Midas Civil: Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty

Zveme Vás na webinář, který bude zaměřený na modelování spřažených ocelobetonových železničních mostů. Ukázku provedeme na modelech komorového mostu se spřaženou horní mostovkou a modelu mostu s ocelovými I – nosníky spřaženými s ŽB deskou.

Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce našly uplatnění převážně pro železniční, ale i silniční dopravu. Tyto konstrukce v sobě ukrývají spousty výhod, jak z pohledu statického působení u prostých nosníků, kde tahové namáhání přebírá ocelová část průřezu a tlakové betonová mostovka, tak také vykazují mnohem lepší vlastnosti z pohledu dynamického a únavového namáhání než například konstrukce ocelové. Betonová mostovka slouží též jako žlab pro kolejové lože a hlavně přispívá ke zvětšení tuhosti a únosnosti celé mostní konstrukce. Na webináři si ukážeme a vysvětlíme, jak postupovat při modelování těchto konstrukcí.

 

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Webinář se bude konat 22. 1. 2019 ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Na webináři se dozvíte:

  • Jak načíst kompozitní průřez pomocí (Sectional property calculator)
  • Jak správně nastavit fáze pro kompozitní průřez
  • Zadání spolupůsobící šířky
  • Zadání dopravy pro železniční most
  • Zadání roznosu železniční dopravy pomocí roštu a ortotropní desky

Přednášející:

Klára Thielová
Konzultantka
IDEA StatiCa
Orsolia Kartali
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Petra Komárková
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa