Knoopevenwicht en dragende staaf

Dit artikel is ook beschikbaar in


De snedekrachten in elk knooppunt van het frame moeten in evenwicht zijn. Vooral in het geval van een doorgaande staaf moeten we zorgvuldig alle snede krachten op alle staven invoeren, zodat het evenwicht in het knooppunt wordt behouden.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een verbinding van een belaste ligger (B1) met een doorgaande kolom (C) met de optie lasten in evenwicht uitgeschakeld.

knoopevenwicht en dragende staaf in IDEA CONNECTION

Nadat we het project hebben berekend, worden de resultaten aangegeven in het hoofdscherm. Alle uitgevoerde controles voldoen.

verkorte uitvoer van de controles

Nu gaan we het project kopiëren en lasten in evenwicht activeren. De tabel met ongebalanceerde krachten verschijnt. We kunnen de snedekrachten invoeren aan beide einden van kolom C en het evenwicht van knoopkrachten zelf controleren.

Tabel met ongebalanceerde krachten bij lasten in evenwicht

Again, we Calculate the CON2 project and we see that the welds did not pass the code check. The reason is the correct load action in the column that we considered this time.

Nogmaals, we berekenen het CON2-project en we zien dat de lassen de normcontrole niet voldoen. De reden is het juiste lasteffect in de kolom die we deze keer hebben meegenomen

Knoopevenwicht en dragende staaf