IDEA StatiCa Steel

6,735.00 

Vlastnosti

Časový plán

Přidat servis

Počet licencí

Doplňky


Navrhujete účinně? Spočtěte si, jak může IDEA StatiCa zlepšit vaše procesy, ušetřit čas a zvýšit konkurenceschopnost.

Probrat podmínky s prodejcem IDEA StatiCa. Vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme během 24 hodin.

Kategorie:

Product Description

Přípoje
Nelineární analýza ocelových profilů a plechů, šrouby v tahu a smyku, svary, 2D a 3D namáhání
Válcované, svařované a tenkostěnné profily
Ořezy, výztuhy, zesílení, žebra, otvory, čelní desky, přípojné plechy, styčníkové plechy, zárodky, úhelníky
EN/AISC/CISC/AS norma, výstupní protokol, celkový posudek, výkaz materiálu, výkresy plechů

Code-check manager
Nástroj BIM pro export a synchronizaci připojů z programů FEM / CAD.
IDEA StatiCa Steel ve verzi Expert obsahuje propojení na:
SAP 2000, STAAD.Pro, Robot, ETABS, SCIA Engineer, T
ekla Structural Designer, RFEM, RSTAB, MIDAS Civil, MIDAS Gen, Advance Design, AxisVM, Consteel, Modest, SCADA Pro.
Code-check manager se spouští přímo v aplikacích třetích stran prostřednictvím příkazu / ikony.

Viewer
Nástroj BIM pro sdílení modelů – každý projekt vytvořený v aplikaci IDEA StatiCa Connection lze otevřít a prohlížet prostřednictvím prohlížeče.
Následně lze vytvořit rozpis materiálu a 3D DWG soubor.
Tento nástroj mohou volně využívat všechny zúčastněné strany v procesu návrhu připoje bez nutnosti vlastnictví licence IDEA StatiCa.

Connection Lite
Zjednodušená a plně cloudová verze IDEA StatiCa Connection.
Poskytuje návrh a posudky předem definované sady ocelových styčníků a přípojů (cca 300).
V současné době běží ve verzi BETA.


Pokročilé funkce
Obecný průřez
Stabilita a boulení
Tuhost
Posudek únosnosti
Návrhová únosnost styčníku
Propojení s Tekla Structures, Advance Steel a Revit