Midas Civil: Fáze výstavby – 23.května

Žádná konstrukce nevzniká najednou. To je důvod, proč je nutné modelovat konstrukce tak, jak doopravdy vznikají. Během webináře si představíme fáze výstavby pro jednotrámovou mostní konstrukci o třech polích, která je celá betonovaná na pevné skruži. Vysvětlíme si vše potřebné k úspěšnému zadání konstrukce včetně výsledků a podrobností analýzy TDA.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Na webináři se dozvíte:

  • Jak vytvářet a používat skupiny (Groups) pro fáze výstavby
  • Jak nastavit fázovaný průřez v průběhu výstavby
  • Nastavení pro zohlednění nahodilých zatížení v kterékoliv z fází výstavby
  • Použití „Additional steps“ pro předpínání kabelů
  • Veškerá nastavení analýzy fázované výstavby s vysvětlením důsledků na výsledky (Erection loads, průřezové charakteristiky, …)
  • Interpretace výsledků jednotlivých fází výstavby a ztrát na kabelech
  • Vytvoření kombinací 6.10 a/b

Přednášející:

Jan Valíček
Konzultant
IDEA StatiCa
Lukáš Juříček
Produktový inženýr
IDEA StatiCa