is opgelost
  00046953De detectie en installatie van BIM-links is verbeterd voor de import tussen SDS2 en Checkbot.
  00047176De Checkbot heeft nu de mogelijkheid om niet-wijzigbare en afhankelijke materiaaleigenschappen weer te geven
  00047318Bijgewerkte BIM-link voor SCIA Engineer 24
  00047536Het probleem met onjuiste import van rechthoekige holle doorsneden is opgelost
  Connection 
  Case #Beschrijving
  00044342Crashes na het maken van het rapport zijn opgelost
  00045197Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement
  00045291Verkeerd overeenkomende interne krachten opgelost bij het importeren naar een nieuw verbindingsproject (commando Verbinding importeren) vanuit een ander verbindingsproject dat naar Checkbot was geïmporteerd vanuit Modest FEA software
  00045779Verbeterde berekening door elementgrootte te vergroten op betonnen ondergronddeel
  00045871Zichtbaarheid van sleufgaten in IFC-export gecorrigeerd
  00046153Het probleem met het genereren van rapporten die vastlopen in de Connection-app is opgelost
  00046342Verkeerde perspectiefweergave van de eerste ingevoegde schets in de materiaallijst opgelost
  00046388De piekbelasting van de las werd niet getoond in de "Extreme" uitvoerweergave, nu moet de algemene controle overeenkomen met de lasresultaten.
  00046524Een probleem met de wanden van CHS die 'splijten' onder belasting bij bepaalde rotaties is verholpen.
  00046744Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement
  00046895Een onverwachte fout in IDEA Connection app is opgelost
  00046915Het probleem van onjuiste weergave van samengevatte resultaten is opgelost
  00047173Het probleem met het genereren van mesh is opgelost. 
  00047215Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement
  00047309Een probleem met de operatieversteviger is verholpen
  00047325De resultaten van betonblokken waren niet zichtbaar als er geen kritische belastingseffecten voor beton in het model zaten. Dit is verholpen - de betonresultaten zijn altijd zichtbaar.
  00047457Gelaste opgebouwde secties kunnen nu hun lasnaden behouden wanneer ze van oorsprongstype veranderen
  Detail 
  Case #Beschrijving
  00045576Een probleem met ontbrekende afbeeldingen in de galerij en topologieoptimalisatie in het rapport is opgelost
  00046778Het probleem van onjuiste extreme selectie in Detail voor de samenvattingsresultaten is opgelost
  00047607Het probleem van onjuiste evaluatie van doorbuiging als gevolg van kruipfactor is opgelost
  Member 
  Case #Beschrijving
  00045888Dubbele belastingswaarden gecorrigeerd
  RCS 
  Case #Beschrijving
  00047249De RCS-codecontrole die in sommige gevallen ten onrechte OK gaf voor de maximale afstand van beugels (9.5.3) is gerepareerd.

  Version 23.1.5

  Vrijgegeven op 11 maart 2024

  Alle toepassingen 
  Case #Beschrijving
  00046364Een probleem waarbij het gebruik van <default> als materiaalsoort tot fouten leidde in IDEA StatiCa Steel Member, wat voorkomen had kunnen worden door in plaats daarvan een specifiek materiaal zoals S 355 in te stellen, is opgelost.
  Beam 
  Case #Beschrijving
  00045747Een probleem met de detailleringscontrole van de minimale wapening is opgelost
  BIM links 
  Case #Beschrijving
  00044037Fout bij het importeren vanuit RAM is hersteld, waardoor de volledige structuur kan worden geïmporteerd
  00044876Fix bij importeren vanuit STAAD.Pro 22 versie ouder dan 22.05
  00045308Invoer van bouten van Advance Steel gecorrigeerd
  000455873D-weergave van geïmporteerde balken vanuit SCIA Engineer gecorrigeerd
  00045847Verbindingen van checkbot kunnen nu dezelfde code behouden die aanvankelijk was geselecteerd in het Checkbot-project
  Connection 
  Case #Beschrijving
  00044549Een probleem met de berekening van funderingen is opgelost
  00045252Fix in de IFX export 
  00046244Probleem opgelost met automatische detectie van "standaard" staalmateriaal dat wordt geïmporteerd naar Checkbot vanuit Robotprojecten
  RCS 
  Case #Beschrijving
  00044294Het probleem met de berekening van Sigma Cp in de afschuifcontrole is opgelost.
  00045303Het waarschuwingsbericht is toegevoegd aan de torsiecontrole en verwijderd uit de interactiecontrole
  00045782Visualisatieprobleem van dimensie in RCS is opgelost
  00046422De onjuiste berekening van de vereiste minimumwapening voor negatieve buigmomenten is opgelost
  Viewer 
  Case #Beschrijving
  00044608Een probleem met de Viewer is opgelost

  Versie 23.1.4

  Release 8 februari 2024

  Beam 
  Incident #Beschrijving
  00044066Het probleem met de verkeerde zichtbaarheid van spanelementen in de Tendon module is opgelost
  BIM-links 
  Incident #Beschrijving
  00041752We hebben nu rekening gehouden met extra SDS2 installatiemappen bij het installeren van de SDS2 BIM-Link
  00042844Een probleem met een ongeldige LCS definitie is opgelost
  00043249De nieuwste versie van SAP2000 (v.25.1) is getest en compatibel bevonden met huidige en toekomstige versies
  00044037Een foutmelding tijdens Checkbot RAM import is nu opgelost
  00044103Het probleem met STAAD.Pro BIM-link is opgelost
  00044456STAAD.Pro, Checkbot link: Importeren van resultaten en positie van L-hoeken opgelost
  00044551Er is een probleem geïdentificeerd en opgelost met betrekking tot de onjuiste definitie van het Local Coordinate System van gebogen elementen
  00044638Een probleem met de verkeerde rotatie van elementen geïmporteerd uit RFEM is opgelost
  00044650Een probleem met het importeren van doorsneden uit RFEM is opgelost
  00044764Een probleem met de verkeerde rotatie van elementen geïmporteerd uit RFEM is opgelost
  00044795Er wordt nu rekening gehouden met speciale tekens bij het exporteren van verbindingen vanuit Checkbot
  00044806Een probleem met het importeren van elementen uit SCIA is opgelost
  00044847Verhoogde tolerantie voor commando samenvoegen om versteksnede toe te passen
  Connection 
  Incident #Beschrijving
  00042541Probleem met foutieve detectie van door de gebruiker gedefinieerde bouten geïmporteerd van Tekla naar Checkbot opgelost
  00043702Fout bij het maken van een rapport in de Duitse taal voor specifieke modellen en instellingen opgelost
  00044229Het probleem met boutkrachten die niet overeenkomen met de krachten van de boutcontrole is opgelost
  00044340Verschillende problemen met de NVOL en het openen van uitlijningen voor IFC-export zijn opgelost
  00044376Een probleem met het weergeven van platen in het rapport is opgelost
  00044504Er is extra intelligentie opgenomen in de Connection Library om het filtermechanisme te verbeteren
  00044781Probleem met ontbrekende groeven in IFC geëxporteerd vanuit Connection opgelost
  00044870Het probleem met het belastingspercentage is opgelost
  00045058Een probleem met het genereren van één pagina en beknopte rapporten is opgelost
  00045203Het probleem met het verplaatsen van hoeklassen naar de andere kant na het snijden is opgelost
  00045214Het probleem met het verdwijnende 3D-model is opgelost
  Connection Library 
  Incident #Beschrijving
  00043115Een probleem met geometrieherkenning in Connection Library is opgelost
  Detail 
  Incident #Beschrijving
  00044747Het probleem met ondersteuning 'compression-only' is opgelost
  00045080Een probleem met het bewerken van wapeningsdiameter in een project uit de oudere versie opgelost
  00045123Materiaalrapportage in Detail is verbeterd
  Member 
  Incident #Beschrijving
  00044954Het probleem met verkeerde herkenning van EN-norm in plaats van AISC opgelost
  00045230Het probleem met verkeerde herkenning van EN-norm in plaats van AISC opgelost

  Version 23.1.3

  Released January 12, 2024

  All applications 
  Case #Description
  00043871The issue with opening a file from version 23.0 in version 23.1 has been fixed
  00044045The issue when changing a weld electrode material properties was fixed
  00044380Fix the crash when opening the project created in the previous version that contains a hollow section 
  BIM links 
  Case #Description
  00041167BIM API: Description of a necessary switch from obsolete WCF to gRPC communication added to developer documentation
  00042270The issue with missing parts after export from Tekla to the Connection application has been fixed
  00042361Communication with the user while importing a RAM Structural System model was improved, now Checkbot shows a window saying that it is in the import process
  00043076The issue with import to Tekla has been fixed
  00043231An issue with mapping certain sections, mainly double angles, from SAP2000 has been fixed
  00043319An issue with the import of a large model from SCIA Engineer, with many combinations identified. The problem with data transfer is on the SCIA side and SCIA developers were noted
  00043480An issue with the import of SAF files has been fixed
  00043711An issue with the import of cross-section from RFEM files has been fixed
  00043720An issue with the import of SAF files has been fixed
  00043887An issue with discontinuities in internal forces on members after import form RFEM 6 solved
  Connection 
  Case #Description
  00042660The issue of the load value not updating when changing any value in the Material tab and using Load - Percentage has been resolved
  00042745An issue with the calculation of bearing resistance has been fixed
  00043113An issue with the export of opening to IFC files has been fixed
  00043259An issue with the preloaded bolts' shear limit in FE analysis and fatigue checks has been fixed
  00044497An issue with load import from one connection file to another has been fixed
  Detail 
  Case #Description
  00044033When renaming a combination in a combination Pop-up window, the name of the combination was not changed in the tree menu in the 3D scene
  Licensing 
  Case #Description
  00042276It is no longer possible to use a newer version of the IDEA Statica application in offline mode without a valid license for that version
  00043078An issue with IOM for version 22 has been fixed, and the issue with export from Tekla was improved in version 23
  Member 
  Case #Description
  00042959An issue with missing welds in Member has been fixed
  RCS 
  Case #Description
  00044147The error "API Request for RCS failed", while running the RCS-IOM API examples from GitHub is resolved

