Webinář beton – 10.12.2019

Midas Civil – Jak předpínat deskostěny

Předpínání deskostěn v programu Midas Civil není jednoduchá záležitost. Deskostěny jsou velice často používány při modelování šikmých mostů především za účelem zohlednění kroutících momentů vznikajících v rozích mostovky, nebo u spřažených mostů, kdy chceme zajistit příčné spolupůsobení hlavních nosníků a získat tak vnitřní síly pro návrh v příčném směru mostu.

Jak ale přistupovat k předpínání těchto prvků, když Midas Civil tuto funkcionalitu obecně nenabízí? Model předpjaté desky ukážeme na spřaženém ocelobetonovém mostu o jednom poli o rozpětí 50 m, celkové šířky mostu 16 m a s vyloženými konzolami délky 3,5 m.

Webinář se koná v úterý ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Na webináři se dozvíte:
  • Modelování předpětí – fiktivní nosníky
  • Co vše je potřeba nastavit pro správnou funkci fiktivních nosníků
  • Jak budou ovlivněny ztráty předpětí na kabelech použitím fiktivních nosníků
  • Interpretace vnitřních sil na fiktivních nosnících
  • Interpretace vnitřních sil na deskostěnách
  • Rekapitulace
Přednášející:
Lukáš Juříček
Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Konzultantka
IDEA StatiCa