Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail

Příčníky jsou stěžejním prvkem při návrhu mostních konstrukcí, jelikož přenáší veškeré účinky kroucení od dopravy a ostatního stálého zatížení do ložisek a následně do pilířů či spodní stavby.

Díky fyzikálně nelineárnímu řešení a efektu tahového zpěvnění si posoudíme i mezní stav použitelnosti, což bylo dříve s metodou příhradové analogie nemožné.

Jelikož je příčník oblast diskontinuity, tlaková pole a tahové oblasti se mění v závislosti na mnoha faktorech, jako je míra plastizace betonu, tahové zpevnění, velikosti ložiska, typ zatížení a mnoho dalších. V aplikaci IDEA StatiCa Detail si navrhneme, vyztužíme a posoudíme dle Eurokodu komorový příčník uložený na dvou ložiscích, který se nachází na spojité mostní konstrukci o třech polích, s rozpětím polí 40, 45 a 40 metrů.

Webinář se bude konat 12. 11. 2018 ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě museli včera odhadovat.

Na webináři se dozvíte:

  • Jak zadat účinky podélného předpětí
  • Jak příčně předepnout desku komorového nosníku
  • Jak zadat zatížení smykovým tokem
  • Jak poloha pevného ložiska ovlivní napjatost příčníku
  • Jak interpretovat výsledky

Přednášející:

Lukáš Juříček
Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Konzultantka
IDEA StatiCa