  Version 23.1.2

  Released December 12, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00039453The issue about the cut operation related to this case has been repaired 
  00041557A warning has now been added when creating general sections using cold-formed sections.  The welding of such sections in this manner is not recommended
  00042281An issue with welded cross sections has been fixed, and warnings have now been added
  Beam 
  Case #Description
  00042514The problem with detailed report generation in the Beam application was solved
  00042879Fixed crashing of Beamm app during deflections calculation
  00043184Fixed generation of incomplete reports in the Beam app
  BIM links 
  Case #Description
  00037839The problem with importing combinations from Checkbot to Member has been solved
  00041464Fixed manufacturing operation Cuts of member while importing model from Tekla structures through IDEA Checkbot.
  00042010Fixed wrong import of tapered sections into IDEA StatiCa BIM from midas Civil
  00042014The messaging was improved when updating the model or merging members in Checkbot
  00042024The issue with the local axis and importing of internal forces from RFEM has been fixed
  00042392An issue with additional operations after import from Tekla has been fixed
  00042466There was an issue between  TSD 2023 and Idea StatiCa 23.1, and it was solved by updating .NET 6.0
  00042566The issue related to the load import from Robot has been fixed
  00043056An issue with the wrong geometrical type of member imported from AS has been fixed
  Connection 
  Case #Description
  00041216The issue when the stiffener was created at the wrong position was fixed
  00041411An issue with the operation stiffener has been fixed
  00042002Export of anchors using IFC fixed
  00042059Fixed wrong calculation of concrete breakout cone area for a group of tensioned anchors
  00042207Resolved multiple butt welds over each other to run the analysis
  00042211Adaptation of weld evaluation on tubes
  00042293Corrected calculation of effective stress area in concrete breakout strength
  00042310Fixed failing application of complex connection from Connection library on clean connection in Connection app
  00042450Cleat operation with asymmetrical cleat CS generated broken geometry. Problem was fixed
  00042498The angle of the stiffening plate has to be set the same as the angle of the connected member
  00042597An issue with ARC segments in the DXF import process for custom plates has been fixed
  00042668Issue with wrong image size in Connection app report, if 4K resolution in Windows is used, was fixed
  00042730Fixed possible crash when deleting or clean materials and the automatic weld is used
  00042841Fixed possible crash when deleting or clean materials and the automatic weld is used
  00042880Openings are correctly exported to the IFC model
  00042951Fixed possible crash when deleting or clean materials and the automatic weld is used
  00042952Fixed possible crash when deleting or clean materials and the automatic weld is used
  00043025The issue with Connection app crashing during closing file was fixed
  00043268The issue related to starting the Connection app has been fixed
  00043432Fixed possible crash when deleting or clean materials and the automatic weld is used
  00043542An issue with IFC Export has been fixed
  Detail 
  Case #Description
  00042525The issue with the DXF import has been fixed
  00042614The issue with applying reinforcement was fixed, and calculation was performed 
  00042837The issue with the DXF import has been fixed
  00043190The calculation of SLS combinations has been fixed
  00043435The issue with the DXF import has been fixed
  Member 
  Case #Description
  00042533An issue with adding point loads in Member has been fixed
  RCS 
  Case #Description
  00036380The shear calculation has been improved and implemented
  00042274Icon for MPRL launch was added into RCS for easier solution of duplicities in MPRL
  00043229In RCS, the wrong identification of concrete cover for crack width calculation was fixed

  Version 23.1.1

  Released November 21, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00042379Crashes of the reinforcement editor during material edit were fixed
  Beam 
  Case #Description
  00041323Additional information about how increments R(i) are converted into internal forces were provided
  00042090The problem with wrong deformations and internal forces in TDA analysis when changing the position of supports was fixed
  BIM links 
  Case #Description
  00029824Orientation of cross-section type AEP/AUP is now imported correctly from Robot 
  00039574Fix in reading the correct load into Connection from Checkbot
  00039989Fixed labels of combinations in Results
  00040308The issue with importing combinations from Checkbot to Connection has been fixed
  00041378The problem with the SFK error message when exporting Checkbot has been solved
  00041812Incorrect display of bolts and welds corrected
  00041847An issue with a disconnected network drive has been identified and the error trapped
  00041963Improved warning message in Checkbot, when exporting to SAF file in Scia Engineer fails
  00042017An issue with missing bolts in a connection import from Advance Steel has been fixed
  00042056The issue with the BIM link for Axis7 has been fixed
  Connection 
  Case #Description
  00040605The ACI code check for the concrete sideface blowout was fixed. The issue was in the 'greater than' operator
  00040617The calculation of the stiffness of connection for more activated combinations has been fixed
  00040832The calculation report when using stand-off anchors was corrected
  00041168The issue with the cut operation has been fixed
  00041311Fixed geometry issue that occurs when editing the position of bolt holes in exploded bolt hole pattern
  00041698The problem with the IFC export of the model with Rod members is fixed
  00041734Doubled fillet weld in the IFC file corrected
  00041835A problem with some older connection files has been found and corrected
  00041850The missing rod in the IFC file corrected
  00041887The issue with unsymmetric stress distribution has been fixed
  00041905The problem with boundary lines around images in the report is solved
  00042004The wrong position of bolts in the IFC file corrected
  00042015The problem with the mesh generation error has been solved
  00042065In case of low-level loading or many contacts, some adaptation of setup is needed. Model and mesh: The number of analyses and Divergent iterations count should be doubled
  00042087The issue with the bolts' position during exporting the IFC file has been fixed
  00042195An issue with incorrect bolt position in the IFC file export from the Connection application has been fixed
  00042198The issue with incorrect language in the Design tab solved
  00042337The visualization of the bolts that used to appear to be hanging in the air has been corrected and the IFC file now opens as expected
  00042712The issue with opening certain connections with concrete has been fixed
  Detail 
  Case #Description
  00042280Delete all feature is working now
  Licensing 
  Case #Description
  00041267The bug in the license agent has been fixed
  Member 
  Case #Description
  00032604The 1D rod member has been added to IDEA StatiCa Member
  00041735Fixed issue when a reinforced concrete beam in the Member app was loaded by shear Y and Z direction in separate load cases. In detailed results, there were 3 shear planes reinforcement in the Y direction instead of 2
  00041743Fixed the problem when applying connection design for a node directly in Member (Apply CON) causing a shift of stiffening members or stiffening plates in the created connection
  00041799Rigid supports don't cause the errors anymore
  00041965Corrected results of Footing with a gap
  RCS 
  Case #Description
  00040153Interaction check now considers the Chi factor for circular sections
  00040956The problem with results for fatigue check in RCS is solved
  00041441Fixed issue with missing sectional check result in report
  00041556The issue connected with stirrups modeling has been fixed
  00041795The report for RCS for Spanish has been fixed
  00042075The problem error message Exception has been thrown by the target of an invocation has been solved
  00042093The issue connected with stirrups modeling has been fixed
  00042094The issue connected with stirrups modeling has been fixed
  00042123The issue connected with stirrups modeling has been fixed

  Version 23.1.0

  Released October 26, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00040761The A588 steel material from the AISC database has the corrected design values
  BIM links 
  Case #Description
  00039362Results for stepped load cases in Robot were incorrectly imported to Checkbot. Ste stepped load cases are not supported in version 23.1 so they will be ignored in the import
  00039488The issue with importing from Robot has been fixed
  00039923Fixed the issue with reading the global eccentricities on inclined members, data import replaced with the correct transformation into LCS
  00039930The issue between Idea StatiCa v23 and AxisVM 7 (BIM link plugin) has been fixed
  00040235The ETABS and IDEA Statica plugin is working correctly
  00040308The issue with importing that occurred in version 23 has been fixed
  00040409Fixed import of data from SAF files to Checkbot (e.g., from FEM-Design) by improving the reading of unsupported signs in the Windows user name
  00040594The issue with BIM Links AxisVM 7 is fixed
  00040600Fixed import of members with eccentricities defined in nodes
  00040785Fixed the error of displaying members in the opened Connection project after merging ended members into a continuous one in Checkbot
  Connection 
  Case #Description
  00038795The issue with a report for the named section has been fixed
  00039429Fixed anchor tensile force for stand-off anchor tensile resistance check formula in CSA.
  00039826The incorrect position of an inclined stiffener at the end of the column aligned with a connected beam has been fixed 
  00039966For the selected error messages the explanation has been added
  00040100The plate behavior was fixed. It will follow the inclination now.
  00040206The cut operations of negative volumes were fixed. The mesh will be generated correctly.
  00040711The plate behavior was fixed. It will follow the inclination now.
  00040870The issue with adding welds to rotated plates and members was fixed
  00040918The issue with wrong reduced strength in weld when thick plates are used is fixed
  Detail 
  Case #Description
  00036121The new bond model for SLS has fixed the issue with nonrealistic deflections
  00041078The issue with wrongly copying load effects from the permanent load case to the variable load case in the detail app is fixed
  Licensing 
  Case #Description
  00039541The issue related to the correct showing of the current seat usage has been fixed
  Member 
  Case #Description
  00039866The internal member solver has been adjusted to allow for larger meshes as a result of bigger models
  00040159The problem with missing related members in the load table, which caused a crash while opening was fixed
  00040604The issue with opening a connection in the connection app through the member app is fixed. 
  00040916The new version has fixed the opening of the file itself
  RCS 
  Case #Description
  00035495The issue of wrong applying of check on the maximum height compression zone with the Dutch national annex has been solved by making the check optional
  00038011The issue of wrong applying of check on the maximum height compression zone with the Dutch national annex has been solved by making the check optional
  00039879The method for mandrel part and shear area of reinforcement calculation has been fixed

  Version 22.1.6 hotfix

  Released Oct 17, 2023

  Patch 22.1.6.0493. Fix of Tekla BIM link issues.

  Version 21.1.9

  Released Oct 17, 2023

  Licensing update.

