Vasbeton és feszített betonelemek egyszerű és hatékony tervezése

Megoldjuk ön helyett az összetett tervezési előírásokat. Tervezhet vasbeton és feszített betonszerkezeti elemeket, keresztmetszeteket és részletkialakításokat.

IDEA StatiCa Detail

Gerenda részletek

Beam details

Fal részletek

Wall details

Diafragmák

Diaphragms

Keretszerkezetek csomópontjai

Frame joints

Emelőfülek

Hangings

Rövidkonzolok

Brackets

AZ IDEA StatiCa Detail olyan szerkezeti részletek vizsgálatával és méretezésével foglalkozik mint például a zavart vagy “D” zónák, falszerkezetek, keresztmetszet váltási zónák, áttörések, emelőfülek, támaszok. Pontos ellenőrzéseket nyújt úgy a beton mint a vasbetétek szilárdsági, teherbírási, feszültségi és alakváltozási vizsgálataira. Eredmények gyors megjelenítése a fennebb említett szerkezetek viselkedésének megértése céljából.

Z

BÁRMELY TOPOLÓGIA

Nincsenek korlátozások a részletek típusában vagy formájában. A gemoetria egyszerű modellezése, mely gyorsan vasazható és méretezhető a projekt igényeinek megfelelően.

Z

BÁRMILYEN TERHELÉS

A részletek átfogó ellenőrzése figyelembe veszi az igénybevételek kölcsönhatását egy síkban. Biztonságos tervezés minden esetben.

Z

PERCEK ALATT

Lerövidíti a teljes tervezési és ellenőrzési folyamatot, hogy része lehessen a statikus mérnökök és gyártók mindennapi munkájának a világ bármely táján.

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing

Előregyártott vasbeton elemek

Pretensioned precast concrete beam

Kis és közepes fesztávú hidak

Multi cell concrete box girder bridge

Monolit vasbeton szerkezetek

Composite cast-in place column

Az IDEA StatiCa Concrete & Prestressing (vasbeton és feszített beton) lehetővé teszi bármely vasbeton, feszített vasbeto nelem, kalsszikus vagy öszvér keresztmetszet és részletek hatékony kialakítását. A szerkezeti ellenőrzések megfelelnek a teherbírási és használati határállapot követelményeinek (ULS, SLS), beleértve az lehajlás és repedések figyelembe vételét. Az előregyártott elemek és hidak szerkezeti elemzését a program az építési szakaszoknak megfelelő időfüggő elemzésként végzi.

Z

EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Gyors és egyszerű adatbevitel a speciális varázsló segítségével, automatikusan létrehozott bemeneti adatok, acélbetétek valós idejű méretezése, előre meghatározott vagy felhasználó által létrehozható sablonok használatabetonacélra és feszítőpászmákra, valamint egyéb funkciók lehetővé teszik az egyszerű és gyors munkavégzést. Az IDEA StatiCa tökéletes útmutató az összetett Eurocode követelmények útvesztőjében.

Z

ÁTFOGÓ MEGOLDÁS

A szerkezeti elemek és részletek átfogó ellenőrzése a szabványok és a nemzeti mellékletek széles körének megfelelően. Hidak, épületek és folyadéktároló szerkezetek teljeskörű ellenőrzése a végső és a teherbírási és használati  határállapot követelményei alapján.

Z

GAZDASÁGOS ÉS BIZTONSÁGOS

Tökéletesített módszerek az építési anyagok hatékony fehasználására a keresztmetszetben. Szerkezeti hibák előfurdulási kockázatainak csökkentése áttekinthető számításokkal és eredményekkel.

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing méretez

Vasalt és vasalatlan betonelemeket

Spiroll pretensioned precast roof slab

Előfeszített vasbeton elemeket

Pre- tensioned concrete

Utófeszített vasbeton elemeket

Posttensioned cast-in place haunched concrete bridge

Öszvér keresztmetszeteket

Composite concrete

BIM – munkafolyamat

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing

=

VÉGESELEM PROGRAMOK

Használja ki a szerkezeti geometria, bármilyen igénybevétel, a kombinációk és építési szakaszok egyszerű importálásának előnyeit. Ugyanúgy megtervezhet egy egyszerű gerendát, mint például egy konzolos építkezési módszerrel gyártott híd szegmenseit.

