RFEM/RSTAB BIM link voor IDEA MEMBER

SupportCenter.LocalizedArticle
Door deze stapsgewijze tutorial te volgen, leert u hoe u een staaf ontwerpt en controleert met behulp van de BIM-koppeling tussen RFEM/RSTAB en IDEA StatiCa MEMBER.

1 Hoe activeer ik de link

IDEA StatiCa installeert tijdens de installatie automatisch de BIM-link in uw CAD/CAE-software. U kunt de status controleren en meer BIM-links activeren voor andere software die later in het BIM-linkinstallatieprogramma is geïnstalleerd.

Open IDEA StatiCa and navigate to the panel BIM and open the BIM link installer. A notification "Run as administrator" may appear, please confirm with the Yes button.

Open IDEA StatiCa en navigeer naar de tab BIM en open de BIM link installer. Er kan een melding "Als administrator uitvoeren" verschijnen, bevestig dit met de knop Ja.

BIM link installeren voor IDEA MEMBER

Selecteer de software om de IDEA StatiCa BIM-link te installeren, klik op de knop Installeren en controleer de status.

RFEM link installeren in IDEA CONNECTION

Opmerking: RFEM/RSTAB BIM-link biedt alleen import voor de Eurocode (EN)-standaard.

2 De link gebruiken

First, open the source file RFEM.rf5 from the provided files for download (at the bottom of this tutorial) and open it in RFEM/RSTAB. There navigate to menu Add-on Modules then External Modules and run IDEA Statica Steel.

Open eerst het bronbestand RFEM.rf5 uit de meegeleverde bestanden om te downloaden (onderaan deze tutorial) en open deze in RFEM/RSTAB. Ga daar naar het menu Add-on Modules en vervolgens naar Externe Modules en voer IDEA Statica Steel uit.

IDEA CONNECTION link gebruiken in RFEM

De Code-check manager wordt geopend en u kunt het importproces starten. Selecteer een ligger of kolom in het RFEM/RSTAB-model en klik op Member om deze te importeren voor de berekening in IDEA StatiCa Member onder de eurocode.

IDEA Statica MEMBER vanuit RFEM BIM Link

De staaf wordt samen met de bijbehorende verbindingen aan de lijst toegevoegd en door deze te selecteren wordt het draadmodel samen met het tabblad met doorsneden weergegeven. In deze stap kunt u de geïmporteerde belastinggevallen beheren of aanvullende dynamische belastinggevallen importeren. We laten  de standaardinstellingen staan en beginnen eerst met het configureren van de verbindingen.

IDEA Member staaf importeren via CODE CHECK Manager

3 Ontwerp

Selecteer node 22 in de lijst, klik op Voltooien en open het in de Connection module om de verbindingen te configureren door de tutorial BIM link tutorial Connection - RFEM/RSTAB (EN) vanaf hoofdstuk 3 te volgen.

CODE CHECK Manager IDEA CONNECTION MEMBER staaf importeren

Selecteer daarna het knooppunt 23, klik opnieuw op Voltooien en open het om de verbindingen te ontwerpen.

Knoop definieren in IDEA CODE CHECK Manager

Instead of designing all the connections of this joint by adding the operations, take advantage of the predefined template from the provided files for download in this tutorial.

In plaats van alles van deze verbinding te ontwerpen door de bewerkingen toe te voegen, kunt u profiteren van een vooraf gedefinieerde sjabloon uit de meegeleverde bestanden die u in deze tutorial kunt downloaden.

verbinding defnieren in IDEA MEMBER

Open de Sjabloon Manager en importeer de Sjabloon in uw IDEA StatiCa template database.

Sjabloon manager in IDEA CONNECTION

Klik vervolgens op Toepassen en selecteer de sjabloon.

Sjabloon manager in iDEA CONNECTION

En selecteer de standaard boutsamenstelling voor dit verbindingsitem.

Boutklasse gebruiken bij IDEA CONNECTION

De ontwerpsjabloon wordt toegepast en u kunt gewoon op Opslaan klikken en de module CONNECTION sluiten, of u kunt de berekening nu uitvoeren en ook de verbinding controleren.

Verbinding controleren in IDEA CONNECTION

U hebt beide verbindingen die deel uitmaken van de berekende staaf geconfigureerd en ontworpen. Selecteer nu de staaf in de lijst en klik op Voltooien.

Verbindingen defnieren in IDEA CODE CHECK MANAGER voor MEMBER

En open in de MEMBER module.