  Version 23.0.5

  Released October 2, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00039332The issue with slow calculation has been resolved
  BIM links 
  Case #Description
  00039215An issue with BIM Link in SCIA has been resolved
  00039313An issue with importing member eccentricity from RFEM6 has been resolved
  00039456An issue impacting Tekla Structural Designer (TSD) exports, whereby operations could not be deactivated and load cases could not be accessed has been resolved
  00039536The algorithm for allocating continuous and ended members when using Checkbot has been improved
  00039740AD 2024.0.1 has been tested for steel and concrete. All works properly
  00039862SAF allows the import of more than one cross-section with the same UniqueName now
  Connection 
  Case #Description
  00038825An issue with the calculation of footing has been resolved
  00038932The utilization of bolts is calculated correctly. So there is a correct result compared with DR
  00038961The issue with a sudden change of re-ordering project items was solved
  00039247This issue could not be reproduced, so we have marked it as closed
  00039311An issue with the load mapping algorithm has been resolved
  00039377Corrected collision warning in case of a hole in a plate
  00039444Exporting a report to the doc file in other languages works correctly
  00039538Fixed a bug with a warning in detailing limit value of weld throat thickness for hollow sections, where the limit value should be 2,5 mm instead of 4 mm as per DIN EN 1993-1-8 – NA to 4.5.2 / FprEN 1993-1-8:2023 – 6.9(4)
  00039661The automatic recognition of packing plates for the calculation of the Bp factor has been improved
  00039765An issue with the buckling analysis in the case of two concrete blocks within one project has been fixed
  00040025The issue with saving the projects was solved
  00040182Weld definition that causes this issue was repaired
  Detail 
  Case #Description
  000392081mm diameter for rebars can be input and calculated
  Member 
  Case #Description
  00037294The problem with the number of points in the cross-section defined by the polyline was resolved
  00037478An issue with the import of members from RFEM5 has been resolved
  00038536An issue with calculation after import from Robot has been resolved
  RCS 
  Case #Description
  00034121The calculation of fatigue according to the German annex was fixed
  00037554The φef is now taken into account according to 1992-1-1  5.8.4
  00039542Fatigue calculation in RCS was corrected

  Version 23.0.4

  Released September 1, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00038826The Detail application instability when selecting one of the predefined templates for a Cross joint structure has been fixed
  BIM links 
  Case #Description
  00036772Problem with IOM / Sofistic import of the geometry and cross-sections fixed
  00037304Error importing from SAP2000 through checkbot has been resolved
  00037337Error importing from SAP2000 through checkbot has been resolved
  00038248The issue with export from Tekla to Viewer was fixed
  00038302An issue with synchronizing the model after deleting some members in the global model has been resolved
  00038754An issue regarding combinations of combinations in SAP2000 has been fixed
  00038823Fixed load combination generation algorithm
  Connection 
  Case #Description
  00038137An issue with general section geometry, which caused an interruption of analysis, was resolved
  00038389Issue with blank 3D scene corrected
  00038405Workaround was provided for instability issues caused by mechanisms with slotted holes
  00038592Shear resistance for anchors with a lever arm is now checked as per EN 1992-4 §7.38 where applicable, with utilization based on §7.54 ignored/omitted in those cases
  00038725An issue with exporting the report to .doc file has been resolved
  00038829An issue with general section geometry, which caused an interruption of analysis, was resolved
  00038844The cause of discrepancies between EPS Stop at limit strain analyses and the predicted joint capacity determined using Joint Design Resistance (DR) analyses has been rectified. The two methods should now converge to a single predicted joint capacity under the applied loading
  00038902An issue with displaying incorrect values for bolt forces in a 3D scene corrected
  00038922Load table actualization was fixed
  00039015An issue with different sizes of the Manufacturing operations window in the Connection application has been fixed by adding a scroll bar
  Detail 
  Case #Description
  00038249The definition of the bent-up bars was fixed. Either the issue with the inclined bar was fixed
  Member 
  Case #Description
  00038702The issue with adding end forces by related members has been resolved.
  00038708An issue with the wrong position of a doubler in Member app was resolved


  Version 23.0.3

  Released July 28, 2023

  Beam 
  Case #Description
  00037674Fix crashing document in the Tendon designer.
  00038285Beam Tendon module - fix of cable geometry import from DXF format. 
  BIM links 
  Case #Description
  00036559SAP2000: An error message is thrown when the user tries to import an unsupported load
  00037200An issue with unbalanced forces after import to the Checkbot application caused by members' opposite X-axis direction in STAAD.Pro has been fixed
  00037339A bug was fixed between Checkbot and RFEM V6.02.0068 and 6.02.0070
  00037834The issue with the generation of reports in MS Word for the BIM link Midas Civil has been fixed
  00037845An issue with importing the data from Advance Steel 2023 has been fixed
  00037899An issue with importing the data from RSTAB8 has been fixed
  00037992 An issue with licensing approval for Checkbot in Tekla has been fixed
  Connection 
  Case #Description
  00028930The packing factor not being calculated correctly for cases with multiple bolt grids is now fixed
  00035358Different kinds of filler plates (packing plates) are now recognized correctly, and reduction of bolt shear strength is applied accordingly
  00037172A new algorithm for assigning plates as packers has been developed and implemented
  00037902Weld to RHS - Presentation of weld results improved to reflect different materials
  00038023The Plate to plate operation on a circular cross-section inserts bolts in the wrong place during the initial insertion - corrected
  00038024Corrected the issue with incorrect highlighting members in the 3D scene when the operation End plate was used
  00038203Added hint for a user for non-conform cut-outs in tubes
  Detail 
  Case #Description
  00034109Crack widths under concentrated loads are now calculated more precisely
  00038268Detail featured a bug preventing the user from selecting and modifying load impulses within a load case and has now been fixed
  Member 
  Case #Description
  00036517The issue with a wrong reference of weld edges in the Member app was fixed
  00037518An issue with discrepancies in the connection models between Connection and Member apps has been fixed
  00038272An issue when shifted endplate operation generates incorrect beam length in the Member application has been fixed
  00038455Weld fix for some cases of a rod with a smaller diameter and notched plate
  RCS 
  Case #Description
  00037635Corrected wrong input in the protocol - dutch version
  00037951An issue causing an error in the Beam application when modifying a cross-section's parameters has been fixed
  00038060Fixed stability of Rcs response calculation so equilibrium is found

  Version 23.0.2

  Released Jun 29, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00033180Compound members defined in RFEM result in defining a new user section in IDEA StatiCa Connection when using the BIM Link
  00037699The issue connected with swapping the material properties for the cold-form general section has been fixed
  BIM links 
  Case #Description
  00035371Models from RAM Structural System V23 can now be used in Checkbot to import the model geometry and load combinations
  00035678The improvements with localization of eccentricity on the general section have been improved and fixed
  00035988An issue with missing material properties for concrete after the import from AxisVM has been fixed
  00036472The issue with opening Checkbot from SAP2000 version 24 solved
  00036744An issue with import from SAP2000 to the Checkbot application for a specific project has been fixed
  00036770Fix of an import of RHS profiles being imported as a rectangle from Robot Structural Analysis
  00036944The problem with importing timber elements to Checkbot has been fixed
  00037291An issue with importing the data from RFEM6 has been fixed
  00037354Fixed import of openings in general cross-sections from SAF
  Connection 
  Case #Description
  00034618Relevant parts in the report are correctly translated now (in Dutch)
  00036603An issue with creating backing plates has been fixed
  00036798An issue with correct buckling shapes' visualization for steel-to-timber connections, when the 1D textures functionality was on, has been fixed
  00036839It can now be modeled without any error issue
  00037096It is now possible to calculate the issued connection in AISC
  00037121Bearing check with alpha_b is now visible if UserMode=16 is activated
  00037252An issue with welds between the web and flange in welded sections was fixed. In some situations, when a more complex cut operation was used, welds were not generated
  00037322An issue regarding anchors in an edited baseplate has been fixed
  00037446Automatic zooming out of pictures saved in the gallery has been fixed
  00037576Fix of large circular end plate connection with model convergence problems
  Member 
  Case #Description
  00036358An issue with calculations stopping mid-process in Detail has been fixed
  00036634An issue with running the calculation in Member App has been solved
  00037332The model was investigated and the solution was sent to the user. Specified corrupted files need to be removed to save the model
  RCS 
  Case #Description
  00035349Allowable stress interval is calculated in the right way (ξ · sigmaRsk(N*)) but it is limited by a limit yield strength of 500 MPa
  00036252Fixed calculation of a general cross-section - the minimal size of a mesh element
  00036336Updated generation/regeneration of reinforcement, which is defined as layers
  00036621Discrepancies in results between Beam and RCS App have been fixed
  00036655Interaction for sections under 100% is now evaluated as satisfactory
  00037300The check of maximum depth of the compressive concrete zone according to the Dutch annex. This is performed just for beams subjected to bending
  Viewer 
  Case #Description
  00035128The issue with displaying a general cross-section in the Viewer solved
  00035525The issue with the wrong display of the joint with a Cut operation in Viewer corrected
  00036857An issue with opening some ideaCon files in Viewer was fixed
  00036959The issue with a Generic error in the Viewer solved
  00036971An issue with opening some ideaCon files in Viewer was fixed

  Version 23.0.1

  Released Jun 1, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00034579The issue with the incorrect comparison of Fu and Fy in material properties
  00035892The issue with the deletion of custom materials in the MPRL editor is fixed
  00036701The fillet welds generation between the web and flanges in the I profile shear lug is fixed
  Beam 
  Case #Description
  00036483Fixed issue in reduced report generation. Now it is possible to switch off internal forces
  00036573The information about deflections for composite sections was rewritten
  BIM links 
  Case #Description
  00032347Fixed wrong export of cross-section in STAAD.Pro
  00034272Exporting the complicated composite section from Beam to Detailhe will not fail anymore
  00035261Fixed incorrect export of force and moment components when a combination contains the same load case twice in STAAD.Pro
  00035546The issue with the wrong buckling factor for rod members has been fixed
  00035563The issue with the import of the 2U cross-section from RSTAB has been fixed
  00035697The issue with Tekla export is solved
  00035911Corrected issue with data import from RFEM
  00036009Fix of transfer of load combinations from RFEM
  00036120Corrected member cross-section orientation after export from STAAD.Pro to Member
  Connection 
  Case #Description
  00034581Influence of shear force when using rod cross-section corrected 
  00035026The coefficient for filler plates in the Australian Code corrected
  00035124The assigning of the negative volume was fixed
  00035311Corrected weld constraints for symmetrical beam-to-beam end plate connection to give symmetrical results in weld stress
  00035669The issue with .dxf is solved
  00035741The issue with disconnected plates of the U profile has been fixed
  00035750Load extreme selection functionality has been extended by one condition comparing stresses in members
  00035808An issue with missing templates in Connection Library due to cloud storage temporary error has been fixed
  00035829Operation Connecting plate when rod cross-section used was corrected
  00035927The issue with empty section views has been fixed
  00035933Several meshing issues have been identified and fixed
  00035950The issue with missing fillet welds after import from Advance Steel has been fixed
  00035970Partial safety factors for both welds and bolts in fire design are now available
  00035997The issue with identical names of loads corrected
  00036034The situation about buckling analysis and negative values was fixed
  00036095Fix of an error when generating a report
  00036111The issue with meshing around the bolt opening solved
  00036122The issue with missing welds of the welded section has been fixed
  00036128Mesh generation error - fix of a cut with an offset
  00036163The issue with mesh generating was fixed
  00036199Warning for incorrect input of geometry added
  00036209Welds no longer disappear when Y or Z eccentricity exceeds 1 mm
  00036226A bug in the Report generation was fixed
  00036242The issue with the discontinuity of welded cross-sections was fixed
  00036260Fixed blank report page
  00036324There was an issue regarding welded compound sections and eccentricities that has now been fixed
  00036327An issue with partially missing welds of a general welded section when setting an eccentricity of a member has been fixed
  00036433The weld size now includes intervals of 1/16 inch when using imperial units
  00036476The cut operation applied on Stub operation and circular sections was fixed
  00036509The issue with the error in the report is solved
  00036540Section model views fixed
  00036637Workaround is provided for issues with support in image in a report 
  Detail 
  Case #Description
  00035523The calculation issue of the model in the general position was fixed
  Member 
  Case #Description
  00035104Corrected issue with meshing in  the anchoring operation
  RCS 
  Case #Description
  00034663The issue with the nonconformity message for the crack width check in Dutch is solved
  00034933The issue with minimum reinforcement in RCS is solved
  00035481The issue regarding shear force capacity in RCS is solved
  00035495The issue with art 6.1(9) from the Dutch national annex has been solved
  00035765The issue with the order of sections in the report in RCS is solved
  00036495Fixed shear and torsion interaction for zero torsion or zero shear cases
  00036620The wrong identification of shear reinforcement in the 2D section interaction check was fixed

