IDEA StatiCa webináře

Proběhlý
Požární odolnost betonových konstrukcí – 11. 2. 2020

Požární odolnost betonových konstrukcí – 11. 2. 2020

Požární odolnost železobetonových a předpjatých konstrukcí je velice důležitým parametrem při návrhu a posouzení pozemních staveb. Jednou z novinek poslední verze IDEA StatiCa bylo posouzení betonových konstrukcí na účinky požáru pomocí aplikace RCS.

číst více
Proběhlý
Midas Civil – Jak předpínat deskostěny – 10.12.2019

Midas Civil – Jak předpínat deskostěny – 10.12.2019

Předpínání deskostěn v programu Midas Civil je častým problémem. Deskostěny jsou velice často používány při modelování šikmých mostů především za účelem zohlednění kroutících momentů vznikajících v rozích mostovky, nebo u spřažených mostů, kdy chceme zajistit příčné spolupůsobení hlavních nosníků a získat tak vnitřní síly pro návrh v příčném směru mostu.

číst více
Proběhlý
Optimalizace návrhu prefabrikovaného nosníku – 30. října 2019

Optimalizace návrhu prefabrikovaného nosníku – 30. října 2019

Najít optimální řešení z hlediska využití betonu a výztuže je důležitá součást práce statika nejenom v oblasti prefabrikovaných betonových konstrukcí. Pomocí vhodné geometrie nosníku a nejefektivnějšího rozvržení výztuže dokáží inženýři šetřit materiálem, a tím zajistit ekonomický, ale přitom bezpečný návrh.

číst více
Proběhlý
IDEA StatiCa Member – Posudky s vlivem stability – 22. října 2019

IDEA StatiCa Member – Posudky s vlivem stability – 22. října 2019

Jak často čelíte situaci kdy se musíte vypořádat se složitou topologií projektu, obtížnými ocelovými přípoji, netypickou stabilitní analýzou konstrukce nebo něčím jiným, co nepokryjí odborné publikace? Připojte se k našemu webináři a odhalte více o softwaru a jeho průlomové technologii CBFEM.

číst více
Proběhlý
Zatížitelnost mostu dle Eurokódu – 8. října 2019

Zatížitelnost mostu dle Eurokódu – 8. října 2019

Webinář beton – 8. října 2019 Zatížitelnost mostu dle EurokóduStanovení zatížitelnosti mostu je obvyklou součástí projektové dokumentace. Při opravě či rekonstrukci mostu, nebo při každé významnější změně stálého zatížení nebo zatřídění mostu do jiného klasifikačního...

číst více
Proběhlý
Mosty – Návrh zhlaví pilíře – 18. června 2019

Mosty – Návrh zhlaví pilíře – 18. června 2019

Webinář beton – 18. června 2019 Mosty - Návrh zhlaví pilířeMosty jsou jedny z nejsložitějších konstrukcí z hlediska zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a funkčnosti během jejich životnosti. Na webináři se zaměříme na inovativní přístup k modelování, návrhu a...

číst více