Wymiarowanie połączeń stalowych – stworzone od nowa

Nowatorski sposób projektowania i sprawdzania wszystkich połączeń stalowych zgodnie z normą, w ciągu kilku minut.

IDEA StatiCa Connection

2D Ramy & Kratownice

2D frame - Diagonal with gusset plate, haunch, end plate

Stopy, zakotwienia

Anchoring - inclined column with base plate and stiffeners

3D Ramy & Kratownice

3D frame - general welded joint with hollow cross-sections

IDEA StatiCa Connection może zaprojektować wszystkie typy połączeń spawanych lub śrubowych, płyty podstawy, połączenie ze stopą i zakotwienie. Zapewnia precyzyjne kontrole, wyniki wytrzymałości, sztywności i analizę wyboczenia połączenia stalowego. Śruby, spoiny i bloki betonowe są sprawdzane zgodnie z EC/AISC. Dostępne są szablony dla najczęściej używanych połączeń, a także szeroka gama wstępnie zdefiniowanych elementów walcowanych na gorąco i blachownic.

Z

DOWOLNA TOPOLOGIA

Brak ograniczeń liczby połączeń w węźle i sposobie ich łączenia. Kształt jest definiowany przez wymagania projektu, a nie przez możliwości oprogramowania.

Z

DOWOLNE OBCIĄŻENIE

Wszystkie siły są analizowane. Ogólna kontrola połączenia uwzględnia interakcje między wszystkimi belkami i połączeniami. Inżynierowie cały czas pozostają po bezpiecznej stronie.

Z

W KILKA MINUT

Cały proces projektowania i kontroli jest wystarczająco krótki, aby być częścią codziennej pracy inżynierów i konstruktorów na całym świecie.

IDEA StatiCa Connection zapewnia

Ogólne sprawdzenie

Zgodnie z różnymi normami krajowymi

Overall check - steel joint with bolts and stub
Analiza naprężeń/odkształceń

Model MES połączeń stalowych jest definiowany automatycznie

Stress/ strain analysis - anchorage of a column with a bolted diagonal
Analiza sztywności

Obrotowa lub poprzeczna sztywność dowolnego połączenia

Stifness analysis - Bolted steel joint with dog bones on flanges for seismic areas
Wymiarowanie na podstawie nośności

Sprawdzenie sejsmiczne bezstratnych połączeń

Member Capacity Design - splices and inclined stiffeners
Analiza wyboczeniowa

Lokalne skutki wyboczenia i współczynniki obciążenia krytycznego

Buckling analysis - Local buckling of a steel plate at column anchoring with stiffeners, ribs and a hole in the web
Obliczeniowa wytrzymałość połączenia

Maksymalne możliwe obciążenia, rezerwa nośności

Design Joint Resistance - general 3D joint with hollow cross-sections and stub

Pracuj z danymi z innych programów

IDEA StatiCa Connection

=

OPROGRAMOWANIE MES

Zaprojektuj swoje połączenia od zera lub zbuduj na geometrii i obciążeniu zaimportowanych z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP 2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB, AxisVM, ConSteel i innych, jeszcze bardziej skracając czas projektowania.

=

OPROGRAMOWANIE CAD

Skorzystaj ze współpracy z Tekla Structures i Advance Steel, aby otrzymać rysunki warsztatowe i proces produkcyjny.

Przyspieszenie codziennej pracy inżynierów

IDEA StatiCa Connection może projektować połączenia stalowe dowolnej topologii i obciążać we wszystkich kierunkach. Przeprowadza cały proces analizy-projektowania-sprawdzania w ciągu kilku minut. To otwiera możliwości dla inżynierów budownictwa i producentów na całym świecie do  zwiększenia wydajności projektowania połączeń stalowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Pozostań na bezpiecznej stronie ze wszystkimi kontrolami zgodnie z wybranymi normami krajowymi pod ręką w dowolnym momencie.

CZAS

Inżynierowie spędzają 70% czasu na projektowaniu 30% przypadków niestandardowych połączeń. Zaprojektuj je również w kilka minut.

OPTYMALIZACJA

Dokładnie wiedz się, dokładnie ile materiału jest potrzebne w połączeniu by zoptymalizować koszta.

