Badania i Rozwój

Tworzenie oprogramowania dla inżynierii konsrukcyjnej jest złożonym procesem. Użytkownik końcowy (inżynier) widzi graficzny interfejs użytkownika, raport itp. Jednak historia każdej aplikacji IDEA StatiCa rozpoczyna się na wiele lat przed udostępnieniem GUI – z badaniami i rozwojem, które łączą fizykę, mechanikę i głębokie zrozumienie norm postępowania. IDEA StatiCa nie może tego zrobić sama, dlatego współpracujemy z uczelniami technicznymi, zwłaszcza z wydziałami inżynierskimi – ETH Zurich, (https://www.ethz.ch/de.html), ČVUT Praha (http://www.fsv.cvut.cz) i VUT Brno (http://www.fce.vutbr.cz). Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze projekty badawczo-rozwojowe z ostatnich lat, które łączą akademicką doskonałość i rozwój oprogramowania, aby dostarczyć innowacyjne narzędzia dla inżynierów budownictwa.

Projekt “DR-Design” (IDEA StatiCa Detail)

Każda betonowa konstrukcja ma kilka części z pewną formą nieciągłości – wspornik, otwór, zakotwienie itp. Celem DR-Design jest stworzenie nowego innowacyjnego narzędzia programowego do zautomatyzowanego i zoptymalizowanego projektowania i oceny nieciągłych regionów betonowych. DR-Design pozwoli inżynierom zaproponować odpowiednie wymiary betonu, a także lokalizację i ilość zbrojenia w efektywny sposób, zapewniając bezpieczne i ekonomiczne projekty regionów nieciągłości.

Zespół projektowy składa się z ekspertów z ETH Zurich i inżynierów oprogramowania z IDEA StatiCa.

Pierwsza wersja komercyjnego oprogramowania wynikająca z tego oprogramowania (IDEA StatiCa Detail) została wydana w październiku 2017 r.

eu eureka eurostarsmsmt

Projekt ten otrzymał finansowanie ze wspólnego programu Eurostars-2 ze współfinansowaniem z programu badań i innowacji w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. ID: 7D16010

IDEA StatiCa Connection

Jest to wynik długofalowego projektu badawczo-rozwojowego, którego początki sięgają lat 90., kiedy nasz prezes Lubomír Šabatka zaczął badać temat z jednym z czołowych naukowców na świecie w dziedzinie konstrukcji stalowych – profesorem Františkiem Waldem.

Po latach przygotowań zespół naukowców został utworzony przez programistów IDEA StatiCa i pracowników akademickich z dwóch uczelni technicznych w Czechach – Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze (Prof. František Wald i zespół) i Politechniki w Brnie (prof. Miroslav Bajer i zespół). Zebraliśmy długoletnie doświadczenie w opracowywaniu metody komponentowej (CM), praktyczne doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych i sprawdzone doświadczenie zawodowe w zakresie rozwijania metody elementów skończonych i oprogramowania. Ponad 30 osób wzięło udział w tym projekcie, z ponad 1,5 milionów EUR kosztów poniesionych na badania, rozwój, zatwierdzenie i weryfikację tego nowego podejścia.

Projekt “Cloud” (IDEA StatiCa Cloud)

W 2011 i 2012 roku pracowaliśmy nad projektem z Czeskim Ministerstwem Przemysłu i Handlu (program TIP). Został nazwany “Interaktywnym systemem do projektowania konstrukcji” i koncentrował się na wdrażaniu technologii chmury (sieci) w codziennej pracy inżynierów.