  Version 23.0.0

  Released Apr 26, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00034818An issue that generated a negative internal radius for a user-defined cold-formed section has been fixed
  Beam 
  Case #Description
  00034296In IDEA StatiCa Beam the user can select to perform the deflection check under either the quasi-permanent combination or the characteristic one. Also, there is now a clear notification that the value of ξ should be explicitly set by the user if it is different than the one defined in the Eurocodes
  BIM links 
  Case #Description
  00031467An issue that results in some loads being missed from the Robot Structural Analysis BIM link has been resolved
  00033702Several issues regarding sections and load effects with the RFEM6 BIM link have been identified and fixed
  00034106Import of internal forces has been fixed by export to IDEA StatiCa Checkbot
  00034171Import of the circular hollow section for parametrized profile was fixed
  00034300Failing export of connections from STAAD.Pro to Checkbot fixed
  00034371The issue with the import of parallel flat bars from RFEM has been fixed
  00034676The problem with Tekla export was solved
  00034691The error message "Unable to import cross-section" when importing connections from RFEM 6 resolved
  00034732An issue with the incorrect (opposite) direction of the concrete block and anchors in the baseplate connection after the import to the Checkbot app has been fixed
  00034764Issues with specific operations of connections after opening the structure as a whole in the Member application have been fixed
  00034774Incorrect import of RHS (rotating about the main axis) from SCIA Engineer fixed
  00034835The issue with the import of load effects from RStab has been fixed
  00034996The wrong import of forces from AXIS VM model to Checkbot was fixed
  00034997The issue with the graphical representation of hollow profiles imported from RFEM has been fixed
  00035064The error message "Duplicated load case" when importing connections from RFEM 6 resolved
  00035314The issue with incorrect geometry of the parametric cross-section imported from RFEM has been fixed
  Connection 
  Case #Description
  00032093The problematic cut and weld in Connection were fixed
  00032498The bug consisting of showing the wrong result of the buckling factor for a rod connected by a connecting plate operation in certain connection models resolved
  00032879Incorrect results in checks of symmetrical anchoring with beta angle 0° and 180° fixed
  00033014The Connection Library template was updated and fixed
  00033735The problematic cut of a tube by another tube was fixed
  00033893Cut of a diagonal by a work plane was implemented
  00034034Problem with detecting multiple anchor groups when going through multiple plates and determining the effective area required for the concrete breakout checks resolved
  00034183The the issue with the incorrect definition of the free edge has been fixed
  00034236Tha tab with summary results for HT analysis has been added to the report
  00034240The incorrect definition of stiffeners was fixed
  00034362An issue impacting the .pdf export from the Report tab has been fixed, the sizes should now correspond to a standard A4
  00034553Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00034596Issue with wrong results in the Developer mode corrected
  00034693Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00034798Problem with an anchor missing in the calculation fixed
  00034811The messaging of "out of scope" issues was enhanced
  00034836The issue with Tekla export to IDEA was solved
  00034870It was not really a bug, but issue was explained more clearly to the client.
  00034892Issue with missing Weld and Plate name symbols in the Connction app - Section view has been resolved
  00034960Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00035054Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00035229Issue with missing symbols / remarks in sections was solved
  00035478Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00035479Different results were obtained when cutting members by different methods. Now the issue is fixed
  00035490Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00035499Issue with missing borders and headings at the exported tables to DOC file was solved
  00035506Bug with green check even though u.c. > 100% was solved
  Detail 
  Case #Description
  00032833Issue with the graphical representation of crack results has been fixed.
  00033570The utilization of reinforcement bars is already taken from the stress output and not from the strain. More transparent code-check for the users
  00034627Automatic numbering of added subregions was fixed
  00035016The issue with the specific length of corbel has been fixed
  Member 
  Case #Description
  00033084Support options for analyzed members that do not have any effect hidden and left only for the related members
  00035162The bug with switching inter foces values of Vy and Vz when importing load effects from one connection project to another for members with channel sections resolved
  RCS 
  Case #Description
  00034121The parameteres of the steel were corrected. The Category 2 was set as default
  00034492The issue regarding crack width calculations steel stresses that exceed the yield strength has been solved
  00034733Calculation of the effective width for TT beam in RCS has been fixed
  00035000The issue regarding torsion interaction in RCS has been solved
  00035069The issue with wrong Dutch explanation in RCS stress limitation check was solved
  00035089The issue regarding interaction of V+T to determining Fsw in RCS has been solved

  Version 22.1.6

  Released Apr 27, 2023

  Licensing update.

  Version 22.1.5

  Released Mar 14, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00032443The broken file has to be removed from the project file manually. Then the new calculation will work correctly
  00033070UIX improvement has been implemented so that the list of loads effect does not expand after each operation modification 
  BIM links 
  Case #Description
  00031663The issue with not importing non-standard cross-sections from SAP2000 using the Checkbot application has been fixed
  00032090DUENQ cross-section and user-defined material are now imported and displayed in Checkbot
  00032909The Cut operation works correctly now for the imported incline member
  00032938The issue with the freezing of Checkbot after synchronization with AxisVM corrected
  00033200An issue with plate orientation in Tekla has been identified and fixed
  00033206The problem with Checkbot was fixed
  00033560An issue with import from SCIA Engineer to Checkbot has been identified and fixed
  00033687connection are now imported to Checkbot as expected
  Connection 
  Case #Description
  00030887An issue with using rectangular hollow cross-sections used in truss models in the Connection application has been fixed
  00033052Corrected the behavior of the Local deformation checkbox
  00033181A bug with the infinite stiffness of a connection at specific internal forces was fixed
  00033277The error message in report generation with formulas switched on and timber members was fixed
  00033315Removed empty pages from the report in the student version
  00033544Fixed error in updated operation PCUT for connection projects imported from CAD software
  00033546The calculation of bending moment in anchors with stand-off was updated. Now, a bending moment in anchors is calculated by FEM with respect to the stiffness of the base plate. Previously, the moment was calculated simply as transverse force V multiplied by the length of the anchor
  00033716The issue with the missing parts of a circle stiffener on tubes corrected
  00033718An issue with the use of negative volumes for multiple cuts was identified and fixed
  00033915Fix of a stiffener weld around the tubular member
  Detail 
  Case #Description
  00033834Incorrect visualization of the reactions in supports and their units in the report in the Detail application has been corrected
  Member 
  Case #Description
  00033338The issue with the missing view of the result when GMNIA > 100% was corrected
  00034056The problem with anchored connections in the member application was fixed
  RCS 
  Case #Description
  00033094The unit of curvature in the RCS M-N-K diagram has been added
  00033434The combination of standard calculation and fatigue was not working simultaneously. The issue has been fixed
  00033475The effective height of the cross-section is now shown properly in RCS
  00033844An issue with defining shear reinforcement (links) for 2D elements in RCS has been fixed
  Viewer 
  Case #Description
  00031039Corrected the appearance of the cut plate after export into DWG

  Version 22.1.4

  Released Feb 13, 2023

  Beam 
  Case #Description
  00032099The issue with running the Tendon module in AxisVM link solved
  BIM links 
  Case #Description
  00032436STAAD.Pro BIM link: The bug with loads not being imported when Metric units were used has been fixed
  00032614Wrong import of solid track section from MIDAS fixed
  00032663The issue with the import of XML from Modest solved
  00032862STAAD.Pro BIM link: The bug with member orientation has been fixed
  00032911STAAD.Pro BIM link: The bug with loads not being imported when Metric units were used has been fixed
  00033003The translation is correct now
  00033010The bug with exporting from Tekla to IDEA leading to the wrong orientation of strip member has been fixed
  00033012A problem when mapping cold-formed sections in Checkbot has been resolved
  00033020STAAD.Pro BIM link: The bug with loads not being imported when Metric units were used has been fixed
  Connection 
  Case #Description
  00030474A warning about the bolts in timber loaded out of the software scope has been added. The bolts can be analyzed in shear only
  00030761Welds on continuous members in the Operation Cut corrected
  00031902Improve the cut of a plate manufacturing operation on a circular stiffening member
  00032487A bug generated by activating the plate clash check was fixed
  00032508Corrected the appearance of clash warning in welded splice operation
  00032557Fixed possible crash when calculating Connection or Detail projects on older Windows subversions, solved by installing the latest Visual C++ Redistributables
  00032593The automatic welds are created in the
  PCUT operation
  00032739Corrected the behavior of the order of operations Contact and Welds
  00032777The user is now informed how to set units properly to prevent incorrect rounding
  00032795Spelling mistakes should be corrected now
  00032810Lengths of partial welds are now listed correctly in the results table/report
  00032936The ordering of the welds will not stop the calculation.
  00032944Bolt shear utilization ratio for pre-loaded bolts is now shown in the bolts results table
  00033030XLS import corrected
  Detail 
  Case #Description
  00032521Occasional wrong trim of group of stirrups along openings fixed
  00033292The divergence of non-linear calculation when wire fabric reinforcement is applied was solved 
  Member 
  Case #Description
  00032740The issue with bolts solved
  RCS 
  Case #Description
  00032506The possibility of generating MNK diagram in both strong and weak directions for a cross-section in RCS has been fixed
  00032784Displaying of the cross-section with more parts in the second phase is correct now

