IDEA StatiCa webináře

Proběhlý
Optimalizace návrhu prefabrikovaného nosníku – 30. října 2019

Optimalizace návrhu prefabrikovaného nosníku – 30. října 2019

Najít optimální řešení z hlediska využití betonu a výztuže je důležitá součást práce statika nejenom v oblasti prefabrikovaných betonových konstrukcí. Pomocí vhodné geometrie nosníku a nejefektivnějšího rozvržení výztuže dokáží inženýři šetřit materiálem, a tím zajistit ekonomický, ale přitom bezpečný návrh.

číst více
Proběhlý
IDEA StatiCa Member – Posudky s vlivem stability – 22. října 2019

IDEA StatiCa Member – Posudky s vlivem stability – 22. října 2019

Jak často čelíte situaci kdy se musíte vypořádat se složitou topologií projektu, obtížnými ocelovými přípoji, netypickou stabilitní analýzou konstrukce nebo něčím jiným, co nepokryjí odborné publikace? Připojte se k našemu webináři a odhalte více o softwaru a jeho průlomové technologii CBFEM.

číst více
Proběhlý
Zatížitelnost mostu dle Eurokódu – 8. října 2019

Zatížitelnost mostu dle Eurokódu – 8. října 2019

Webinář beton – 8. října 2019 Zatížitelnost mostu dle EurokóduStanovení zatížitelnosti mostu je obvyklou součástí projektové dokumentace. Při opravě či rekonstrukci mostu, nebo při každé významnější změně stálého zatížení nebo zatřídění mostu do jiného klasifikačního...

číst více
Proběhlý
Mosty – Návrh zhlaví pilíře – 18. června 2019

Mosty – Návrh zhlaví pilíře – 18. června 2019

Webinář beton – 18. června 2019 Mosty - Návrh zhlaví pilířeMosty jsou jedny z nejsložitějších konstrukcí z hlediska zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a funkčnosti během jejich životnosti. Na webináři se zaměříme na inovativní přístup k modelování, návrhu a...

číst více
Proběhlý
Monolitická stěna – Ružomberok – 21. května 2019

Monolitická stěna – Ružomberok – 21. května 2019

Webinář beton – 21. května 2019 Monolitická stěna - RužomberokJak často čelíte situacím, kdy se potká neortodoxní topologie stěn v kombinaci s komplikovaným kotvením styčníků, kdy je nutné řešit oblasti kotvení do betonové stěny, napojení stropní konstrukce do stěny...

číst více
Proběhlý
Zaostřeno na stabilitní analýzu – 14. května 2019

Zaostřeno na stabilitní analýzu – 14. května 2019

Jak často čelíte situaci kdy se musíte vypořádat se složitou topologií projektu, obtížnými ocelovými přípoji, netypickou stabilitní analýzou konstrukce nebo něčím jiným, co nepokryjí odborné publikace? Připojte se k našemu webináři a odhalte více o softwaru a jeho průlomové technologii CBFEM.

číst více