Věda a výzkum

Implementujeme nejmodernější metody a to jak v oblasti vývoje softwaru, tak i výpočtu/analýz, používaných ve strojírenství. Spolupracujeme s vysokými školami, zejména s fakultami ETH Curych, (https://www.ethz.ch/de.html), ČVUT Praha (https://www.fsv.cvut.cz) a VUT Brno (https://www.fce.vutbr.cz)

DR Design

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Eurostars-2 se spolufinancováním z výzkumného a inovačního programu Horizont 2020 Evropské unie. ID: 7D16010

eu eureka eurostarsmsmt

Nastartovali jsme velký developerský projekt ve spolupráci s ETH Curych, zaměřený na nespojité oblasti v betonových konstrukcích.

IDEA StatiCa Steel Member

Projekt řeší požadavky statiků a projektantů ocelových stavebních konstrukcí, kterým chybí obecný nástroj pro návrh zesilování prvků ocelových konstrukcí. V rámci projektu bude vyvinuta obecná metodika výpočtu dodatečně zesilovaných prvků pod zatížením, která bude ověřena experimenty.

Ve výsledné verzi umožní tato aplikace pevnostní a stabilitní výpočet a bude plně podporovat veškeré výpočty a analýzy nutné pro zesilování pod zatížením. Tedy výpočet v několika přírůstcích zatížení, při kterých dochází ke změně výpočtového modelu.

IDEA StatiCa Connection

Tento software je výsledkem dlouhodobého projektu výzkumu a vývoje s kořeny v 90. letech, kdy náš CEO Lubomír Šabatka začal zkoumat toto téma s jedním z předních akademiků na celém světě v oblasti ocelových konstrukcí – profesorem Františkem Waldem.

Po letech příprav byl sestaven výzkumný tým, složený z vývojářů IDEA StatiCa a akademických pracovníků ze dvou technických vysokých škol v České republice – Českého vysokého učení technického v Praze (Prof. František Wald & tým) a Vysokého učení technického Brno (Prof. Miroslav Bajer & tým). Dali jsme dohromady dlouhodobé zkušenosti s vývojem komponentní metody (CM), praktické zkušenosti s navrhováním ocelových konstrukcí a prokázané odborné zkušenosti s metodou konečných prvků a vývojem softwaru. V rámci tohoto projektu bylo na výzkum, vývoj, validaci a verifikaci nové metody vynaloženo více než 1,5 mil. EUR a podílelo se na něm přes 30 lidí.

Cloudové technologie

V průběhu let 2011 a 2012 jsme pracovali na projektu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (TIP schéma). Ten se jmenoval „Interaktivní systém pro projektování staveb“ a byl zaměřen na zavádění cloudových (webových) technologií do každodenní práce statiků.