=

CAD PROGRAMOK

Használja ki az összes tervrajz exportálásának lehetőségét DXF-be és importálja az általános keresztmetszetek és betonvasak formáját. Ezek a funkciók jelentős időmegtakarítást eredményeznek egy mérnök számára a tervrajzok készítése során.

TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOT (ULS)

A belső erők bármilyen kombinációjával megterhelt keresztmetszet elemzése.

N-M-M teherbírás

Vasbeton keresztmetszetek ellenörzése rúderő és nyomaték igénybevételre mindkét hajlítási irányban. A program több irányú N-M-M interakciós teherbírási görbét készít a tervezni kívánt keresztmetszethez, mely exportálható ábraként vagy DXF fájlba. Az adatok exportálhatók Excel-be vagy szöveges fájlformátumba.

interakcni-diagram

interakcni_diagram_3d

Nyírás

A nyírás ellenőrzése a rácsrúd (Strut&Tie) modell segítségével.

Kengyelek és szálvasak

Az szálvasak és kengyel formája úgy választható ki, hogy biztosított legyen a nyírási és/vagy a csavarodási ellenállás. Választható θ szög a nyomott rudak (compression strut) optimalizálásakor.trapez

Felhajlított vasak

A hosszirányú betonvasak hajlított rúdként állíthatók be, hogy növeljék a szerkezeti elem nyírási ellenállását.

tsection_ohyby

Nyírás a betonelem öszvér keresztmetszet részei közötti felületeken

Feszültségellenőrzés az öszvér keresztmetszet részei közötti felületeken, az érintkezési felületek típusa és az érintkezési felületet metsző betonvasak figyelembe vételével.equivalent-section

 podelny-smyk
Csavaró igénybevétel

A program automatikusan kiszámítja a beton-keresztmetszet elcsavarodási ellenőrzésének megfelelő effektív keresztmetszetet, figyelembe véve a megfelelő nyíróvasakat, amelyek átveszik a csavaró igénybevételeket. Ellenőrzi úgy a beton mint a betonacél teherbírását.

krouceni

interakce

Interakció

A program ellenőrzi a belső erők összes komponensének kölcsönhatását (N, My, Mz, Vz, Vy T).

analogie

 

Részletkialakítások

Minimális és maximális vasbetét keresztmetszete, hosszanti vasbetétek és kengyelek távolsága, a feszítőpászmák feszültségi határértéke stb. Minden részletkialakítási szabály ellenőrzése megfelel a vonatkozó előírásoknak.

N-M-M válaszspektrum

A keresztmetszeti válasz a keresztmetszet komponenseinek feszültségi és alakváltozási állapotát jelenti. Világos és részletes információkat nyújt a keresztmetszet viselkedéséről és felhasználásáról. Az N-M-M elemzés eredményeket nyújt az összes belső erő további interakciójáról.

odezva_predpjateho_tramu

naperi-a-pretvoeni-vyztuze

naperi-a-pretvoeni-kabelu

naperi-a-pretvoeni-betonu

HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOT (SLS)

Gyakran kritikus fontosságú ellenőrzés

Feszültség-korlátozás

A szélső betonszálakban és acélbetétekben fellépő feszültségek ellenőrzése a rövid és hosszú távú hatások figyelembe vételével.

omezeni_napeti

Repedéstágasság

A program kiszámítja a vasbeton, feszített és öszvér 1D és 2D betonelemek (gátak és folyadéktároló szerkezetek) repedéseinek tágasságát. A húzott betonszál lehet hatékony vagy sem.

sirka_trhlin

Lehajlás számítása

A vasbeton és feszített betonelemek lehajlási számítása, a repedések, a beton előregedése (rugalmassági modulusz), a kúszás és zsugorodás figyelembe vételével.

vaznik

pruhyb

Ridegtörés

A program a teherbíró képességet a feszítőpászmák csökkentett területével ellenőrzi.

Anyagfáradás

A feszültségtartomány és a fáradási ellenállás meghatározása a beton, a vasbetétek és a feszítőpászmák fáradási tulajdonságait figyelembe véve. A program fáradásvizsgálatot biztosít közúti és vasúti hidak tervezésénél.

