Webinář beton – 26.11.2019

Spřažený most o více polích

Při návrhu spřažených mostů typu beton-beton se výborně doplňují vlastnosti prefabrikovaného a monolitického betonu. Zatímco u prefabrikovaných dílců oceníme přesnost výroby, vysokou kvalitu betonu a možnost využití prefabrikátů jako ztracené bednění, u monolitické spřažené desky zajistíme tuhost celé konstrukce, roznos zatížení v příčném směru a návrh libovolného tvaru horní hrany desky.

Na webináři si ukážeme kompletní postup návrhu a posouzení mostu, jehož nosná konstrukce je tvořena několika prefabrikovanými nosníky spřaženými s monolitickou deskou. Nejdříve vytvoříme model, následně jej zatížíme. Dozvíte se, jak si poradit se zatížením dopravou a teplotou. Navrhneme předpětí mostu, budeme kombinovat předem a dodatečně předpjaté kabely. Definujeme fáze výstavby mostu. Provedeme výpočet, prohlédneme si výsledky a posoudíme kritické průřezy nosné konstrukce.

Webinář se koná v úterý ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Na webináři se dozvíte:
  • Vytvoření modelu spřaženého mostu o třech polích
  • Návrh předpětí
  • Zadání zatížení, včetně účinků teploty a dopravy
  • Definice fází výstavby
  • Interpretace výsledků
  • Posouzení kritických průřezů nosné konstrukce
  • Protokol o statickém výpočtu
Přednášející:
Petra Komárková
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Konzultantka
IDEA StatiCa

Spřažený most o více polích

26/11/201913:00 CET1 hour

 

Rádi bychom Vám zasílali ohlášení nových verzí IDEA StatiCa, pozvánky na webináře a workshopy pro stavební inženýry a tipy na posuzování konstrukcí dle Eurokódu.

Zodpovězením „Ano“ souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním Vašich kontaktních, identifikačních, profesních a dalších osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení společností IDEA StatiCa s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech si můžete si můžete přečíst zde.