Zbrojenie betonu stało się proste

Zbrojenie i sprawdzanie według norm wszystkich rodzajów betonowych ścian, belek i zbrojenia zgodnie z normą, w kilka minut.

IDEA StatiCa Detail

Zbrojenie belek

Trägerdetails

Zbrojenie ścian

Wändedetails

Trawersy

Querträger

Połączenia ram

Rahmengelenke

Wieszaki

Aufhänger

Wsporniki

Konsolen

IDEA StatiCa Detail radzi sobie skutecznie ze wszystkimi częściami konstrukcji znanymi jako obszary nieciągłości, takie jak ściany, wycięte końce, otwory, wieszaki, wsporniki i powierzchnie nad podporami. Zapewnia precyzyjne sprawdzanie wytrzymałości betonu i zbrojenia, naprężeń i odkształceń. Wyniki te są wyraźnie wizualizowane w celu lepszego zrozumienia szczegółów konstrukcji.

Z

DOWOLNA TOPOLOGIA

Brak ograniczeń co do rodzaju i kształtu szczegółów. Każdy rodzaj może być zdefiniowany geometrycznie, zazbrojony i obliczony zgodnie z wymaganiami projektu.

Z

DOWOLNE OBCIĄŻENIE

Ogólna kontrola szczegółów uwzględnia interakcje sił wewnętrznych w płaszczyźnie. Inżynier cały czas pozostaje po stronie bezpiecznej.

Z

W KILKA MINUT

Cały proces projektowania i kontroli jest wystarczająco krótki, aby być częścią codziennej pracy inżynierów i konstruktorów na całym świecie.

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing

Prefabrykaty betonowe

Pretensioned precast concrete beam

Mosty

Multi cell concrete box girder bridge

Konstrukcje monolityczne

Composite cast-in place column

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing umożliwia efektywne projektowanie wszystkich elementów z betonu zbrojonego, sprężonego i kompozytowego, przekrojów i detali. Sprawdzenie konstrukcji spełnia wymagania dotyczące stanu granicznego nośności i użytkowalności, w tym kontrolę ugięcia pod kątem zarysowania. Analiza konstrukcji prefabrykowanych elementów i mostów jest przeprowadzana w zależności od czasu w odniesieniu do etapów budowy.

Z

ŁATWE W UŻYCIU

Szybkie i proste wprowadzanie danych za pomocą specjalistycznego kreatora, automatycznie generowane dane wejściowe, wstępne wymiarowanie zbrojenia w czasie rzeczywistym, szablony użytkownika zbrojenia i cięgien oraz inne funkcje umożliwiają łatwą i szybką pracę. IDEA StatiCa jest doskonałym przewodnikiem po złożonych wymaganiach Eurocodów.

Z

WSZECHSTRONNY

Kompleksowa kontrola elementów i szczegółów zgodnie z normami krajowymi i szeroką gamą załączników krajowych. Kompletne sprawdzenie mostów, budynków, zbiorników pod względem stanu granicznego nośności i użytkowalności.

Z

EKONOMICZNIE I BEZPIECZNIE

Metody projektowania dla optymalnego wykorzystania wszystkich materiałów w przekroju. Przejrzyste założenia i wyniki w białej skrzynce pozwalają zminimalizować ryzyko defektów konstrukcji.

 

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing zapewnia

Beton zwykły i zbrojony

Spiroll pretensioned precast roof slab

Konstrukcje strunobetonowe

Pre- tensioned concrete

Konstrukcje kablobetonowe

Posttensioned cast-in place haunched concrete bridge

Beton kompozytowy

Composite concrete

BIM – efektywny proces pracy

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing

=

Programy MES

Skorzystaj z łatwego importu geometrii konstrukcji, sił wewnętrznych wszystkich przypadków obciążeń, kombinacji i etapów konstrukcyjnych. Możesz zaprojektować prostą belkę w taki sam sposób, jak na przykład segmenty mostu skonstruowane metodą wspornikową.

