Webinář beton – 12. února 2019

BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer

Použití BIM je budoucnost pro navrhování konstrukcí. Díky tomuto řešení je usnadněna koordinace více profesí při navrhování a realizování stavby prostřednictvím jednoho modelu na jednom místě.

Ukážeme si, jak využít propojení při návrhu a posouzení železobetonového nosníku s ozuby a otvory z globálního modelu vytvořeném ve SCIA Engineer. Nejdříve exportujeme model z programu SCIA Engineer přes BIM prostředí IDEA StatiCa do aplikace Beam, kde navrhneme, vyztužíme a posoudíme zvolený průřez. Poté exportujeme model do aplikace IDEA StatiCa Detail, kde přidáme otvor a posoudíme oblast diskontinuity. Ukážeme si také možnost, jak posoudit celý nosník včetně otvoru a ozubu v aplikaci Detail pomocí nové metody CSFM (continuous stress field method) během několika minut.

Webinář se koná vždy v úterý ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Na webináři se dozvíte:
  • Jak exportovat model ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa
  • Jak vyztužit a navrhnout B – oblast nosníku v RCS
  • Jak modelovat otvor na nosníku
  • Jak vyztužit a zanalyzovat D – oblast nosníku pomocí programu Detail
  • Interpretace výsledků
  • O nové CSFM metodě
Přednášející:
Lukáš Juříček
Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Konzultant
IDEA StatiCa
https://youtu.be/wBy8G2AjKDE