IDEA Member openen

Alle gegevens zoals geometrie en belastingen zijn geïmporteerd en alle verbindingen zijn al ontworpen. Het model is klaar om berekend te worden, maar laten we eerst wat openingen toevoegen aan het lijf van de staaf. Klik met de rechtermuisknop op Bewerkingen in het boommenu en kies de bewerking Opening.

Opening in het liggerlijf modelleren in IDEA MEMBER

Bewerk de parameters van de bewerking, verander de grootte en vorm in N-gon (veelhoek met n zijden) en vermenigvuldig het aantal openingen.

Raatligger modelleren in IDEA MEMBER

4 Controle

Ga naar het tabblad Controle, selecteer de MNA (Materiaal niet-lineaire analyse) en start de berekening door op Berekenen in het lint te klikken. Het rekenmodel wordt automatisch gegenereerd, de berekening wordt uitgevoerd en u kunt de algehele controle weergegeven zien samen met de basiswaarden van de controleresultaten.

Raatligger berekenen

Schakel in de volgende stap het berekeningstype CBFEM om naar LBA (lineaire knikanalyse) en voer de analyse opnieuw uit door op Berekenen te klikken.

 berekeningstype CBFEM

Wanneer de berekening is voltooid, kunt u op het tabblad door de knikvormfactoren bladeren en er enkele selecteren, b.v. knikvorm 1, je kunt het gevisualiseerd zien in het 3D-venster. Het selecteren van de Uy-resultatenweergave markeert de vervormingstrend.

Knikvormen visualisatie in IDEA MEMBER

Nu kunt u de GMNIA (geometrisch en materieel niet-lineaire analyse met imperfecties) berekenen. Kies volgens EN 1993-1-1 de meest kritische knikvorm of een combinatie van knikvormen en voer de initiële imperfectie van de kritische balk in. In dit geval is de knikvorm 1 de meest kritische. Schakel over naar het GMNIA-tabblad in het rechterpaneel en determine the imperfection van 10 mm (0,5xL/300 = 0,5*6000/300 = 10 mm) om in te typen als de Amplitude in kolom 1. Klik op de knop Berekenen voor deze analyse kan de berekening enkele minuten duren.

De staaf heeft de normcontroles doorstaan met toegepaste initiële imperfecties en we kunnen door de resultaten bladeren, zoals de spanningsverdeling en het interne krachtendiagram.

spanningsverdeling en het interne krachtendiagram.

5 Rapport

Ga ten slotte naar het tabblad Rapport. IDEA StatiCa biedt een volledig aanpasbaar rapport dat kan worden afgedrukt of opgeslagen in een bewerkbaar .doc-formaat.

Rapport vanuit IDEA Member

U heeft een staafuit RFEM geïmporteerd en ontworpen en gecontroleerd volgens Eurocode (EN).

6 Synchroniseren modelen

Sla het project op in IDEA StatiCa Member en sluit het. Alle constructieve details die van het RFEM/RSTAB-project naar IDEA StatiCa worden geïmporteerd, blijven op de lijst staan. De Code-check manager provides useful commands voor de verdere verwerking van de geïmporteerde items.

Synchroniseren van MEMBER modellen IDEA StatiCa

Wijzig de doorsnede van de berekende staaf om de synchronisatiefunctie te demonstreren.

Doorsnede wijzigen in RFEM

Then, recalculate the project in RFEM/RSTAB and open the Code-check manager again.

IDEA CONNECTION link gebruiken in RFEM

Selecteer de staaf in de lijst en klik op Alles synchroniseren.

Synchroniseren in IDEA StatiCa MEMBER

De geometrie en belastingseffecten zijn geüpdatet en u kunt op Openen klikken om het projectitem te bekijken.

Openen van IDEA MEMBER projectitem

IDEA StatiCa wordt geopend en u kunt de bijgewerkte geometrie zien terwijl de ontwerpbewerkingen de instellingen behouden.

U kunt het ontwerp controleren en aanpassen, de staaf herberekenen en controleren, opslaan en sluiten. Dan kunt u doorgaan met het importeren en controleren van meer verbindingen of staven.

Geef ons feedback. Was dit artikel nuttig?

Campus training IDEA StatiCa

Word een gecertificeerde professional voor het ontwerpen van verbindingen

Klaar om de analyse-, ontwerp- en norm-controle vaardigheden van verschillende staalverbindingen onder de knie te krijgen voor de dagelijkse praktijk van engineering ? Onze online cursus kan je daarbij helpen

Probeer IDEA StatiCa gratis

Download een gratis proeflicentie van IDEA StatiCa