  Version 22.1.3

  Released Jan 19, 2023

  All applications 
  Case #Description
  00031529Set material of cold-formed cross-sections correctly
  BIM links 
  Case #Description
  00029340MIDAS link: Nonconformity was added, and materials on the web were corrected
  00029761UI in Checkbot improved in the right section of the window (cells are aligned to the right)
  00031024Improved reading of data from Tekla and the US environment with Mexican cross-sections and materials
  00031314Error importing material from TS2021 to Idea Statica Checkbot solved
  00031703A problem with ETABS and SAP2000 was identified and a shirt term workaround issued
  00031804An incorrect section mapping from Tekla Structures was fixed
  00031863Fix of IDEA StatiCa BIM failure during deflection calculation
  00031878A problem with inconsistent sections, materials, and bolt databases has been identified in Tekla Structures, and a fix was created
  00031920Import of RFEM internal forces on members with internal nodes was corrected
  00032100After starting the Checkbot by the plugin, a new project can be created now
  00032233An internal check was written to look for certain characters in label names within Robot that cause errors when using Checkbot
  Connection 
  Case #Description
  00029681Topology improvement in the created templates
  00029780Computational model fix for welds links of unsymmetrical welds
  00030900The Plate Clash Check warning was fixed for stiffened openings.
  00030975An issue with the template's application to a blank connection using the Connection Browser functionality has been fixed in the latest patch
  00031096Corrected import of loads using Excel table
  00031253AISC: corrected description of code version in the report for bolts
  00031348Incorrect member definitions within the RHS/SHS ranges can cause IDEA to crash on exit - identified and fixed
  00031383Incorrect member definitions within the RHS/SHS ranges can cause IDEA to crash on exit - identified and fixed
  00031574Improvements in cut operation for the plates if the negative volume is used
  00031755In the Connection app, the critical load case name in the Shear result table was not always displayed correctly
  00031828The online server was optimized for publishing and downloading the Connection Browser design templates
  00031858The mapping of material for Connection Browser proposals was fixed. Nevertheless, some of the old design templates should be recreated
  00031919Problem with weld link fixed - mesh is OK
  00032184MPRL import: Dimension issue while importing bolt assemblies with CSV file solved
  00032400Solver for partially supported members was enhanced
  00032408Fixed geometry data in the report table of members, which are defined by 3D vector
  Detail 
  Case #Description
  00032162Some corrections in page breaks of the report
  Member 
  Case #Description
  00031604An issue with the program crash when importing thin-walled profiles solved
  RCS 
  Case #Description
  00029604Stiffness is calculated correctly now
  00032142Stress limitation check for characteristic combination is now performed correctly for exposure class X0, XC, XA when Belgian code is selected.
  00032377A table of contents in the student version was added

  Version 22.1.2

  Released Dec 5, 2022

  All applications 
  Case #Description
  00030327Turkish regional format works correctly now
  Beam 
  Case #Description
  00027676Atipycaly modeled beams can be calculated correctly
  BIM links 
  Case #Description
  00029775The issue connected with import of haunches from AD 23.0.1 has been fixed
  00030211Fixed incorrect notch cuts of members imported to Viewer for Tekla Structures
  00030689The issue associated with a Checkbot crash when an empty results class was selected has been fixed
  00030812Missing formulas for welds - corrected
  Connection 
  Case #Description
  00028506The singularity detected on the concrete block has been moved to the next development phase
  00029494Issue of missing values was solved
  00030554Corrected the visualization of welds at inclined members
  00030783Fixed incorrect determination of psiM,N used in Concrete breakout resistance anchor in tension check
  00030907The issue with the check of preloaded bolts according to Chinese standard was solved
  00030978The issue with the removal of stiffener plate was solved
  00030997Error with changing the Stiffener type (in Shifted end plate operation) from 'Full' to 'None' was fixed
  00031009Incorrect reporting of Design Resistance with anchors has been fixed
  00031108Problems when copying loads from Excel have been fixed
  00031126Switching between the analysis types - error message fixed
  00031154Error with changing the Stiffener type (in Shifted end plate operation) from 'Full' to 'None' was fixed
  00031302Errors in the bolt group dialog, when a shear lug was selected, have been fixed
  00031308The issue with removal of stiffener plate was solved
  00031324Bolt bearing checks when in slotted holes have been solved
  Detail 
  Case #Description
  00028768The equilibrium issue is solved
  00030924The issue with short-term losses is solved
  Member 
  Case #Description
  00030548The member with TT cross-section can be calculated now
  00031110The graphics associated with connections in Checkbot and Connection have been harmonized
  RCS 
  Case #Description
  00028487Issue with sigma cp was solved
  00028921Issue with brittle failure was solved
  00030032Issue with RCS fatigue total lifecycle was solved
  00030321The name of the equations was updated according to new SIA
  00030440Issue with RCS fire resistance was solved (interpolation between values from table is now applied)
  00031010The calculation of crack width is corrected
  00031353We had meeting with Lukas Bobek and clarified how IDEA works, also some bugs were resolved
  Viewer 
  Case #Description
  00030292Incorrect import of the connection has been solved
  00030426Incorrect import of the connection has been solved
  00030507Incorrect import of the connection has been solved
  00030749Incorrect import of the connection has been solved
  00030750Incorrect import of the connection has been solved
  00030766Incorrect import of the connection has been solved
  00030767Incorrect import of the connection has been solved
  00030829Incorrect import of the connection has been solved
  00030848Incorrect import of the connection has been solved
  00030849Incorrect import of the connection has been solved
  00030854Incorrect import of the connection has been solved
  00030871Incorrect import of the connection has been solved

  Version 22.1.1

  Released Nov 3, 2022

  BIM links 
  Case #Description
  00028437A problem with non-linear load case combinations in Robot has been fixed.  They are now imported into Checkbot as expected
  00029440The Clean button in the Materials tab now works with Cross-sections, Materials and Bolt assemblies to delete unused items
  00029761The compound cross-sections from SCIA can be imported to Checkbot now
  00029772The connection can be imported with the correct members and cross-sections
  00029975An issue with zero-length members has been discovered in SCIA and has been reported to their development team
  00030145The issue with saving manually created reinforcement zones in the IDEA BIM application has been fixed
  00030175The slow import of objects from some Tekla Structures models has been identified and fixed
  00030291Reported issues with SAP2000 version 24.1.0 and ETABS 20.3.0 are temporarily overcome by a published workaround until the necessary changes are done by CSI in their API
  Connection 
  Case #Description
  00026316Errors during the process of publishing larger templates in the Connection Browser were fixed
  00028314Errors during the process of publishing larger templates in the Connection Browser were fixed
  00028539The adjustment of tensile stiffness for contact. The factor decreased the stiffness of the tensile branch of the nonlinear spring
  00029147The error is fixed by importing the connection again to the Checkbot
  00029691The overall usage result values for projects with multiple anchoring blocks were corrected.
  Also, the explanation message about effective areas for concrete block code-check was embedded into the result table.
  00029780Issues with bolted plates with a filler in between fixed.
  00029865Clash check warning for the operation CUT corrected 
  00030005Suggested improvements pertaining to Fire Design have been implemented
  00030078An Issue with the XLS import function that changed the order of loads for members was fixed
  00030156Fixed error In the analysis model where there was gamaM2 used instead of gama_M3 to display the value of the overall results as was in the detailed results
  00030213Fixed crash of application with tube welded to a tubular stiffening member on top of another tubular member
  00030241Wrong yield stress values based on the plate thickness fixed
  00030266Wrong yield stress values based on the plate thickness for Indian standard fixed
  00030279Wrong yield stress values based on the plate thickness for Indian standard fixed
  Detail 
  Case #Description
  00029845The increasing speed during the opening of the big project in Detail app
  Member 
  Case #Description
  00029804The issue with missed loads on connected members in some cases was fixed.
  RCS 
  Case #Description
  00029818An interactive pop-up message regarding the concrete grade and corresponding exposure class has been changed to an informative one.
  00029844The issue with the missing table for the Fire resistance combination was now fixed; the table was added to the table editor.
  00030017The issue with wrong fatigue parameters when using 1992-1-1 and 1992-2 in combination with the Dutch national annex was fixed
  Viewer 
  Case #Description
  00030047Fixed issue with Viewer not being able to open project files containing project items with FIR or HT analysis types.

  Version 22.1.0

  Released Oct 10, 2022

  All applications 
  Case #Description
  00024580Various corrections made to error messages to help customers understand the error.
  BIM links 
  Case #Description
  00026252The Advance Design 2023 Bim link has been tested with steel and concrete apps.
  00026499The STAAD.Pro BIM link was updated to the new version including fixes of the export errors.
  00028193The issue with the direction of internal forces according to the principal and local axes has been fixed.
  00028362Direct BIM export from AXIS fixed for tha part of a stucture.
  00028666The STAAD.Pro BIM link was updated to the new version including fixes of the export errors.
  00028749The several nodes can be merged by Merge button in the same node in Checkbot.
  Connection 
  Case #Description
  00024823User account deleted from Connection Lite platform.
  00026856Imperial units for the Stiffnes analysis.
  00027741The grouping has been fixed.
  00027978Issue was with import from tekla. Do the import again and the flange does not split. 
  00028101A wrongly added stiffeners when using the Connection Browser was fixed.
  00028218Preoblem with plates mismatch when applying a design from the Connection Browsed fixed.
  00028359The problem with the stub clashes fixed.
  00028600PCUT operation parametes fixed.
  00028607RHS section import from Tekla error fixed.
  00028671Missing values for bolt shear forces in multi shear plane connections were added for Chinese design code.
  00028772CUT by Negative volume was fixed.
  00029167The linear stress for fatique code- check of anchors has been fixed.
  Detail 
  Case #Description
  00024375The new mesher CM2 is fixing the error for the reactions above the supports using the local remeshing.
  Member 
  Case #Description
  00028197Problem with the calculation process fixed.
  RCS 
  Case #Description
  00028458The response N-M-M will be activated as default from this version for newly created projects. 
  00028890The problem with the presentation of the results in the last table is fixed for version 22.1. The resulting stiffness for the second-order effect is calculated correctly.
  00029024Bugfix has been finished for one extreme where been showing the weird utilization for N-M-M.
  00029067The spacing of rebars for code-check of cracks has been fixed.