=

Programy CAD

Skorzystaj z eksportu wszystkich rysunków do formatu DXF, importuj przekrój ogólny i kształt cięgna. Funkcje te pozwalają zaoszczędzić sporo czasu inżyniera podczas przygotowywania rysunków.

Stan Graniczny Nośności (SGN)

Analiza przekroju obciążonego dowolną kombinacją sił wewnętrznych.

Nośność N-M-M

 

Kontrola nośności N-M-M jest sprawdzeniem betonowego przekroju pod kątem siły osiowej i momentów zginających. Schemat interakcji z przekrojem pionowym i poziomym. Schemat można wyeksportować do obrazu lub pliku DXF. Dane mogą być eksportowane do Excela lub do formatu pliku tekstowego.

interakcni-diagram

interakcni_diagram_3d

Ścinanie

Zastosowano analizę ścinania z modelami krzyżulców i ściągów.

Strzemiona i łączniki

Kształt łączników i strzemion można dobrać tak, aby przenosił ścinanie i/lub skręcanie. Możliwa jest optymalizacja kąta nachylenia krzyżulców ściskanych θ.

trapez

Pręty odgięte

Podłużne pręty zbrojeniowe można ustawić jako wygięte pręty, aby zwiększyć odporność na ścinanie elementu.

tsection_ohyby

Ścinanie na styku pomiędzy kompozytowymi częściami przekroju betonowego

Sprawdzanie naprężeń na styku pomiędzy częściami kompozytowymi przekroju z uwzględnieniem rodzaju powierzchni stykowej i zbrojenia przechodzącego przez powierzchnię styku.

equivalent-section

 podelny-smyk
Skręcanie

Program automatycznie oblicza równoważny przekrój cienkościenny do sprawdzania skręcania przekroju betonu w odniesieniu do zbrojenia na ścinanie wybranego przenoszenia skręcania. Beton i zbrojenie jest sprawdzone.

.

krouceni

interakce

Interakcja

Sprawdzana jest interakcja wszystkich składowych sił wewnętrznych jest (N, My, Mz, Vz, Vy T).

analogie

 

Reguły detalowania

Minimalne i maksymalne powierzchnie zbrojenia, rozstaw podłużnych prętów i zbrojenie na ścinanie, wartość graniczna naprężenia cięgien, itp. Wszystkie sprawdzenia zasad detalowania odnoszą się do normy.

Odpowiedź N-M-M

Odpowiedź przekroju reprezentuje stan naprężenia i odkształcenia wszystkich komponentów przekroju. Dostarcza jasnych i szczegółowych informacji o zachowaniu i wykorzystaniu przekrojów. Analiza odpowiedzi N-M-M zapewnia wyniki dla dalszych kontroli interakcji wszystkich sił wewnętrznych.

.

odezva_predpjateho_tramu

naperi-a-pretvoeni-vyztuze

naperi-a-pretvoeni-kabelu

naperi-a-pretvoeni-betonu

Stan Graniczny Użytkowalności (SGU)

Analiza przekroju obciążonego dowolną kombinacją sił wewnętrznych.

Ograniczenie naprężeń

Sprawdzenie naprężeń we włóknach betonowych i zbrojenia dla efektów krótko- i długotrwałych.

omezeni_napeti

Szerokość rys

Szerokość rys jest obliczana dla zbrojonych, sprężonych i zespolonych elementów betonowych 1D i 2D (konstrukcje utrzymujące i przechowujące ciecz). Beton może być efektywny lub nieefektywny w rozciąganiu.

sirka_trhlin

Sprawdzenie ugięcia

Sprawdzenie ugięcia żelbetowych i sprężonych dźwigarów z efektem zarysowania, starzenia się betonu (moduł sprężystości), pełzania i skurczu.

vaznik

pruhyb

Kruszenie

Nośność jest weryfikowana przy użyciu zredukowanej powierzchni zbrojenia sprężającego.

Zmęczenie

Wyznaczanie zakresu naprężeń i wytrzymałości zmęczeniowej z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej betonu, zbrojenia i zbrojenia sprężającego. Zmęczenie sprawdzane jest zarówno w przypadku mostów drogowych, jak i kolejowych.

