Webinář beton – 26. března 2019

BIM – Zatížitelnost mostu dle Eurokódu

Stanovení zatížitelnosti mostu je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při opravě či rekonstrukci mostu, každé významnější změně stálého zatížení nebo zatřídění mostu do jiného klasifikačního stupně stavu mostu na základě prohlídky nebo diagnostického průzkumu je potřeba stanovit zatížitelnost.

Webinář uvedeme normovými předpisy zabývajícími se problematikou zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. Pro demonstraci stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem v IDEA StatiCa byl vybrán ŽB trámový most. Abychom si usnadnili práci, s výhodou budeme využívat BIM propojení IDEA StatiCa & midas Civil. V prostředí midas Civil budeme pracovat s modelem celého mostu, ukážeme si tipy na jeho modelování a zadání zatížení ve smyslu stanovení zatížitelnosti silničního mostu dle ČSN 73 6222. Následně celou konstrukci, včetně výsledků, importujeme do prostředí IDEA StatiCa BIM, ve kterém nastavíme data nutná pro stanovení zatížitelnosti mostu a provedeme výpočet. Na závěr webináře vysvětlíme výstupy výpočtu.

Webinář se koná v úterý 26. 3. 2019 ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Hlavní body webináře:
  • Problematika stanovení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací
  • Modelování ŽB trámového mostu v midas Civil
  • Jak zatížit konstrukci pro výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 v midas Civil
  • BIM – pracovní postup propojení midas Civil & IDEA StatiCa
  • Stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem
  • Interpretace výsledků
Přednášející:
Petra Komárková
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Konzultantka
IDEA StatiCa