  Version 22.0.5

  Released Sep 9, 2022

  Beam 
  Case #Description
  00028064The program failed after launching the Tendon application. Now it is fixed. The program does not crash. Only default prestressing load cases (PRE, POST) are supported during the TDA. User-defined prestressing load cases are not supported.
  BIM links 
  Case #Description
  00027844Export of bulk connection items from Checkbot to single file error fixed.
  00027871A problem with member IDs preventing some connection operations has been fixed.
  Connection
  Case #Description
  00025506Imported weld showing too big deformation for a given configuration of connection of forces problem fixed.
  00026072The issue with the extended base plate solved
  00027376The issue with the anchoring of the general cross-section solved
  00028250The issue with the use of apostrophes in the report notes was solved. 
  00027123Fixed wrong determination of stress in concrete for split baseplate welded together and a column positioned outside the concrete block area. 
  00027834A problem with member IDs preventing some connection operations has been fixed.
  Detail 
  Case #Description
  00028465Detail crashes after removing support using the template dapped end beam. This happened in German mutation. Now it is fixed.
  00028628In the previous version analysis did not start after clicking on "Calculate". Now it is fixed.

  Version 22.0.4

  Released Aug 11, 2022

  BIM links 
  Case #Description
  00026516An issue with a missing picture of the structural model in Checkbot after import from AxisVM solved.
  00027262Fix of selection problem of anchoring node in RFEM 5.
  00027621Export a concrete column in SCIA Engineer to IDEA StatiCa Checkbot works now. 
  Connection 
  Case #Description
  00024319Problem with the name of a weld fixed.
  00024655Connection Browser: Fix of geometry recognition when several members are present.
  00025309Problem with incorrect display of fillet welds fixed.
  00025851Connection Browser: Duplicity of the company set prevented.
  00026737Singularity issue with a cut using negative volume on hollow-cross section solved.
  000027086Connection Browser: Fix of geometry recognition when several members are present.
  00027162The corrected range for the factor Effective area - Influence of mesh size in Code setup.
  00027316Corrected anchor area in formulas when the shear plane in a thread is unchecked.
  00027331The detailing of the butt welds has been removed. 
  00027458Missing weld for Cut by surface operation fixed.
  00027546Analysis of a timber connection imported via BIM link fixed for N, Vz, My model type.
  00027806Calculation problem of a project in Chinese standard GB fixed.
  Member 
  Case #Description
  00027034An offset of the related members' influence corrected.
  RCS 
  Case #Description
  00019865Improved algorithm when assessing interaction diagram for extreme cases of a prestressed concrete section.
  00024967Improved approach when checking detailing rules for reinforced concrete section mainly in compression. The previous versions reported a zero reinforcement ratio for longitudinal reinforcement in tension. Now due to the improved algorithm, this problem does not occur anymore.

  Version 22.0.3

  Released Jul 20, 2022

  All applications 
  Case #Description
  00025655Link to online Viewer in the starting app redirected.
  Beam 
  Case #Description
  00026448Corrected issue with generating member after import from AxisVM.
  BIM links 
  Case #Description
  00026068Fixed the low speed of reading data for extreme numbers of imported nodes at once from Dlubal API (RFEM 5.28 and RSTAB 8.28); more possible improvements only on the side of Dlubal API.
  00026644Shear transfer for bolts is now correctly set after the import by the Viewer plugin.
  00026712An issue with the extension of a project file exported from the Checkbot application has been fixed.
  00026982The maximal distance for connecting members with eccentricity to one joint has been increased.
  Connection 
  Case #Description
  00026242Log in to the Connection Lite fixed.
  00026572Previous saved self-made templates can now be applied to new connections.
  Member 
  Case #Description
  00026172Lateral-torsional restraint fixed for the top flanges of CFD profiles.
  00026317Corrected issue with the disappearance of the cup plate. 

  Version 22.0.2

  Released Jun 17, 2022

  Beam 
  Case #Description
  00024434An issue with Checkbot not recognizing concrete beams in AxisVM has been fixed.
  BIM links 
  Case #Description
  00025509An issue with Checkbot not merging beams from RSTAB/RFEM has been fixed.
  00025581An issue with Checkbot material import from Advance Steel has been fixed.
  00025727An issue with the Incorrect angle import of welded I-beam from AxisVM was resolved.
  00026063Export of internal forces for the design of simple base plate connection from RFEM has been fixed. 
  Connection 
  Case #Description
  00011789Welding of a stiffener under the circular cut of a tube fixed.
  00024372The corrected formula for a concrete breakout at symetrical loading in anchor design.
  00025008Fix of DXF curve exported from the stiffness analysis.
  00025168An issue with the disappearing of circular cross-section after the cut operation was resolved.
  00025342Reduction factor beta,p for Shear resistance check (EN1993-1-8 Chapter 3.6.1, tab 3.4, clauses 12 and 13) fixed determination for multiple packing plates and non-preloaded bolts.
  00025391The dialog Position in operation Stiffener is fixed to be visible with all other different settings within this operation.
  00025618Corrected wrong check of bolt distances when using Negative volume operation.
  00025902An issue with taking into account incorrect value for the distance between bolts and the edge of the plates for the detailing check was fixed.
  00025978Corected formula for  M_{pl,Rd} in anchor design.
  00026038An issue with taking into account incorrect value for the distance between bolts and the edge of the plates for the detailing check was fixed.
  IOM 
  Case #Description
  00026143An issue with upgrading IOM integration to version 22 was fixed.
  RCS 
  Case #Description
  00023796Shear check update for circular cross-sections. Now a reduction coefficient "chi" is considered when calculating the shear resistance V_{Rd,s} of circular cross-sections. The maximum value of the chi reduction coefficient is 0.85.
  00025985Bugfix: calculated second order eccentricity was not considered when calculating the interaction diagram and response N-M-M of the cross-section. Now it is fixed.

  Versie 22.0.1

  Uitgebracht op 20-05-2022

  Beam 
  Case #Omschrijving
  00025343Bugfix: bij het uitvoeren van de TDA vanuit de Tendon app als gevolg van veranderingen in de tendon lay-out worden de bijgewerkte resultaten nu weergegeven in de Beam app in plaats van de oude resultaten weer te geven. 
  00025347Bugfix: wijziging van taal leidt niet meer tot herberekening van het project
  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00024261Advance Steel 2022 installatieproblemen opgelost.
  00024994Interface bug in het invoeren van de waarden in Instellingen hersteld.
  00025279Probleem met het samenvoegen van elementen in de Checkbot app opgelost
  00025352Synchronisatie- en bestandsexportprobleem opgelost voor een bepaald stalen halproject dat in Checkbot werd geïmporteerd vanuit Robot Structural Analysis.
  00025656LCS-rotatiebug van verticale elementen bij het exporteren naar standalone bestanden hersteld.
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00019166DWG export vanuit Connection Lite opgelost.
  00024567Probleem met de ronde verstijvers opgelost.
  00024671Lezen van de aangepaste waarden van gedeeltelijke veiligheidsfactoren in Instellingen opgelost.
  00025011Fout in analyse van rekenmodel hersteld.
  00025234Las rond een ronde verstijvingsplaat opgelost.
  00025326Las rond een ronde verstijvingsplaat opgelost
  00025533Probleem met de ronde verstijvers opgelost.
  Member 
  Case #Omschrijving
  00023868De algemene dunwandige sectie voor IDEA StatiCa Member opgelost.
  00024299De algemene dunwandige sectie problemen met lassen opgelost.
  RCS 
  Case #Omschrijving
  00023618Revisie van het M-N-Kappa-diagram en vaststelling van de stijfheidspunten
  00024831Probleem met het bepalen van de dikte van de betondeklaag opgelost.

  Versie 22.0.0

  Uitgebracht op 21-04-2022

  Beam 
  Case #Omschrijving
  00024201Een probleem met het importeren van door de gebruiker gedefinieerde krachten via een XML-bestand werd opgelost.
  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00023288De inconsistentie tussen stalen en betonnen materiaal na import in IDEA StatiCa BIM vanuit midas Civil is opgelost.
  00023312Probleem met Viewer plugin voor Advance Steel export opgelost.
  00024087Verbroken BIM link voor SAP2000 gecorrigeerd.
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00019402Hersteld probleem met verlies van resultaatgegevens van alle CON's in één projectbestand na bv. toevoegen van een nieuwe doorsnede in één CON.
  00022272De volledige omvang van een verstijvende console wordt nu gemodelleerd en in aanmerking genomen in v22.0.0.
  00023175Detailcontrole opgelost waarbij specifieke gevallen met grote en door de gebruiker gedefinieerde bouten in één-bout-verbinding dicht bij verstijvers werden verwaarloosd.
  00023256In sommige gevallen was er een inconsistentie tussen de resultaatwaarden van de tabel met axiale stijfheid en het grafische diagram. Dit probleem is opgelost.
  00023286Verbeterde uitzonderingsfout na berekening.
  00023319In sommige gevallen was er een inconsistentie tussen de resultaatwaarden van de tabel met axiale stijfheid en het grafische diagram. Dit probleem is opgelost.
  00023533Verbeterde uitzonderingsfout tijdens de analyse.
  00023650Een probleem met twee verschillende groepen van ankers werd gecorrigeerd
  00023746Gecorrigeerde netafwijking in knikanalyse van specifieke ingevoerde RHS holle profielen.
  00023763Rekenfout hersteld (stalen balk op een hellend betonblok).
  00023984Een probleem met DICAD-interferentie werd opgelost.
  Detail 
  Case #Omschrijving
  00019023Lange rekentijd verkort.

  Version 21.1.8

  Released Apr 27, 2023

  Licensing update.

  Version 21.1.7

  Released Jan 05, 2023

  Licensing update.

  Versie 21.1.6

  Uitgebracht op 06-05-2022

  We improved the way of reserving and releasing license seats in the license pool of your company. New dialogues make it easier to identify which seats are occupied/available. You can also easily define when your seat should return to the pool. Read more about how to 

  We hebben de manier van reserveren en vrijgeven van licentie seats in de licentie pool van uw bedrijf verbeterd. Nieuwe dialogen maken het eenvoudiger om te zien welke seats bezet/beschikbaar zijn. U kunt ook eenvoudig bepalen wanneer uw seat moet terugkomen in de pool. Lees meer over het reserveren/vrijgeven van seats uit de licentie pool (Reserve/release seats from the license pool.)

