Webinář beton – 18. června 2019

Mosty – Návrh zhlaví pilíře

Mosty jsou jedny z nejsložitějších konstrukcí z hlediska zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a funkčnosti během jejich životnosti. Na webináři se zaměříme na inovativní přístup k modelování, návrhu a posouzení zhlaví mostního pilíře.

Navíc bychom vám chtěli ukázat, jak zefektivnit práci na tomto typu projektu. Díky tomu, že budete mít na jednom místě geometrii, zatížení, posudky, výkaz materiálu i přehledný protokol, nebudou již neustálé optimalizace či změny projektu natolik vyčerpávající.

IDEA StatiCa Detail nabízí revoluční nástroj pro návrh železobetonových konstrukcí. Na webináři se dozvíte o nové metodě CSFM implementované v naší aplikaci.

Agenda:

  • Geometrie modelu – Ukážeme si jak vytvořit geometrii modelu pomocí importu z dxf souboru.
  • Zatížení – Zhlaví pilíře je vystaveno obrovskému zatížení. Zaměříme se na správné zadání tohoto zatížení.
  • Výztuž – Podobně jako u definování geometrie, vyztužování betonového prvku může být zadáno dvěma způsoby. Společně odhalíme ten lepší, efektivnější.
  • Posouzení – Správná interpretace výsledků je klíčem k úspěšnému návrhu konstrukcí.
Webinář se koná vždy v úterý ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Na webináři se dozvíte:
  • Přístupy k modelování zhlaví mostního pilíře
  • Správný způsob zadávání zatížení v IDEA StatiCa Detail
  • Interpretace výsledků
  • Výstupy z programu – výkaz materiálu, plně editovatelný protokol
Přednášející:
Petra Komárková
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Konzultant
IDEA StatiCa