Dekompresja

Warunek dekompresji wymaga położenia zbrojenia sprężającego w obszarze ściskania betonu.

Zaawansowane analizy

Analiza szczegółów umożliwia bezpieczne i ekonomiczne wymiarowanie.

 

Wskaźnik obciążenia mostu

Zautomatyzowane obliczenia wskaźnika obciążenia mostu dla mostów betonowych (drogowych i kolejowych) mogą być wykonywane dla stanów SGN, jak i SGU. Istniejące dane wejściowe dla procesu wymiarowania konstrukcji mostu mogą być wykorzystane w późniejszej analizie obciążenia mostu. Łącza BIM i efektywny proces iteracyjny znacznie oszczędzają Twój czas.

blr

blr_2

M-N-kappa

Schemat rotacji M-N można wykorzystać do obliczenia właściwości plastycznych zawiasów, np. do analizy sejsmicznej za pomocą metody Pushover.

graf

Nieliniowe pełzanie

Analiza zależna od czasu (TDA) umożliwia określenie nieliniowego efektu pełzania. Taka analiza daje bardziej realistyczne wyniki i umożliwia bardziej ekonomiczne projektowanie w odniesieniu do sprawdzenia ograniczenia naprężeń.

TDA

Unikalna, zależna od czasu w czasie analiza pełzania i kurczenia się betonu przedstawia rzeczywiste zachowanie konstrukcji podczas etapów budowy i jej żywotności. Rozwiązanie BIM umożliwia zastosowanie tej wyrafinowanej analizy również dla elementów konstrukcyjnych obliczanych w modelach 3D oprogramowania MES.

tda

Etapowanie konstrukcji

Predefiniowane etapy budowy są dostępne w zależności od rodzaju konstrukcji.

Mosty

postup-vystavby

Prefabrykowane konstrukcje betonowe

Postup výstavby

Detale

Wymiarowanie wspornika w oparciu o metodę przemieszczenia kratownicy z uwzględnieniem wszystkich komponentów betonowych (rozpory i strefy węzłowe) i zbrojenia (pętle, wkładki i strzemiona). Sprawdzanie zasad wymiarowania, długości zakotwienia itp.

Spójrz na dalszy rozwój wymiarowania szczegółów tutaj.

Krátká konzola

Doskonalenie codziennej pracy inżynierów

BEZPIECZEŃSTWO

Wyraźnie przedstawione wyniki pozwalają minimalizować ryzyko wad konstrukcyjnych.

CZAS

Oszczędź 80% czasu w standardowych lub niestandardowych przypadkach dzięki prostemu wprowadzaniu danych i szybkiemu projektowaniu.

OPTYMALIZACJA

Optymalne wykorzystanie wszystkich materiałów w przekroju w SGN i SGU.

.

Raport wyjściowy

Ogólny lub szczegółowy raport wyjściowy ze wszystkimi sprawdzeniami zgodnie z normami, tabele i zestawienie materiałów, w tym eksport DXF.

Report1
Report2
Report3

Nawet jeśli brak konkretnych odniesień w normie, dostarczymy Ci sprawdzone rozwiązania.

Analiza konstrukcji i wymiarowanie konstrukcji betonowych i sprężonych jest wymagającym zadaniem – zarówno ze względu na naturalną kompleksowość tematu, jak i z powodu regulacji, które inżynier musi spełnić, aby wykonać projekt. Inżynierowie starają się nadążyć za zaawansowaniem dokumentacji projektowej. Opracowywanie oprogramowania do analizy konstrukcji i wymiarowania to nasz sposób, aby pomóc inżynierom pracować szybko, skuteczniej i przestrzegając wszystkie regulacje.

Potwierdzenie, weryfikacja i badania

Wyniki naszej długotrwałej działalności, które są wdrażane w oprogramowaniu IDEA StaiCa, są weryfikowane w aktualnych technicznych i naukowych publikacjach, badaniach i przede wszystkim są akceptowane przez użytkowników.

Konstrukcje z betonu sprężonego