  Gevolgen van wijzigingen in het licentiesysteem

  • Er kan alleen versie 21.1.6 tegelijk met versie 22 op dezelfde computer worden gestart.
  • Als u een oudere versie (20, 20.1, 21.0, 21.1) wilt starten, moet u eerst uitloggen uit IDEA StatiCa 21.1.6 of nieuwer.

  Version 21.1.5

  Uitgebracht op 05-04-2022

  All applications 
  Case #Omschrijving
  00023344Opgelost probleem met het openen van oudere Member-projecten in versie 21.
  00023933Opgelost trekspanningsoppervlak en boutgatdiameter voor Australische boutmontage M36 8.8.
  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00022807Foutmelding van "een onherstelbare fout" in Checkbot na export vanuit RSTAB opgelost
  00023128Foutmelding "Er werd niets geselecteerd in uw toepassing" in Checkbot na export vanuit RFEM opgelost
  00023717Nieuw Consteel-logo ingevoerd
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00021758Foutieve hoekwaarde in de formule voor weerstand tegen bezwijken van betonranden volgens EN 1992-4 - 7.2.2.5 opgelost
  00023018Corrigeerde reductiefactor in de controle van de betonzijde weerstand tegen blowout in ACI 318 -14 - 17.4.4.
  00023061Tooltip voor het betonnen A_eff gebied terug in de side scene.
  00023485Opgelost probleem met onjuiste positie van de plaat bij gebruik van operatie Negatieve volume
  00023863Beschrijving in statusveld voor betonblok in het beknopt verslag (Brief report) gecorrigeerd
  00023938Probleem met onjuiste boutgrootte-waarden in de rapporttabel opgelost
  Detail 
  Case #Omschrijving
  00023780Verbetering: Nu is het mogelijk om aangepaste afbeeldingen in de 3D-weergave van de galerij in het rapport bij te voegen.

  Version 21.1.4

  Uitgebracht op 18-02-2022

  All applications 
  Case #Omschrijving
  00022521Ontbrekende BS UB en UC secties toegevoegd aan de bibliotheek.
  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00021896Verkeerde oriëntatie van staven geëxporteerd vanuit Robot Structural Analysis opgelost.
  00022208Checkbot kon in sommige gevallen niet worden geopend vanuit Advance Steel.
  00022389Het probleem met de synchronisatie tussen AxisVM en IDEA StatiCa Checkbot opgelost 
  00022454Buisvormige doorsneden konden niet geëxporteerd worden uit STAAD.Pro.
  00022712Problemen met het niet importeren van sommige delen van de structuur van RFEM naar IDEA StatiCa via Checkbot zijn opgelost.
  00022837Het probleem met de ontbrekende knop Laden in Checkbot (Importeren uit Robot) werd opgelost
  00022878Problemen met het niet importeren van sommige delen van de structuur van RFEM naar IDEA StatiCa via Checkbot zijn opgelost.
  00022902Een probleem met de crash bij het openen van een knoop in Checkbot, die geïmporteerd werd uit RSTAB, werd opgelost
  00022935TUBE doorsnedetypes in STAAD.Pro worden nu herkend en kunnen worden geïmporteerd in IDEA Checkbot zonder een fout te veroorzaken.
  00022958Een probleem met de ontbrekende knop Laden in Checkbot (import vanuit SAP2000) werd opgelost
  00022976Een probleem met de export van excentriciteiten van RFEM naar Checkbot werd opgelost
  00022996Een probleem met verkeerde import van lasten uit RFEM (tegengesteld teken) werd opgelost
  00023086Een probleem met de crash van de conversietabel na RSTAB import werd opgelost 
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00021278De controle van de lasdetaillering werd gecorrigeerd en verbeterd voor de maximumafmeting van de hoeklas in T-verbindingen volgens AISC 360-16, hoofdstuk J, 2.2b.
  00022239Gecorrigeerde berekening van concentratiefactor kj gecorrigeerd voor voetplaten die over betonblokken hangen voor controle van de drukweerstand van betonblokken (EN 1993-1-8 6.2.5).
  00022580Een probleem met de correcte geometrie van de schetsplaat voor hout werd opgelost
  00022702Curve van het stijfheidsdiagram afgevlakt voor lage initiële stijfheidswaarden in resultaatdetails van stijfheidsanalyse (ST).
  00022952De foutieve waarde van de gatdiameter in de detailleringscontrole volgens SP 16 is gecorrigeerd. De software selecteert nu automatisch de juiste diameter. 
  00023083Verbetering van het rapport in educatieve en proeflicenties bij gebruik van de Russische taal. 
  Detail 
  Case #Omschrijving
  00022575Een kleine spleet tussen de wanden. De controle van de geometrietolerantie is tot 1e-5m. Het berekeningsprobleem is opgelost. 
  Licensing 
  00022553Een probleem met gebruik van de Checkbot applicatie voor gebruikers met de Beton-licentie is opgelost. Checkbot is nu beschikbaar in IDEA StatiCa Concrete Expert en Enhanced.
  00022817Een probleem met gebruik van de Checkbot applicatie voor gebruikers met de Beton-licentie is opgelost. Checkbot is nu beschikbaar in IDEA StatiCa Concrete Expert en Enhanced.

  Version 21.1.3

  Uitgebracht op 14-01-2022

  Beam 
  Case #Omschrijving
  00022187De discrepantie tussen de wrijvingscoëfficiënt vermeld in hoofdstuk 3 en 4 van het verslag werd opgelost.
  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00020445Bij gebruik van de BIM link tussen Midas Civil en IDEA StatiCa zijn resultaten als gevolg van niet-lineaire temperatuur niet geïmporteerd in IDEA StatiCa. Er is een non-conformiteit toegevoegd.
  00020536Een probleem met de export van de trapeziumvormige balk van de IOM naar Beam applicatie werd opgelost.
  00021459Robot Structurele Analyse: Correctie van verkeerde identificatie en rotatie van de plaatdoorsnede.
  00021597De verkeerde beschrijving van geëxporteerd materiaal uit RFEM werd aangepast.
  00021612De Checkbot interface bij het verwijderen van verbindingen is aangepast.
  00021625Een probleem waarbij alleen kritische combinaties werden geïmporteerd in de IDEA StatiCa Connection-applicatie is opgelost. De software importeert nu alle combinaties.
  00021626Een probleem met de lengte van sommige gegenereerde bestandsnamen is geïdentificeerd en opgelost.
  00021713Indien IDEA reeds actief was, kon SCIA de verbinding niet exporteren - dit is nu opgelost.
  00021757Een probleem met bepaalde geometrische regelingen van bouten in Tekla is geïdentificeerd en opgelost.
  00021829Probleem met incorrecte richting van geïmporteerd element in AxisVM opgelost.
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00020974Correcte keuze van platen in de controle van de stuikweerstand in Eurocode voor dunwandige complexe verbindingen.
  00021262Fout in de weergave van de lange resultaatwaarde van de controle van de weerstand tegen bezwijken van de betonrand in Eurocode opgelost.
  00021334De code-check van de stand-off ankers is niet geldig voor betonuitbraak. De asymmetrische boutbediening voor zware verankeringen is opgelost.
  00021360Een probleem met de analyse bij gebruik van de stompe las in de grondplaatverbinding is opgelost.
  00021462Verkeerde materiaaleigenschappen opgelost voor Tesion weerstandscontrole in Chinese code voor aangepaste bouten met hogere sterkte.
  00021504Verkeerde rotatiestijfheid opgelost.
  00021550Bij het maken van een kopie van een EPS-projectonderdeel en de daaropvolgende omschakeling naar het ST-analysetype, werd de berekening mogelijk onderbroken als gevolg van een overbelast element. Dit is opgelost door correctie van het proces van omschakelen van de belastingseffecten tussen EPS- en ST-analyse.
  00021565Er werd een probleem vastgesteld met de weerstand en stijfheid bij de berekeningen van de buiging van de kleinste assen, dat nu is opgelost.
  00021583Gecorrigeerde berekening van Mj,Rd voor ST-analyse ten onrechte gewijzigd in lagere waarden in patch 21.1.1.
  00021594Automatische uitlijning van de stub met het aangesloten element opgelost.
  00021676Een inconsistentie in de stijfheidsanalyse is opgelost voor initiële stijfheidswaarden.
  00021677Onjuiste beschrijving van afstanden tussen bouten werd aangepast.
  00021799Een probleem met het aanmaken van een rapport in het Spaans indien Formules aangevinkt was opgelost.
  00021999Een probleem met het aanmaken van een rapport indien Code-instellingen aangevinkt was opgelost.
  00022011Opgelost probleem met het toepassen van Connection browser sjabloon op een gelijksoortig knooppunt in Member. Topologie- en geometriematching verbeterd, sjablonen bevatten nu ook de plaatbewerkingsoperaties.
  00022014Foutief resultaat voor Mz-stijfheid in ST-analyse voor symmetrische verankeringen met symmetrische toegepaste belastingen aangepast.
  00022513Een probleem met onjuiste resultaten in bouten wanneer verbreders werden gebruikt, werd opgelost.
  RCS 
  Case #Omschrijving
  00020753De begintoestand van de doorsnede werd uit het ULS diagram gehaald in plaats van uit het SLS diagram voor de code-check op vermoeiing. Dit is opgelost en de begintoestand van de doorsnede voor vermoeiing komt nu uit het SLS-diagram.  
  00021675De resultaten van stijfheden die overeenkomen met quasi-permanente en karakteristieke combinaties worden nu vermeld in de resultatentabellen in de IDEA StatiCa RSC applicatie. Elke combinatie bevat verschillende interne krachten N, My, Mz, en kritisch moment.
  00021769Het blanco rapport is opgelost.
  00021880De discrepantie tussen de resultaten voor negatieve en positieve instellingen van de wapeningszones is opgelost.
  00022016Een probleem met het opslaan van de bewerkte doorsnede in de RCS-toepassing werd opgelost.
  00022240De discrepantie bij het maken van een samengestelde staal-beton doorsnede in IDEA StatiCa RCS is opgelost. Nu is het niet mogelijk om een staalprofiel toe te voegen bij het maken van een algemene doorsnede en deze te importeren in IDEA StatiCa RCS.

