Gedetailleerde model- en belastingrapportage

Dit artikel is ook beschikbaar in:
Voor de oplevering van het project is een goed rapport nodig. Wij zorgen ervoor dat u alle gedetailleerde informatie en berekeningsdetails over het model en de belastingopstelling meegeleverd krijgt.

U kunt een meer gedetailleerd rapport genereren met de volgende informatie:

Steunen en krachten 

Het gekozen modeltype (respectievelijk de toegepaste steunpunten) worden in de tabel en in onderstaande figuur weergegeven. Bijvoorbeeld, het ondersteunde uiteinde van het dragende element zal alle zes reacties hebben, terwijl het vrije uiteinde er geen heeft. Voor het modeltype N-Vy-Vz worden de aanvullende krachten, d.w.z. Mx-My-Mz, weergegeven. Het berekeningsrapport bevat ook de randvoorwaarden.

De tabel toont ook de positie van de toegepaste krachten.

Oplijning toegevoegd aan de excentriciteiten

Er wordt nu rekening gehouden met het gekozen oplijntype bij het weergeven van de tabel met de offsets van de elementen. De geometrietabel in het rapport berekent de totale offset in de globale coördinaten.

Belastingseffecten

Het belaste deel van de elementen (Begin/Eind), evenals de tabel met ongebalanceerde krachten, is toegevoegd aan de tabel met toegepaste belastingseffecten.

Knikvorm

Een figuur met de meest waarschijnlijke knikvorm (laagste factor) is toegevoegd aan het rapport voor het geval dat de knikanalyse wordt uitgevoerd.

Rapport niet automatisch gegenereerd

Het genereren van het rapport kan enige tijd duren, en het is niet altijd nodig. Vanaf nu wordt het rapport handmatig gegenereerd door op de knop Genereren te drukken.

Momenteel werkt deze functionaliteit alleen goed wanneer het tabblad Rapport de eerste keer wordt geopend. De volgende keer wordt het rapport automatisch opnieuw gegenereerd. Dit zal wellicht deel uitmaken van de toekomstige ontwikkeling.

Rapport niet gegenereerd

Beschikbaar in zowel Expert als Uitgebreide edities van IDEA StatiCa Staal.

Download the new version of IDEA StatiCa and try all the features

Gerelateerde artikelen

Release notes IDEA StatiCa 23.0

Evenwicht en ondersteunende elementen

Verschillende manieren van belastingsdefinitie

Standaardbelastingen in evenwicht