Dekompresszió

A dekompresszió miatt követelt, hogy a fesztőbetét minden pontja a nyomott zónában legyen.

SPECIÁLIS ELLENŐRZÉSEK

Lehetővé teszik a biztonságos és gazdaságos tervezést.

 

Hídterhelés elemzés

A hidak terhelési elemzésének automatikus számítása (közúti és vasúti hidak) elvégezhető a teherbírási és használati határ megállapításához. A hídszerkezet tervezési folyamatának meglévő adatai felhasználhatóak hídterhelés-elemzésben. A BIM-linkek és a hatékony iteratív munkafolyamat jelentős időmegtakarítást biztosítanak.

blr

blr_2

M-N-k

Az M-N elfordulási diagram a képlékeny csuklók tulajdonságainak kiszámítására használható, például a Pushover módszerrel végzett foldrengés ellenörzésekhez.

graf

Nemlineáris kúszás

Az időfüggő elemzés (TDA) lehetővé teszi a nemlineáris kúszó hatás megállapítását. Ez az elemzés reálisabb eredményeket mutat ki és lehetővé teszi a gazdaságosabb tervezést a feszültséghatár ellenőrzésekor.

Időfüggő elemzés (TDA)

A kúszás és a beton zsugorodásának egyedülálló 3D-s időfüggő elemzése a szerkezet valós viselkedését mutatja ki a szerkezet építési vagy végső, használati szakaszaiban. A BIM megoldás lehetővé teszi ennek a kifinomult elemzésnek az alkalmazását az FEA szoftver által generált 3D modellekben kiszámított szerkezeti elemek esetében is.

tda

Építési szakaszok

A program a szerkezettípustól függően határozza meg az építési szakaszokat.

Hidak

postup-vystavby

Előregyártott vasbeton szerkezeti elemek

Postup výstavby

Részletek

A rácsrúd (Strut&Tie) módszer a rövidkonzolok kialakításához, az összes betonrészlet és vasazatok (kengyelek és szálvasak) tervezésénél is használatos. Részletkialakítási szabályok ellenőrzése, horgonyzási hossz, stb.

Bővebb információkat az IDEA StatiCa Detail fejlesztéséről itt találhat.

Krátká konzola

Megkönnyíti a mérnökök mindennapi munkáját

BIZTONSÁG

Szerkezeti hibák kizárása áttekinthető számítási eljárásokkal.

IDŐMEGTAKARÍTÁS

80%-os időmegtakarítás szokványos vagy azoktól eltérő esetekben egyszerű adatbevitellel és gyors méretezéssel.

OPTIMALIZÁLÁS

A keresztmetszet optimális kihasználtsága a teherbírási és használati határállapotban.

Tervdokumentáció

Háromféle tervdokumentáció közül választhat: egy soros, egy oldalas vagy többoldalas részletes számítási eredmények, szabvány szerinti ellenőrzésekkel és hivatkozásokkal. Az anyaglista, értéktáblázatok, diagrammok és a DXF export funkció is a tervdokumentáció részét képezik.

 

Report1
Report2
Report3

Még abban az esetben is, ha nem áll rendelkezésre a szabványokban egyértelmű útmutatás, mi bíztos megoldásokat nyújtunk Önnek.

A vasbeton és az feszítettbeton alkotta szerkezetek számítása és méretezése kihívást jelentő feladat – mind a terület természetes összetettsége miatt, mind pedig a szabvány előírásai miatt, amelyeket egy mérnöknek be kell tartania a projekt megvalósításakor. A mérnökök megpróbálnak megbirkózni a kapcsolódó dokumentáció összetettségével és hatalmas mennyiségével. A szerkezeti elemzésre és tervezésre szolgáló szoftverfejlesztés segít a mérnökök gyors és hatékony munkavégzésében, és lépést tart a folyton növekvő mennyiségű szabályozással.

Eredmények kiértékelése és ellenörzése, kutatás

Az IDEA StatiCa szoftverben megvalósított hosszú távú tevékenységünk eredményei a jelenlegi műszaki és tudományos publikációkban és kutatásokban kerülnek ellenőrzésre.

 

Feszített vasbeton szerkezetek