  Version 21.1.2

  Released 20-12-2021

  Beam 
  Case #Omschrijving
  00020200De applicatie toonde een onjuiste waarde van de maximale drukspanning. Opgelost.
  00020345De nauwkeurigheid van de iteratie werd verhoogd voor RCS-applicatie en ook voor de analyse van het brugdraagvermogen. 
  00020639Het rapport over het brugdraagvermogen werd voor geselecteerde ontwerpgroepen in IDEA StatiCa BIM aangepast.
  00020724Het probleem met de Support-knop in de Italiaanse taal. Opgelost.
  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00020755Foutmelding na importeren van een knooppunt uit RFEM gecorrigeerd
  00020884Onjuiste import van elementen en lasten uit RFEM opgelost
  00020924Onjuist functioneren van de knop Laden in Checkbot opgelost
  00020978Synchronisatie van elementen samengevoegd in Checkbot met originele verschillende doorsneden gaf een fout. De elementen moeten dezelfde doorsnede hebben in het derdenmodel, tenzij ze niet kunnen worden gesynchroniseerd na samenvoeging in Checkbot.
  00021065Verdwijnen van elementen in Checkbot's 3D scène bij het importeren vanuit Robot opgelost
  00021104Het laden van het juiste aantal belastinggevallen van Checkbot in Connection opgelost
  00021389Oplossing voor het probleem van een crash bij het exporteren van een node van SCIA Engineer 21.1 naar de Checkbot.
  00021422Import vanuit Advance Design stopt bij 80 %. Opgelost.
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00020547Onjuiste instellingen van diagram van trekmateriaal voor Russische voorgespannen bouten opgelost
  00020633Selectie van door de gebruiker gedefinieerde materiaaleigenschappen volgens Indiase Standaard (IS) aangepast. Weld checks specifics as per Eurocode (EN) and Indian Standard (IS)
  00020705Onjuiste evenwichtsberekening van toegepaste belastingen bij import uit Tekla Structures opgelost
  00020821Correctie van een snijbewerking met negatief volume die problemen veroorzaakte met gecondenseerde elementen
  00020831Correctie van een snijbewerking met negatief volume die problemen veroorzaakte met gecondenseerde elementen
  00020853Code-check van afschuiving voor een kluft in LRFD 2010 opgelost.
  00020860Onjuiste weergave van verstijvende plaat in de Viewer opgelost
  00020906De kwaliteit van de bouten werd toegevoegd aan de kolom "kwaliteit" van de controletabel
  00020976Verlenging van het element na de laatste operatie in de verbreder opgelost
  00021023Selectie van door de gebruiker gedefinieerde materiaaleigenschappen volgens vaste Eurocode (EN). Weld checks specifics as per Eurocode (EN) and Indian Standard (IS)
  00021288Singulariteiten door niet-aangesloten verbindingsdelen worden nu getoond in de scène.
  Detail 
  Case #Omschrijving
  00020593Het probleem met de solver is opgelost.
  00020816Het probleem met de solver is opgelost.
  00020882Het probleem met de solver is opgelost.
  00020971Het probleem met de solver is opgelost.
  00021004Foutmelding met een netgrootte van 2mm opgelost
  00021010Het probleem met de solver is opgelost.
  00021145Het probleem met de solver is opgelost.
  Member 
  Case #Omschrijving
  00020671Sommige modellen van staven uit oudere versies kunnen niet worden berekend in versie 21.1. Het ontwerp van de verbinding moet opnieuw worden toegepast of bijgewerkt (bijv. het randnummer van de gelaste plaat wijzigen om de juiste positie te verkrijgen).
  00020923Er moet rekening worden gehouden met zeer korte lijnlasten (puntlasten) die op samenhangende staven worden uitgeoefend.
  00021189Verdwijnen van verplaatsingsinput voor GMNA-analyse opgelost
  RCS 
  Case #Omschrijving
  00019865Onjuiste weergave van detailleringsresultaten in het resultatenoverzicht opgelost. 
  00020667Onjuiste titel in RCS " Beugels materiaal" vervangen voor "Materiaal".
  00021460Problemen met "Doorsnede gebruikersinstelling" in "Wapening editor" in de Poolse taal werden opgelost
  Viewer 
  Case #Omschrijving
  00020516Onjuiste export van doorsnede naar DWG opgelost
  00020682Onjuiste weergave van sneden en lassen in de Viewer opgelost

  Version 21.1.1

  Released 11-11-2021

  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00019813Robot Structurele Analyse: Potentieel probleem van sommige knooppunten die niet geëxporteerd worden opgelost.
  00019835Wanneer AISC werd geselecteerd voor BIM link import, werd ASD 2016 code standaard automatisch ingesteld. LRFD of ASD code kan nu worden gekozen en ingesteld.
  00020266Onjuiste import van doorsnede met dubbele hoek veroorzaakte een fout. Dit is opgelost.
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00019421Opgelost: Protocol niet weergegeven.
  00019430Fouten die bij het maken van een rapport worden aangetroffen, zijn opgelost.
  00019700Meerdere modellen voetplaatverankering worden nu correct herkend voor compressiecontacten.
  00019790Parameter Ry voor AISC staal had de verkeerde waarde - dit is nu opgelost.
  00019959Inhoudsmenu in een 3D scène verbonden met funderingsblok (stand-off) veroorzaakte een fout.
  00020019Resultaten verdwenen onmiddellijk na de analyse. Dit is opgelost.
  00020095De axiale stijfheid bereikte een negatieve waarde. De overweging van LCS was verwaarloosd.  Nu opgelost.
  00020101Een probleem waarbij het inbrengen van een gat in een verstijvende plaat de plaat platter maakt en de resultaten vervormt, is opgelost.
  00020140Eerder verwijderde foto's van resultaten worden niet meer in het rapport weergegeven.
  00020283Een toegevoegde las maakt het element niet meer onevenredig lang.
  00020347Oudere drivers van een geïntegreerde grafische kaart Intel® Iris® Xe Graphics veroorzaken dat het rapport niet scrollt. Dit is vastgesteld.
  00020364Verkeerde coëfficiënt vermeld in de tekst van de ACI anker controle formule. Nu opgelost.
  00020427Kleine correcties in de rapportagemodule.
  Detail 
  Case #Omschrijving
  00020178Het vernieuwen en herschrijven van de belastingsgevallen met gelijke naam adresseren. Het leidt tot onjuiste belastingseffecten. Opgelost.
  Member 
  Case #Omschrijving
  00019405Wijzigingen aan reeds ontworpen verbindingen werden niet opgeslagen in het Member project.  Deze zijn nu opgeslagen.
  00019985Legenda voor spanningsniveau in het 3D scherm ontbrak.  Nu zichtbaar.
  00020316Problemen met bewerkingen op dunwandige 'C'-doorsnede.  Opgelost.
  00020795De knikvorm was bevroren tijdens het overschakelen tussen belastingsgevallen (de knikvorm werkte alleen voor het eerste belastingsgeval).  Werkt nu voor alle belastingsgevallen.
  RCS 
  Case #Omschrijving
  00019770Koudgevormde profielen kunnen niet worden gelast om een door de gebruiker gedefinieerde doorsnede te maken. Een nieuwe waarschuwing werd toegevoegd om in plaats daarvan gewalste profielen te gebruiken.
  Viewer 
  Case #Omschrijving
  00021013De verkeerde snede van het element werd geïdentificeerd en opgelost.

  Version 21.1.0

  Released 20-09-2021

  BIM links 
  Case #Omschrijving
  00017883Een gedetailleerd rapport in IDEA StatiCa BIM werd niet geëxporteerd naar een DOC-bestand.  Gecorrigeerd.
  00018455Interne krachten geïmporteerd uit RSTAB stonden in tegengestelde richting.  Nu opgelost.
  00018457Verbeteringen van Dlubal RFEM link resulteren in grotere stabiliteit. 
  00018766Een probleem waarbij sommige elementen ten onrechte als doorlopend werden gedefinieerd na import uit Tekla is geïdentificeerd en gecorrigeerd.  
  00019652As VM: Doorsnede met dubbele hoek werd niet herkend en alle importen eindigden met een fout.  Gecorrigeerd.
  00019703Dlubal RFEM import fout "De server was niet in staat om uw verzoek te verwerken als gevolg van een interne fout" werd opgelost.
  Connection 
  Case #Omschrijving
  00017521De uitlijning van de verstijvende staaf wordt nu correct toegepast.
  00018618De operatie - Negatief volume kan leiden tot desintegratie van het element.  Probleem opgelost.
  00019060Correctie van het probleem waarbij een in een verbindingsplaat gelaste staaf een singulariteit van het model veroorzaakte.
  00019099Het gemarkeerde gebied van contactspanning onder een grondplaat exporteert nu correct naar DXF.
  00019283Snijden van buisvormige elementen kan de fout veroorzaken: "Err - nasread: Fout tijdens parsing". Netgenerator is gerepareerd.
  00019557Een probleem met de invoer van foto's uit de galerij in het rapport kon een crash van de applicatie veroorzaken. Dit is opgelost.
  00019581Fabricageoperatie Fin-plaat kan singulariteit van het model veroorzaken. Dit probleem, dat optrad wanneer de inkeping > 0 en de hoek van de balk -180° was, is geïdentificeerd en opgelost.
  --De berekening van de afschuifweerstand van voorgespannen bouten met slobgaten werd gewijzigd. Waarden van reductiefactor ks volgens EN 1993-1-8 tabel 3.6, punt 3.9.1 werden toegepast.
  --Verbeterde stijfheidsanalyse - de verhouding van de uitgeoefende belastingen (N, Vy, Vz, Mx, My, Mz) is nu perfect evenredig. Zie voor meer informatie de paragraaf "Hoe worden de belastingen uitgeoefend?" in het verwante theoretische achtergronddocument "Stijfheidsanalyse en vervormingscapaciteit". ("Stiffness analysis and deformation capacity") 
  Member 
  Case #Omschrijving
  00018254Wijziging van staafprofiel werd in sommige gevallen niet automatisch toegepast op verwante verbindingen.
  00019240De lineaire knikberekening werd niet voltooid wanneer het model een anker met een spleet bevatte.
  00019317Oplossing voor het probleem dat de richting van sommige geïmporteerde elementen niet correct was ingesteld.
  Viewer 
  Case #Omschrijving
  00009859Oplossing voor het probleem dat sommige delen van de verbindingen niet werden geëxporteerd naar een DWG-bestand.
  00018367Operatie STUB werd niet correct weergegeven.
  00019910De staven werden niet correct weergegeven in het geval van verlenging door snijden.