Raport wyjściowy

Możesz wybrać jeden z trzech typów raportów wyjściowych – jeden wiersz, 1 strona i szczegółowy. Wszystkie sprawdzenia według Eurokodu lub AISC są wyświetlane i przywoływane.

Report1
Report2
Report3

Dowolna topologia przy użyciu prostych operacji

Stiffeners
Circular end plate, stiffeners
Irregular bolt group, flange notches
Double haunches

Dowolne obciążenie – wszystkie siły wewnętrzne z globalnej analizy 3D

Base plate – N, My, Mz

Płyta podstawy – N, My, Mz

Generally loaded node - Combination of internal forces

Obciążony węzeł 3D

End plate - My, Mz, Vy, Vz

Blacha doczołowa – My, Mz, Vy, Vz

Symulacja 3D węzłów stalowych

Węzły stalowe składają się z płyt, spoin, śrub, styków i mogą zostać zakotwione w betonowym bloku. Model MES generowany jest automatycznie.

Płyty

Model składa się z blach stalowych – obu części stalowych elementów i blach usztywniających. Zachowany jest prawdziwy kształt płyt.Każda blacha jest siatkowana niezależnie. Równoważne odkształcenie jest sprawdzany.

Plates - meshed independently

 

Strefa kontaktu

Strefy kntaktu pojawiają się w miejscach, w których stykają się dwie blachy. Przenoszą 100% obciążenia, ale nie są aktywne pod wpływem rozciągania.

Contact - 100% of the pressure 0 % of the tension

Blok betonowy

Konstrukcję stalową można zakotwić w betonowym bloku. Płyta podstawy jest połączona z betonem. Rozciąganie jest przenoszone przez zakotwienie, ścinanie poprzez śruby, a tarcia poprzez ostrogę.

Concrete block - Shear taken by bolts, friction or shear iron

Spoiny

Spoiny są modelowane jako ograniczenia między blachami. Siły w każdym spawie są sprawdzane. Naprężenie w spoinie jest sprawdzane zgodnie z EN/AISC.Welds - constrains between plateswelds

 

Śruby

Śruby jako elementy nieliniowo sprężyste, przejmują rozciąganie i ścinanie.

Bolts - Nonlinear springs

Zaprojektowane przez IDEA StatiCa Connection

Roof of the stadium - 3D joint of a truss costruction with hollow cross-sections
Department store - column anchoring using anchors with washers and a shear iron
Pedestrian footbridge - The lower belt of the bridge truss structure with a gusset plate

Nowa metoda CBFEM w środku zmienia zasady projektowania połączeń konstrukcyjnych

Wspólnie z dwoma czołowymi uczelniami technicznymi stworzyliśmy nową metodę analizy i sprawdzania połączeń stalowych o ogólnych kształtach i obciążeniach. Nazywane jest modelem elementów skończonych opartych na komponentach (CBFEM). Po 5 latach badań i przygotowań teoretycznych pierwsza wersja oprogramowania została zakodowana w ciągu 24 miesięcy i wydana w maju 2014 roku.

Jak działa CBFEM

Łączymy dwie dobrze znane i godne zaufania metody stosowane przez inżynierów na całym świecie – metodę elementów skończonych i metodę komponentów:

Złącze jest podzielone na komponenty

Wszystkie stalowe blachy są modelowane metodą elementów skończonych, zakładając idealny materiał sprężysto-plastyczny

Śruby, spoiny i bloki betonowe są modelowane jako elementy sprężyste nieliniowe

Model elementów skończonych służy do analizy sił wewnętrznych w każdym z komponentów

Blachy są sprawdzane pod kątem plastycznego odkształcenia granicznego – 5% wg. do EC3

Każdy komponent jest sprawdzany zgodnie ze formułami określonymi przez normę krajową, podobnie jak przy użyciu metody komponentów

Walidacja i weryfikacja

Wyniki wszystkich testów przeprowadzonych w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i niezawodności metody CBFEM i IDEA StatiCa Connection są publikowane i ogólnie dostępne. Odwiedź naszą stronę internetową, aby je przejrzeć. Profesor Wald i jego zespół publikują również książkę poświęconą zagadnieniom konstrukcyjnego projektowanie połączeń stalowych metodą CBFEM:

Przypadki wzorcowe do zaawansowanego projektowania stalowych połączeń konstrukcyjnych